Sanningen bakom de växtbaserade köttsubstituten – del 3

Att vi idag ser reklamkampanjer för diverse köttimitationer och vegoprodukter på många platser kan nog inte ha undgått någon. Ej heller budskapen och påståendena om deras förträfflighet och många fördelar. Men vilka står egentligen bakom vegotrenden? Det verkar vara en ganska så spretig skara med alltifrån stora globala organisationer till så kallade influencers i sociala medier. 

Länk till originalartiklen på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/sanningen-bakom-de-vaxtbaserade-kottsubstituten-del-3/

Alla dessa vegokampanjer

På många ställen idag kan man stöta på affischer med reklam och diverse budskap om att äta mindre kött (underförstått: helst inget alls) och istället välja mer vego, för djurens, planetens och hälsans bästa. Vad begreppet vego faktiskt betyder framgår sällan särskilt tydligt, men uppenbarligen verkar det vara ett samlingsbegrepp för all mat som inte innehåller något kött. Under begreppet ryms alltså allting från sallad och gurka till ägg och ostar av olika slag, så länge där inte finns något kött (muskelvävnad från djur). 

Men hur ser de typiska reklambilderna ut? Ofta är det färgglada, välstylade bilder på en tillagad köttimitation som ser nästan lika saftig och välsmakande ut som originalet. Ibland undrar jag om det faktiskt är riktigt kött som använts till reklambilderna, för i verkligheten ser den tillagade köttimitationen sällan ut som på bilden, det vill säga som riktigt kött. Vi vet ju alla hur stor skillnad det är på McDonalds-burgarnas fina bilder och sladderburgaren man sedan får i förpackningen.

Skärmdump från Facebook

Här är några exempel på typiska reklamaffischer för vegolivsmedel som man ibland ser i Stockholms kollektivtrafik eller på andra allmänna platser runtom i staden:

https://img.offers-cdn.net/assets/uploads/offers/se/592821/schysst-kak-kebab-large.jpeg
https://img.offers-cdn.net/assets/uploads/offers/se/18386426/schysst-kak-kebab-large.jpeg
https://res.cloudinary.com/coopsverige/image/upload/v1631028843/cloud/233603.jpg
Med tanke på reklamens utformning verkar de vara mest riktade till en yngre och framförallt kvinnlig publik i våra storstäder. Det är kanske inte så konstigt då merparten av alla veganer och vegetarianer är just kvinnor kring större städer.

Inte lika populärt på mindre orter

Jag vet dock inte hur reklamaffischerna just nu ser ut i mindre städer och orter men jag har svårt att tänka mig att vegoprodukter är lika populära där som i storstäderna. Under de år jag bodde i en mindre svensk stad såg jag åtminstone inte många reklamaffischer för vegoprodukter men desto fler för kött, fisk och mejeriprodukter. Jag minns också att det var mer fokus på svensk husmanskost på de lokala restaurangerna. 

Att det dock blir alltmer vegetariskt (eller veganskt) på agendan är något som framgår väldigt tydligt i ICA:s medlemstidning Buffé där det i varje nummer numera verkar vara en stor andel vegetariska/veganska recept. Gå in på hemsidan och kolla bland recepten i de senaste numren så förstår ni vad jag menar. Jämför sedan med hur recepten såg ut ett decennium tidigare.

Vilka står bakom kampanjerna?

Men vilka står då bakom alla dessa reklamer, reklamkampanjer och budskap som syftar till att få allmänheten att till varje pris äta mindre kött och helst inget alls? 

Denna fråga är inte helt lätt att besvara eftersom det är många olika intressen som samverkar. För övrigt är det ingen slump att de gör just det då man snart inser att de ingående parterna har mycket att vinna (somliga mer, andra mindre). Inte heller att vegotrenden skulle ha uppstått spontant som ett plötsligt svar på att lösa en så kallad ”klimatkris”, miljöförstöring, djurhälsa och den metabola pandemin. 

Storskaliga livsmedelsaktörer och företag (med diverse kända profiler i spetsen)

Detta borde vara ganska uppenbart men att de storskaliga livsmedelsaktörerna i många länder marknadsför och många gånger sponsrar kampanjer som ”veganuari” borde inte komma som någon överraskning. I Tyskland hakar alla de sex största livsmedelsaktörerna på kampanjen, liksom Walmart i Argentina, Lidl i Spanien och Aldi i Storbritannien för att nämna några. Därefter kommer många stora snabbmatskedjor som McDonald’s, Subway och Domino’s pizza samt andra storföretag och kända varumärken som Lindt, Starbucks, Prét a manger, Cadbury och Violife. 

Att storskaliga tillverkare av köttimitationer likt BeyondMeatImpossible foodsQuorn och SimplyBalanced är samarbetspartners till dessa kampanjer kommer säkert inte heller som någon överraskning. De har ju ett intresse av att marknadsföra sina vegoprodukter och tjäna stora pengar, samtidigt som de får mycket positiv uppmärksamhet från mainstream-medierna.

Inte heller är det överraskande att mångmiljardären och Microsoft-grundaren Bill Gates har investerat stora belopp i företag som producerar labbtillverkat syntetkött, liksom Virgin-grundaren Richard Branson.

Adlade Sir Richard Branson vid sitt eget flygplan
Foto: Wikipedia/ Gina Hughes at http://www.techiediva.com/

GMO-fantasten Bill Gates äter nog helst genmodifierad majs..? Foto: Skärmavbild Twitter

Det verkar tveklöst finnas ett stort intresse från de storskaliga livsmedelskonglomeraten att haka på vegotrenden genom att marknadsföra och sponsra den, liksom det gör från en del megaentreprenörer och företagsledare med stora finansiella resurser. Att det för deras del handlar om möjligheter att tjäna stora pengar och att framställa sig själva i bästa möjliga dager är nog främsta förklaringen snarare än påstådd filantropi (mer om det snart). 

Mindre och medelstora företag som försöker rida på vegovågen

Förutom de stora livsmedelskonglomeraten finns det givetvis även mindre och medelstora företag som försöker dra nytta av den vegotrend som har spridit sig i västvärlden det senaste decenniet. Då avser jag främst de mindre tillverkarna av köttimitationer och diverse veganska livsmedel (som Anamma, Bärta, Oatley, Jävligt gott med flera) men även alla de restauranger och specialbutiker som tillhandahåller sådana. Dessa ser vi främst i våra större städer, långt bort från landsbygden och gårdarna där maten produceras. 

Dessa hade nog aldrig sett dagens ljus ifall det inte varit för den rådande vegovågen. Tänk bara på all positiv medial uppmärksamhet kring växtbaserade livsmedel, alla larmrapporter om köttets faror och det eviga pratet om en stundande klimatapokalyps som vi har matats med de senaste åren.

Vill bara tillägga att det är inget fel med att vilja tjäna pengar och vara näringsidkare då småföretagen trots allt är det som håller Sverige levande. Även om jag tror att de flesta av dessa företagares intentioner i grund och botten är välmenande är jag ganska säker på att slutresultatet i detta fall blir en katastrof, förr eller senare. Såväl för företagarna som för kunderna.

Först, och för storkonsumenterna av de veganska livsmedlen och rätterna, i form av förstörd hälsa, livskvalité och tömda plånböcker (att äta fem gånger/dag, köpa exotiska livsmedel och vara vid dålig hälsa kostar på). Detsamma gäller även för tillverkarna av dem då efterfrågan på produkterna kraftigt kommer att minska allteftersom ex-veganerna som vågar ta bladet från munnen blir alltfler. Då kommer de stora hälsoriskerna med kosthållningen bli alltmer uppenbara för vanligt folk.

Sanningen kring dessa växtbaserade kosthållningar kommer man inte att kunna dölja, bortförklara och vifta bort hur länge som helst, precis som i eftermälet av covid-19-injektionerna. Att många ex-veganer blir så dåligt (och många gånger hatiskt) behandlade av övriga veganer, likt en sektmedlem som beslutat sig för att hoppa av, är bara ett av många tydliga tecken.

Som ett annat talande exempel finns Beyond Meat som under förra året började sin kräftgång och den lär inte stanna av i framtiden, den har nog bara börjat. Jag skulle dock inte våga satsa en spänn på att köpa denna aktie med tanke på framtidsutsikterna. Skulle dock våga mig på en blankning av aktien förutsatt att den är blankningsbar. 

Mäktiga globala organisationer driver agendan

Något annat som framgår med all önskvärd tydlighet är hur stora globala organisationer som FN, EU, EAPF, WHO, WEF, WWF med flera, verkar vara helt inne på samma växtbaserade spår med förevändningar om hållbarhet, globala miljömål och minskad klimatpåverkan. Påfallande ofta återupprepas dessa modeord under alla möten och seminarier som de arrangerar och det blir de som sedan återges i dagstidningarna.

Deras företrädare basunerar regelbundet ut att vi står inför en annalkande klimatkatastrof på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser och att vi behöver få ned dem. De säger att vi, det vill säga folket som bor i i-länder inte kan leva som vi hittills har gjort utan måste ställa om vår livsstil radikalt för att göra detta möjligt. Underförstått betyder det att vi – folket – måste göra det, annars kommer de att göra det åt oss genom att på olika sätt försvåra och fördyra våra vardagliga liv genom diverse pålagor.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-lyckas-du-med-traningen-4/

Mycket fina ord men lite verkstad från dem själva

Denna minskning ska således äga rum genom att äta mindre kött, det vill säga, helst inget alls, flyga mindre (helst aldrig), konsumera mindre (hyra allting istället) och inte äga några fossildrivna fordon. Genom att göra allt detta är vi inte bara solidariska, vi räddar även planeten, säkrar livsmedelsförsörjningen och förbättrar vår hälsa. 

Detta är en vy vi kan glömma om de globalistiska organisationerna får som de vill. Foto: Wikipedia/ Leif Hansson

Som lök på laxen ska även jordbruket reformeras så att vi går från mindre djurhållning och boskapsskötsel till fler grönsaks- och spannmålsodlingar. Då kan vi föda ännu flerpå denna planet påstår de. 
Allting i linje med den så kallade Agenda-2030.

Mycket underligt framstår det, eftersom företrädarna själva inte lever som de lär. De påpekar ofta att ”vi” gemensamt ska göra denna omdaning i våra liv medan de samtidigt undantar sig själva från det ansvaret. Det har vi sett gång efter annan där de gärna själva äter fina köttbitar, dricker dyra viner och flyger privatjet till alla sina sammankomster. 

Det blir många fina ord men väldigt liten verkstad och handling från företrädarnas egen sida. När de sedan avkrävs en förklaring på detta motsägelsefulla agerande avböjer de oftast att kommentera. Agerandet och avsaknandet av replik inger därmed inte någon större trovärdighet.

Här finns lite mer att läsa för den som är intresserad av vad många av dessa globala organisationer förespråkar på papperet:
https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/food
https://planetbaseddiets.panda.org/
https://plantbasedfoodalliance.eu/

Myndigheter, stiftelser och lobbyorganisationer

Det kommer kanske inte som en överraskning att våra egna myndigheter och en radda lobbyorganisationer (politiska såväl som ”oberoende”) världen över också hänger med på vegotåget. Några exempel på dessa i Sverige är Djurens rättVeganföreningen i Sverige och Naturskyddsföreningen. Värt att notera är att samtliga av dem verkar använda sig av liknande begrepp, språkbruk och modeord på sina hemsidor. 
Detta är inte särskilt konstigt då myndigheterna och dess närstående organisationer egentligen inte är särskilt fristående utan till stora delar finansieras av den storskaliga livs- och läkemedelsindustrin, något som för övrigt är allmänt känt bland de som vågar ta bort skygglapparna en stund.

Myndigheter gynnar livsmedelsindustrins intressen

De storskaliga livsmedelsproducenterna har sedan länge bedrivit en form av effektiv lobbyverksamhet inom våra myndigheter genom att ofta få sina så kallade experter tillsatta i de olika styrelserna. Dessa påverkar i sin tur de resterande ledamöterna att fatta beslut som framförallt gagnar industrins intressen snarare än folkhälsans. Detta kan vara en av orsakerna till att råden och rekommendationerna ändras stup i kvarten och inte sällan motsäger det som alldeles nyss var stipulerat. 

I den svenska stiftelsen Swedish nutrition Foundation (översatt: Svenska näringsstiftelsen) som säger sig vilja främja näringsforskningen och folkhälsan, framgår det ganska tydligt vilka företag som stödjer dem ekonomiskt. 

Kan det vara därför som vegankosten och de många gånger ultraprocessade vegolivsmedlen framställs i såpass positiv och relativt okritisk dager av våra myndigheter?

Industrin ser ju gärna att vi konsumerar så mycket som möjligt av de livsmedel och produkter som har de största vinstmarginalerna vilket framförallt är ultraprocessad skräpmat gjord på spannmål som socker, vete, majs, soja och diverse fröoljor. Det är också dessa som de flesta köttimitationer och vegoprodukter består av. Lägg därtill de extra tillsatserna och den extra bearbetning som ofta krävs för att så långt som möjligt kunna efterlikna de animaliska originalen.
Läs även: Sanningen bakom de växtbaserade köttsubstituten – del 1

Samt mindre aktörer som bloggare, kändisar och dylikt

Sist men inte minst finns det en hel del vegoprofiler (bloggare/vloggare) och kändisar världen över som helhjärtat stödjer dessa växtbaserade initiativ. Inte så konstigt kanske då många av dem blir sponsrade av diverse företag och varumärken som säljer vegoprodukter och kosttillskott, samtidigt som de livnär sig på att sälja matlagningskurser, kostplaner, kokböcker och annat liknande till sina följare.

Mestadels vill de gärna framställa sig själva som planetens, djurens och den mänskliga hälsans beskyddare. Det handlar mycket om personlig PR och att försöka vara i linje med tecknen och trenderna i tiden där allting ska vara klimatsmart, ha ett lågt CO2-avtryck och bidra till en hållbar utveckling, samtidigt som man gör djuren och hälsan en stor tjänst. Man kan säga att de agerar som en sorts aktivister med det outtalade slutmålet att alla människor på sikt ska äta växtbaserat, det vill säga bli veganer.

Ofta har dessa en ganska stor följarskara. En följarskara som kan skifta likt en vindflöjel beroende på vad de gör och säger i sina videos. Lika snabbt som skaran kom till kan den decimeras (och bli väldigt hatisk) ifall det framkommer att de inte längre är veganer efter att ha ätit en bit fisk eller kött häromveckan. Även ifall det låg uppenbara hälsoskäl (som allvarliga bristsjukdomar) bakom handlingen.

Denna hemsida listar för övrigt några kända veganska influencers på Youtube, varpå jag ber er att kolla in dem och bilda er en egen uppfattning. Jag blir i alla fall inte övertygad om vare sig ärligheten eller riktigheten i det som de försöker förmedla på sina kanaler, än mindre den strålande hälsa som de påstår sig vara vid (det finns alltför mycket som tyder på raka motsatsen).
Läs även: Sanningen bakom de växtbaserade köttsubstituten – del 2

Sök information själva

Jag vill bara avsluta artikeln med att ge er ett råd som blir det enda jag ger i denna artikel. För det första bör ni dels undersöka själva hur det ligget till med alla dessa budskap, initiativ och reklamkampanjer om att äta mindre kött och mer växtbaserat. Ta inte det jag skriver för givet eller som en absolut sanning utan gräv lite djupare och försök bilda er en egen uppfattning. Jag försöker bara förmedla det jag har funnit såhär långt.

I den sista delen får ni veta lite mer om varför de ovan nämnda stödjer vegotrenden så passionerat och varför utdelningen överlag har blivit så klen trots de enorma resurser som lagts ned på att få folk att äta mer växtbaserat.

Skribent: Alexander Söderberg 
Analytisk kemist och f.d. elitidrottare

https://www.hsi.org/news-media/european-commission-supports-plant-based-diets-farm-to-fork-strategy/

Dela visdomen!

Se även: