Uppmärksamheten – En mans dyrbaraste resurs

Rätt riktad ger den dig den framgång du vill ha i livet

Det förbryllar undertecknad hur det ännu kan finnas så många män därute som inte insett värdet och vikten av sin dyrbaraste resurs, nämligen uppmärksamheten. Felaktigt riktad kan den störta både dig och ditt liv i fördärvet, medan rätt riktad kan den förvandla storslagna idéer, mål och drömmar till guld. 

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/uppmarksamhet-en-mans-dyrbaraste-resurs/

Uppmärksamheten – vad den betyder
för kvinnor…

Män och kvinnor är olika, biologiskt såväl som psykologiskt, det är bara att acceptera och gilla läget. Detta gäller i allra högsta grad de egenskaper som gör oss värdefulla på dejtingscenen då de attribut som gör en kvinna attraktiv oftast inte är desamma för en man.

För kvinnors del är det i hög grad kopplat till fysiska attribut skönhet, fertilitet, ungdom och kyskhet. Folk kan skrika och gapa bäst de vill gällande ovanstående men de är biologiska realiteter som man inte kan skaka, skam- eller skuldbelägga ur en man, hur mycket man än försöker. Det är som att försöka få en kvinna att skämmas bara för att hon föredrar en stor, stark man som har god personlig ekonomi.

En karaktärsstark man som kämpat, slitit och samlat på sig resurser i åratal vill ju främst hitta den vackraste, fertilaste och bästa möjliga kvinna att bilda familj med, och sedan även försäkra sig om att barnet är hans så att han inte försörjer en annan mans barn. Yngre kvinnor ser därför till att (medvetet såväl som undermedvetet) göra sig så vackra och tilltalande som möjligt då det ökar deras chanser att hitta just en toppresterande man.
De suktar efter dessa mäns uppmärksamhet som, när den erhålles, är en bekräftelse på att de är attraktiva och önskvärda som partners. Detta kan vara en naturlig förklaring till att många unga kvinnor kan gå ganska långt för att erhålla just uppmärksamhet och bekräftelse.

Respektive män

För männens del däremot, är det delvis kopplat till fysiska attribut, främst hälsomarkörer. Var kvinna föredrar ju en stark, frisk man som är längre än hon själv och som kan försvara henne och avkomman mot faror (så kallad ’våldspotential’). Att bli gravid med en man som ser svag, sjuklig och ohälsosam ut innebär en stor risk som hon gärna minimerar. En stor risk att avkomman inte blir livskraftig och att mannen dör under barnets uppväxt alltså.

Förutom grundläggande hälsomarkörer och våldspotential är en mans attraktion även kopplad till social status, resurser och prestationer. Det vill säga hur mycket pengar han drar in, de färdigheter han förvärvar och hur högt han står i den sociala hierarkin. Ingen kvinna vill ju ha en man med låg social status som ligger på sofflocket och inte gör något med sitt liv.

En man måste därför skapa sig sitt värde på dejtingmarknaden genom att just komma i form, dra in resurser (pengar), förvärva kunskaper/färdigheter och därmed förbättra sin ställning i den sociala hierarkin. Genom att rikta nästan all sin uppmärksamhet på främst dessa saker kan han bli både stark, hälsosam, förmögen och en stjärna inom sitt område. Vägen till att kunna välja och vraka bland de attraktivaste kvinnorna står därefter vidöppen.

Var man bör därför värdera sin uppmärksamhet mycket högt, för rätt riktad över tid kan den skapa stora rikedomar och ge honom det liv han önskar sig. Ett liv som är stimulerande, meningsfullt och där det inte råder brist på någonting.
Läs även: Skyhöga mål triggar dina begär

En värdefull resurs som
ofta slösas bort

Jag vågar hävda att en av huvudorsakerna till de mediokra resultaten i många mäns liv idag beror på just uppmärksamheten eller bristen på rätt riktad uppmärksamhet. De riktar den inte rätt utan slänger bort den på sådant som inte för deras liv framåt överhuvudtaget. För att bli framgångsrik på någonting så behöver du lägga ned tusentals timmar på det, förutom att ha en viss talang för det.

Under dessa övningstimmar måste du varje dag ha fullt fokus på dina stora mål och drömmar som hägrar borta vid horisonten. Inte bara ha fullt fokus, du behöver även dagligen handla så att du styrs i rätt riktning. Det vill säga, att göra de saker som för dig närmre dina mål och inte längre bort från dem. Genom att fokusera stenhårt på dina mål över tid (så att det blir nästan en besatthet) så kan du därmed skapa det där fantastiska livet som bara 1-2 procent av dagens män lever.

Något som för dig längre bort från dina mål däremot är onekligen felriktad uppmärksamhet som slängs bort på fel saker. Bortkastad uppmärksamhet stjäl även mycket av din värdefulla tid som du trots allt inte har oändligt av. Men vad är det som många män idag kastar bort sin uppmärksamhet och tid på? Listan kan göras väldigt lång men här är de vanligaste uppmärksamhets-slösarna:

 • Diverse störningsmoment (notiser, reklam, signaler, buller, telefon)
 • Övrigt bakgrundsbrus (radio, spellista med musik, TV, eller liknande)
 • Mobiltelefonen (slösurfande, nöjesspelande, filmklipp, onödigt SMS:ande)
 • TV:n och Netflix (TV-serier, filmer, dokumentärer)
 • Erbjudanden som du inte kan stänga av (eller tacka nej till)
 • Personer i din närhet som stjäl din tid när det inte är viktigt (familj, vänner, arbetskollegor, försäljare)
 • Kvinnor som pockar på din uppmärksamhet (speciellt yngre som ibland går väldigt långt för att få den)

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-blir-du-starkare-och-mer-potent/

Det är din värdefulla tid
det handlar om

De två sistnämnda är kanske de mest underskattade slösarna av ens uppmärksamhet. Män som lägger för mycket av den på personer som egentligen inte förtjänar den, sätter sig själva i en jobbig sits. Dels för att han accepterar att en person tar så mycket av den (vilket gör att vederbörande försöker stjäla den i framtiden igen) men även för att han gör det till en undermedveten vana att dagligen slänga bort den.

Det blir med tiden inte så farligt att lägga några minuter här eller där på dessa människor, ”jag har ju gott om tid och uppmärksamhet kvar” går ofta tankegången. Det farliga är dock att det inte är bara några, utan flera minuter som går bort var gång man blir avbruten i något som kräver hög koncentration. Många timmar varje vecka slängs bort på onödig uppmärksamhet som istället hade kunnat gå till att förverkliga de stora målen och drömmarna.

Det här med att inte kasta bort sin uppmärksamhet till fel sorts människor är något som Tren Genius tar upp på sin YT-kanal.

Sedan går det också åt mycket energi och tankekraft till att ge bort uppmärksamheten åt fler människor än ett fåtal. Du kan kort sagt bli dränerad av att ge bort den alltför frikostigt. Det gäller i synnerhet uppmärksamhet som ges bort till giftiga människor och unga, vackra kvinnor som lever för uppmärksamheten och ofta går långa vägar för att nå den. Vi har alla varit med om vissa tjejer på gymmet som klär sig i överdrivet tajta och utmanande kläder och som inte verkar träna särskilt hårt. De är mest där för att suga åt sig av ens uppmärksamhet eller rättare sagt, din uppmärksamhet!
Som du oftast inte får något i gengäld för heller.
Det här fenomenet är för övrigt något som denna artikel tar upp och som du bör vara vaksam på så att du inte hamnar i denna kostsamma fälla.

Vi har även sett hur sociala medier blåst upp framförallt unga kvinnors egon till absurda proportioner då många medelmåttiga kvinnor idag ser sig själva som perfekta tiopoängare på den så kallade ’snygghetsskalan’. Ett fenomen som tas upp och diskuteras i denna film.

Detta är möjligt på grund av alla deras följare på dessa medier, framförallt män som fjäskar för dem, bekräftar dem och slösar bort sin uppmärksamhet på dem (så kallade ’simps’). Hade dessa simps inte fjäskat och kastat bort sin uppmärksamhet på dem så hade dejtingscenen sett totalt annorlunda ut mot vad den gör idag. Grabbarna på YT-kanalen ”Fresh and fit” tar upp exempel på vad du kan göra för att inte ge bort din dyrbara uppmärksamhet till de kvinnor som inte förtjänar den.
På tal om vilket…..

Jaga framgång och rikedom
framför damer

Jag vet att det kan kännas svårt för många män att lägga undan tankarna på vackra, tilltalande kvinns, om så även bara för några minuter eller timmar. Men göra det bör du ifall du vill bli framgångsrik inom ditt område och på sikt kanske ekonomiskt oberoende. För att bli bägge dessa krävs mycket övning, gnetande och hårt arbete över tid. Det kräver rätt riktad uppmärksamhet under merparten av dygnets vakna timmar. Att bli framgångsrik eller förmögen blir mer eller mindre omöjligt ifall du slänger bort den på saker och människor som inte förtjänar den, det vill säga människor som inte ger dig någonting av värde i gengäld.

Jag säger det nu och kommer att återupprepa det många gånger i framtiden:
”Jaga aldrig kvinnor framför pengar och personlig framgång”

Saken är den, att jagar du kvinnor på bekostnad av pengar och framgång så kommer du snart att stå utan vare sig kvinnor, pengar eller någon framgångssaga. Helt enkelt för att få kvinnor vill ha en man utan vare sig social status eller ekonomiska resurser som verkar desperata och inte gör något med sitt liv. Du kanske lyckas attrahera några kvinnor för kortare perioder men i det långa loppet kommer de inte att stanna kvar när de upptäcker att du inte har något att visa upp. Risken är också stor att du drar till dig manipulativa, toxiska kvinnor som orsakar stora problem i ditt liv och som på sikt kan ruinera det.
Tro mig, jag känner många män som råkat riktigt illa ut, bara för att de jagade kvinnor, på bekostnad av pengar, framgång, mål och syften i livet.

Jagar du däremot pengar och framgång på bekostnad av kvinnor så kommer du åtminstone inte att stå på bar backe och samtidigt göra något meningsfullt med ditt liv. Även ifall du inte har många kvinnor att välja på för stunden så har du i alla fall ett tillfredsställande liv. Ett liv där du kan dra till dig intressanta personer som också har höga ambitioner och mål.
Lyckas du i din strävan så har du inte bara framgång och förmögenheter utan även en uppsjö av fantastiska kvinnor att välja mellan. Kvinnor som får slåss för din uppmärksamhet och tid och inte tvärtom!
Du har därför betydligt mindre att förlora på det senare än det förra.

Övriga tips för att rikta
uppmärksamheten rätt

Men vad kan man då göra i övrigt för att rikta sin uppmärksamhet rätt och inte slösa bort den på saker och personer som inte förtjänar den? Här är några enkla men konkreta tips för att du ska skänka bort betydligt mindre av din dyrbaraste resurs och istället rikta den mot det som verkligen är viktigt :

 • Använd mobilen rätt 
  Det vill säga i utbildningssyfte och när du behöver den. Kasta inte bort den på underhållning, slösurfande och spel som de flesta gör. De gör dig dessutom passiv och mer lättmottaglig för diverse psykologisk krigföring.
 • Stäng av alla onödiga notiser 
  När det plingar till mindre i din telefon kommer du inte heller att kolla den i onödan lika ofta.
 • Stäng av TV:n eller kasta ut den 
  Dumburken tillför absolut ingenting i ditt liv utan är till för att stjäla både din tid och uppmärksamhet, samtidigt som den hjärntvättar dig över tid.
 • Läs böcker dagligen 
  När du sätter dig ned och läser tvingas du koncentrera dig helhjärtat på texten, oavsett vad som stör i bakgrunden.
 • Ignorera tids- och energitjuvarna i din närhet 
  Eller håll åtminstone deras närvaro till ett minimum ifall du inte kan undvika den.
 • Fjäska aldrig för kvinnor som du är intresserad av 
  De kommer aldrig att besvara ditt fjäskande eller ge något i gengäld för det, än mindre respektera dig för det. Du kommer bara att göda deras egon och höja tröskeln för övriga män.
 • Fokusera på rätt saker 
  Det vill säga, på din personliga utveckling och dina drömmar, mål och syften. Genom att åtminstone skriva upp dina stora mål, arbeta mot dem och försöka bli lite bättre än du var igår så är du ett steg närmre både framgång och rikedom. Var därför vaksam och stäng ute allt det som försöker att hämma eller bromsa din personliga utveckling.

Alexander Söderberg (f d analytisk kemist & elitidrottsman)

Dela visdomen!

Se även: