Därför är testosteron livsviktigt (del 1 av 2)

Foto: Pixabay. Wikipedia/ Klaus Hoffmeier

Testosteron är livsviktigt för män och något vi måste få mycket mer av

Det manliga könshormonet testosteron har fått mycket negativ publicitet de senaste decennierna på grund av medial uppmärksamhet kring gatuvåld och steroidmissbruk. Det har skapats en oproportionerlig skräck för det, fastän hormonet är livsviktigt, i synnerhet för män. Så viktigt att hela vår livskvalité och civilisation är beroende av det.

Nämner man ens testosteron vid namn idag så tänker många muskulösa kroppsbyggare, styrkelyftare eller våldsamma huliganslagsmål. Sådan har dessvärre den mediala uppmärksamheten på sistone sett ut där få fördelar med normala testosteronnivåer ens har nämnts. Dock har de stadigt sjunkande testosteronnivåerna hos västerländska män sedan efterkrigstiden uppmärksammats på senare år, vilket behövs. Med stadigt sjunkande nivåer uppstår inte bara en rad hälsoproblem hos männen, utan snart hela samhället. Hormonet är därmed en förutsättning för att både männen och samhället i förlängningen ska fungera.

Testosteron och östrogen (estradiol)
Foto: Wikipedia/ William F Ganong

Vad är testosteron?

Testosteron är ett hormon i steroidkedjan som bildas av progesteron och DHEA. Det kan verka både i egen kraft som hormon eller verka som förstadium till östrogen och di-hydrotestosteron. Hormonet utsöndras framförallt i testiklarna hos män eller i äggstockarna hos kvinnor men även mindre mängder kan utsöndras i binjurarna. Det behövs framförallt för tillväxt av hår, muskler och ben samt bildandet av röda blodkroppar, återhämtning, sexualdrift och ett flertal hjärnfunktioner. Även kvinnor behöver testosteron i lagom nivåer för optimal hälsa, något som ofta glöms bort i sammanhanget.

Anabola steroider däremot, är syntetiska derivat av testosteron som oftast förtärs i tablettform. De används bland annat inom sjukvården vid vissa sjukdomstillstånd (exempelvis vid vävnadsnedbrytande sjukdomar) men även bland elitidrottare i syfte att öka muskelmassan och maximera prestationen. Anabola steroider har många biverkningar där försämrad hy, aggressivitet och depression hör till de vanligaste, vid onormalt höga testosteronnivåer.

Konsekvenserna av låga nivåer

Foto: DepositPhotos

Det finns få saker som kan orsaka så många hälsoproblem hos män som låga testosteronnivåer, såväl fysiskt som psykiskt. De vanligaste fysiska symptomen är trötthet, sömnproblem, plötsligt håravfall, viktökning, minskad sexlust, bentäthet och muskelmassa. De psykiska symptomen karaktäriseras av ett kraftigt försämrat humör, ängslan/oro, irritation och minskad koncentrationsförmåga.

Därmed kan många av dagens folkhälsoproblem hos männen kopplas till låga testosteronnivåer. Särskilt de mentala som har ökat lavinartat. En oroande trend är att nivåerna hos västerländska män minskat med 20% sedan millennieskiftet och det finns många möjliga orsaker. De vanligaste tros vara livsstilsfaktorer (stress, näringsfattig mat, fetma och sömnbrist) samt ökad exponering för kemikalier.

Hos kvinnor däremot, brukar symptomen yttra sig i form av trötthet, irritation, minnesförlust, kraftig huvudvärk, håravfall och ledsmärtor. Testosteron i lagom nivåer tros skydda mot bland annat bröstcancer genom att det reglerar ned bröstets östrogen-receptorer, vilka hämnar tillväxten av cancerceller.

De samhälleliga konsekvenserna

Fysiskt och mentalt försvagade män får först svårigheter med att klara av vardagen och ett normalt liv. Detta innebär försämrad livskvalité, produktionsbortfall och ökade kostnader för psykiatrin.

Därefter uppstår svårigheter i att försvara sig själva och sina närmaste, något som gör dem mer exponerade för både inhemska och yttre hot. Lägg därtill de ökade svårigheterna med att upprätthålla produktion, transporter, infrastruktur, försörjningskedjor och hela det sofistikerade samhälle vi har.

Männens sjunkande testosteronnivåer är därmed ett omfattande samhällsproblem som berör oss alla och som bör tas på största allvar.

Denna amerikanska artikel går igenom ämnet och problematiken på ett alldeles enastående sätt:
https://bigthink.com/health/men-have-less-testosterone-today/

Lösningar finns, om viljan gör det

Foto: DepositPhotos

För att inte avsluta denna artikel på ett defaitistiskt manér så vill jag lugna er med att lösningar finns och det är inte testosteronsprutor. Det består av personligt ansvar där man först testar sina befintliga nivåer och sedan åtgärdar dem ifall så krävs. Att så göra kan ske på både naturlig och kemisk väg. Sedan krävs även en livsstilsförändring där du först behöver ta bort skräpmaten (socker, soja, kolhydrater och växtoljor) och istället få i dig näringsrik mat (mycket animaliskt fett och protein).

För övrigt är det viktigt att begränsa alla passiviserande aktiviteter (TV-tittande, sociala medier och småätande) och istället engagera sig i diverse aktiviteter som kräver en uppoffring. Det mest verkningsfulla är att styrketräna, springa, skapa och att aktivera sig. Detta är livsviktigt för en man då det är så vi är funtade sedan hundratusentals år. Det är trots allt tack vare den höga aktivitetsnivån som garanterade (eller åtminstone ökade sannolikheten) den egna överlevnaden.

Mer om lösningarna får ni läsa i uppföljningen till denna artikel.


Dela visdomen!

Se även: