Finansinspektionen varnar för de stora summor som hushållen går miste om genom att inte ha koll på hur stora fondavgifterna egentligen är. Foto: Envato

Vetskapen om fonder som kan spara hushållen mycket pengar

Många hushåll kastar varje år bort flera tusenlappar på onödigt dyra fondavgifter. Genom att välja fonder med lägre avgifter kan stora pengar sparas.
Enligt Finansinspektionen (FI) saknar en tredjedel av hushållen kunskap om de olika avgifter som är förknippade med deras fondsparande vilket kan äta upp en betydande del av deras sparande. Avgiften har nämligen en stor betydelse för avkastningen, framförallt på längre sikt, vilket kan betyda hundratusentals sparade kronor.

OBS! Artikeln är skriven i februari i år och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/vetskapen-om-fonder-som-kan-spara-hushallen-mycket-pengar/

Varnar för höga avgifter

Finansinspektionen varnar för de höga fondavgifterna men framförallt faktumet att hushållens koll på dem ofta är dålig, en ovetskap som på sikt kan sluka en stor del av sparandet. Enligt Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, vet många inte vad en fond är eller vad fonderna kostar i förvaltningsavgifter.

Detta trots att en stor del av de svenska hushållen sparar i fonder, antingen direkt eller indirekt genom pensionssparandet. För att tydliggöra detta publicerar FI medianavgiften för några populära fondkategorier på sin hemsida varje kvartal.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/krigserfarenheter-kan-hjalpa-somnlosa/

Stärkt medvetenhet nyckeln

En passivt förvaltad indexfond kan spara dig mycket stora pengar i fondavgifter över tid. Foto: Envato
En passivt förvaltad indexfond kan spara dig mycket stora pengar i fondavgifter över tid. Foto: Envato

Med tanke på hur mycket pengar som under en livstid läggs på fondsparande, vill FI stärka medvetenheten kring avgifterna. Detta kan vara svårt då många som sparar i fonder gör det långsiktigt och inte följer upp vad som händer. Därför kan det ta lång tid innan de slutligen får reda på om investeringen gett resultat eller ej.

För någon som regelbundet fondsparar några tusenlappar i månaden kan skillnaden bli hundratusentals kronor över några årtionden. För att inte hamna helt i rådgivares och säljares händer uppmanar Langemark fondköparna att läsa på, i synnerhet när säljare försöker övertala konsumenten att köpa dyrare alternativ.

Ger viktigt räkneexempel

På FI:s hemsida ges några räkneexempel på vad skillnaden blir över tid. För den som sparar 2 000 kronor i månaden under 30 år kostar en global indexfond1 med en avgift på 0,35 procent 84 431 kronor under perioden. En aktivt förvaltad globalfond2 med en avgift på 1,38 procent ger istället en sammanlagd avgift på 322 897 kronor.

Alltså, 248 466 kronor mer under samma period. En skillnad som blir större om man fondsparar för mer än 2 000 kronor/månad. Ovanpå detta presterar de aktivt förvaltade fonderna sällan bättre än de passiva, vilket urgröper sparkapitalet ytterligare.

  1. ”En global aktieindexfond är en aktiefond som följer ett globalt aktieindex”. Källa: Pensionsmyndigheten []
  2. ”I aktivt förvaltade fonder tar förvaltarna aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som de analyserar och värderar.” Källa: Swedbank []

Dela visdomen!

Se även: