I USA - som är världens mest medicinerade land - förväntas de barn som föddes 2019, att äta mediciner under åtminstone halva sin livstid. Foto: Wikipedia /LadyofProcrastination

Studie varnar – Oroväckande antal unga kommer vara beroende av läkemedel

Enligt en amerikansk studie kommer amerikaner som är födda efter 2019 att ta olika läkemedel nästan halva sina liv. En siffra som ökat lavinartat på senare år.

Enligt en ny amerikansk studie kommer amerikaner som är födda efter 2019 att ta olika läkemedel nästan halva sina liv. Men överrepresentationen är större för vissa grupper än andra.

OBS! Artikeln är skriven i oktober 2023 och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/studie-varnar-orovackande-antal-unga-kommer-vara-beroende-av-lakemedel/

Kommer dominera folks liv
Läkemedelsförskrivningarna har blivit allt vanligare på senare år, vilket inte har gjort patienterna friskare. Foto: DepositPhotos.

Forskningen, som letts av Jessica Ho, docent i sociologi och demografi vid Penn State University, redogjorde för sina fynd i den demografiska tidskriften Demography i början av oktober.

Hon är bekymrad över den stora roll som receptbelagda läkemedel redan spelar i våra liv idag och framförallt den roll de väntas spela i vardagen hos framtida generationer. Det är något som hon därför anser viktigt att uppmärksamma.

Använde sig av gamla undersökningar

Till sin hjälp använde sig Ho av gamla nationellt representativa undersökningar genomförda av Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) och the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mellan 1996-2019. De genomfördes i syfte att studera bruket av receptbelagda läkemedel över hela landet och omfattade information från 15 000 årligen utvalda hushåll.

För att kunna öka precisionen samlades informationen från hushållen in var femte månad där 70-procent av de svarande tillät AHRQ och CDC att bekräfta förskrivningarna från de respektive apotek. Därefter använde hon sig av dödlighetsdata från NCHS1 och HMD2 för att uppskatta den framtida livslängden hos amerikaner födda 2019.

Informationen jämfördes sedan med data från undersökningen för att uppskatta hur stor andel av livstiden som de väntades ta någon form av receptbelagda mediciner.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/populara-drycken-kan-sanka-blodsockret/

Chockerande resultat

Ho fann bland annat att de flesta amerikanska män äter receptbelagda mediciner vid 40 års ålder medan de flesta kvinnor gör det redan vid 15 år. Mestadels på grund av det högre bruket av hormonella preventivmedel, psykoterapeutiska läkemedel (mot framförallt depressioner, ängslan och ADHD) och smärtstillande medel hos kvinnor.

Männen däremot, tenderar överlag att ta fler statiner (kolesterolsänkare) och hjärtmediciner än kvinnor, något som dock varierar kraftigt mellan etniska grupper där afroamerikaner brukar dem mer sällan än till exempel vita och latinamerikaner.

En pojke född 2019 förväntas äta receptbelagda mediciner i ungefär 37 år (48 procent av livstiden) medan samma siffra för flickor förväntas bli 47,5 år (60 procent av livstiden).

Polyfarmaci allt vanligare
En vanlig syn bland många äldre idag. Foto: DepositPhotos

En annan upptäckt bekymmersam upptäckt var ökningen av polyfarmaci – användningen av flera läkemedel (fem eller fler) – som har rusat till alarmerande nivåer. I mitten av 1990-talet tog de flesta som åt receptbelagda mediciner endast en medicin. Den siffran har idag stigit till i medeltal fem läkemedel och uppåt, enligt Ho.

Detta faktum är något som väntas få både hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. De flesta mediciner som folk tar har inte funnits på marknaden mer än några årtionden, varför långtidseffekterna ofta förblir okända. Därtill vet man försvinnande lite om hur de reagerar med andra läkemedel, i synnerhet om de rör sig om en cocktail av andra läkemedel.

När det gäller kostnaderna så väntas de årliga hälsovårdsutgifterna öka, likaså den årliga nationella inköpskostnaden för receptbelagda mediciner. Från 335 miljarder dollar 2018 till 875 miljarder 2026, eller 15,4 procent av de totala sjukvårdskostnaderna.

Sticker ut från mängden

Ho avslutar med att hon varken säger bu eller bä gällande användandet av receptbelagda läkemedel då de ibland kan fylla en funktion. Dock bekymras hon av den oproportionerligt stora läkemedelsanvändningen (USA är världens mest medicinerade land), samtidigt som amerikanerna är mindre hälsosamma och lever kortare liv än invånarna i flera andra i-länder.

– Priserna på receptbelagda mediciner är en väsentlig del av denna verklighet. Vad vi upptäcker är att bruket av medicinerna i USA är långt över förväntan och extraordinärt höga.

Lösningen – motion och bra mat
Låt maten bli din medicin istället för det omvända. Foto: Wikipedia /TesterWMNL

Frihetsnytt har i tidigare artiklar i ämnet tagit upp vikten av motion och mat som både komplement och i många fall fullgoda alternativ till de flesta moderna läkemedel. Ifall man ordentligt vill minska sina chanser att knapra flertalet piller mer än halva livet så bör man prioritera de två ovannämnda.

Dela visdomen!

Se även: