Kategori: Psykisk hälsa

Män som ofta delar inlägg på sociala medier ansågs som mer feminina enligt studiens deltagare. Foto: Wikipedia / Today Testing (For derivative)

Män som delar ofta anses som mindre manliga

En amerikanske observationsstudie uppdelad i fyra delar – som omfattade 1300 svarande – fann att män som ofta delade på sociala medier ansågs som mer feminina.

De äldre har oftast - tack vare sin erfarenhet, kompetens och visdom - mycket att lära de yngre generationerna. Foto: Wikipedia /Richard Kardhordó

Ta tillvara på styrkorna hos våra äldre

De äldre har oftast – tack vare sin erfarenhet, kompetens och visdom – mycket att lära de yngre generationerna. Foto: Wikipedia /Richard Kardhordó

Sömnmetoden har använts av amerikanska soldater sedan andra världskriget så att de kan få in värdefull sömn under stressiga och påfrestande situationer. Foto: Youtube (skärmdump)

Krigserfarenheter kan hjälpa sömnlösa

Sömnmetoden har använts av amerikanska soldater sedan andra världskriget så att de kan få in värdefull sömn under stressiga och påfrestande situationer.
Foto: Youtube (skärmdump)

Det finns olika knep för att få barn att släppa skärmen och ge sig ut i naturen. Foto: Envato

Så får du barnen att bege sig utomhus

Att barn i utvecklade länder tillbringar mer tid inomhus än någonsin är ett välkänt faktum. Enligt den ideella föreningen Common Sense Media tillbringar idag barn i åldrarna

Dyrköpta läxor ger störst lärdom

Misstag svider oftast och större misstag svider ordentligt. Dock är det just misstagen och särskilt de större misstagen som är ens bästa läromästare. De ringer