Kategori: Artiklar

För den som anser sig dricka för mycket och vill dra ned på den egna konsumtionen finns det några beprövade knep. Fastän de inte funkar för alla är de värda att pröva. Foto: Wikipedia/ Nemracc

Så gör du för att dricka mer måttligt

Beroendepsykologen Stina Hammarberg delar med sig av sina bästa tips för de som vill dricka mer måttligt. Ett av dem som kan fungera (för somliga) är KBT.

Män som ofta delar inlägg på sociala medier ansågs som mer feminina enligt studiens deltagare. Foto: Wikipedia / Today Testing (For derivative)

Män som delar ofta anses som mindre manliga

En amerikanske observationsstudie uppdelad i fyra delar – som omfattade 1300 svarande – fann att män som ofta delade på sociala medier ansågs som mer feminina.

De äldre har oftast - tack vare sin erfarenhet, kompetens och visdom - mycket att lära de yngre generationerna. Foto: Wikipedia /Richard Kardhordó

Ta tillvara på styrkorna hos våra äldre

De äldre har oftast – tack vare sin erfarenhet, kompetens och visdom – mycket att lära de yngre generationerna. Foto: Wikipedia /Richard Kardhordó