Du blir vad du dricker – Dryckens betydelse för hälsan

Länkar till artiklarna ”Kläderna gör mannen” & ”Därför är testosteron livsviktigt” (Del-1)
https://vinnarskolan.se/artiklar/kladerna-gor-mannen/
https://vinnarskolan.se/artiklar/darfor-ar-testosteron-livsviktigt1/

I förra Vinnarpoddavsnittet pratade Alexander och Tobbe om matens betydelse för hälsan och det bedrövliga hälsotillstånd som Sverige och västvärlden befinner sig i på detta område. De pratade inte bara om problematiken utan även vad några av lösningarna på den skulle kunna vara. Detsamma gäller i högsta grad drycken som de inte hann gå igenom.

Vi blir ju inte bara vad vi äter utan även vad vi dricker då en god kosthållning kan bli helt tillintetgjord av att regelbundet dricka hälsovådliga drycker. T e x drycker som innehåller mycket alkohol, socker eller koffein. Något som många inte är medvetna om p g a kraftig lobbyism och marknadsföring från storskaliga producenter där de hälsomässiga biverkningarna ofta tonas ned. Därför diskuterar Alexander och Tobbe på hur denna överkonsumtion av hälsovådliga drycker skulle kunna bromsas. För det är så att även dryckerna bidrar till den metabola pandemi vi nu ser svepa över hela världen.

Kort om Alexander
Alexander är en f d analytisk kemist och elitidrottare som sade upp sig från sin femåriga tjänst på ett större LifeScience-företag för att istället påbörja diverse projekt inom personlig utveckling där Vinnarskolan var ett av dem. Detta samtidigt som han tränar på inför Maraton och andra långlopp så gott det går. Hans många erfarenheter från idrotten, de olika arbetsplatserna, resorna och åren på främmande orter är något som format hans liv till stora delar och som han gärna använder som inspirationskälla till sitt material.

Läs gärna mer om Vinnarskolan nedan eller på hemsidan (vinnarskolan.se)

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin. Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

Dela visdomen!

Se även: