Så lyckas du med träningen 3: God självkännedom

Likt en god koncentrationsförmåga behöver du även besitta en god självkännedom ifall du vill lyckas med något. Att känna sin kropp och sina styrkor och svagheter (såväl fysiska som psykiska), samt att kunna ta omgivningens feedback på rätt sätt är A och O när det gäller fysisk träning. Gör du aldrig det, samtidigt som egot är för stort och omedgörligt, kommer du få en mycket besvärlig resa mot dina träningsmål.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/sa-lyckas-du-med-traningen-3-god-sjalvkannedom/

Vikten av att känna sin kropp

Det finns få saker som faktiskt kan vara så livsavgörande som att lära känna sin kropp. Det är samtidigt något som förvånansvärt få reflekterar över dagligen, än mindre vårdar ömt för framtiden då ens fysiska hälsa blir alltmer avgörande för livskvalitén. Det är lite underligt egentligen då ens kropp faktiskt är ens tempel och vårdar man den inte så slits och nöts den ut i förtid (oftast under diverse krämpor). Kroppen din ska trots allt följa med dig livet ut och ju bättre skick du håller den i, desto fler år med god livskvalité har du att se fram emot.

Men för att regelbundet kunna hålla kroppen i gott skick behöver du också ha viss kunskap och kännedom om hur kroppen din fungerar. Har du inte det kan du omöjligen veta vilken sorts träning som du behöver och klarar av (samt mängden och belastningen), vilket kan leda till svårläkta skador, ständiga bakslag, tappade träningstimmar och urholkad motivation att fortsätta.

Du behöver därför bli god vän med din kropp och behandla den som en sådan. Eftersom kropp och själ hänger ihop blir du inte bara god vän med kroppen när du utvecklar en god relation till den, utan även själen. Därför är det inte konstigt att de som är i dålig form och dras med mycket obalanser i kroppen ofta även dras med desamma i själen.

Lär känna din kropps förmågor och begränsningar. Foto: Envato

Din fysiska hälsa är därför en spegelbild av både din mentala och själsliga hälsa. Självkännedom om ens kropp och knopp är förvisso ingen hundraprocentig garant för att du sedan vårdar den ömt men sannolikheten att du inte gör det minskar åtminstone betydligt. Jag känner i alla fall ingen person med god självkännedom som inte använt denna kunskap/vetskap konstruktivt.

Vad innebär det att känna sin kropp?

Det kan betyda en mängd olika saker men de vanligaste anser jag vara följande:

 • Att veta hur mycket den tål och klarar av (i belastning och träningsmängd)
 • Att känna till dina kroppsliga styrkor och svagheter
 • Att veta vilken kroppstyp du har (simmar-, löpar- eller lyftarkropp t ex)
 • Att veta vilka träningsformer (inom kondition och styrka) som passar dig och din kropp bäst
 • Att känna till dess varningssignaler
 • Att känna till ditt energibehov samt hur mycket vila och återhämtning som behövs
 • Att känna till vilken föda som kroppen behöver

Men även knoppen..

Till en god självkännedom hör givetvis vetskapen om hur knoppen (eller psyket) fungerar. Det är minst lika viktigt som att känna din kropp då träning, liksom allt annat ansträngande man tar sig an handlar väldigt mycket om psykologi. För att inte säga till allra största delen. Att alltför många fullt friska och välfungerande människor ger upp och/eller lägger ned stora delar av sin träning alldeles för tidigt beror mer på ett sviktande psyke än fysisk klenhet. Det är inte till största delen kroppen som säger ifrån utan snarare huvudet (eller den inre rösten). Dessa två är trots allt tätt sammanbundna.

Lär känna ditt psykes styrkor och svagheter. Foto: Envato

Inte undra på att samtliga av de största idrottsstjärnorna även är de med bäst kontroll över sitt eget huvud och den inre dialogen. Många är de supertalanger som slutat i förtid då det blev alltför mentalt påfrestande att fortsätta. Därför är det otroligt viktigt att ha den där nära kontakten med sig själv, sitt psyke och ens inre röst. Du kan ha anlag för världens starkaste och/eller snyggaste kropp men har du inte kontroll över psyket som krävs för att hålla den i trim så kommer du inte heller att komma särskilt långt. Därav vikten att känna sin knopp och inte bara kropp.

Läs även: Så lyckas du med träningen 1: Målsättning

Men vad betyder det att lära känna sin knopp mer konkret?

 • Du vet om ditt psykes styrkor och svagheter
 • Du räds inte den inre dialogen (den inre kritiska rösten)
 • Att du övar dig i att inte rädas tystnad, stillhet och dina egna tankar
 • Att du härdar den genom att utsätta den för återkommande prövningar (lite fysisk smärta förtjockar ditt pannben lite i taget)
 • Du får en större vetskap och känsla om hur stor del av prestationen som sitter i huvudet
 • Du blir mer medveten om alla de personer (samt saker) som försöker bringa dig ur balans
 • Du lär dig att bli närvarande i stunden (och stänga ut störningsmomenten)

Särskilt egot som snabbt kan bli en bromskloss

Ett av de största hindren för att utveckla god självkännedom och kunna ta till sig råd från andra (från sakkunniga och erfarna personer på området) är ett för stort och envist ego. Egot är det som inom psykologin definieras som det upplevda jaget och beskrivs som en strukturerande funktion hos psyket. Förvisso finns det personer med stora egon som är medvetna om det och de som tillhör denna kategori brukar förr eller senare (efter visst invändigt motstånd) släppa på det lite ifall det gagnar dem och/eller deras personliga utveckling.

De som tillhör den andra kategorin dock (de med stora, envisa egon) har oftast stora bekymmer med att ta till sig kritik och råd, även i dess mest konstruktiva form. Mycket pga att de tar sådant mycket personligt och därför ser alla former av kritik eller feedback som personliga påhopp. Istället för att kanske ta till sig lite av det välmenande som sagts ser de sig snarast som påhoppade, orättvist behandlade och förfördelade.

Concept ego man

Dessa återkommande känslor av kränkthet och förbittring gör dem mycket svårhanterliga för omgivningen och oftast behövs det flera karaktärsdanande (och ödmjukande) upplevelser för att ta ned dem på jorden igen. Först då kan de bli lite mottagliga och då har de oftast stångat huvudet blodigt i flera års tid. Applicera dessa karaktärsdrag hos någon som efter åratal av inaktivitet vill försöka komma i form och du inser att vederbörande kommer att få en större utmaning än de flesta.
Påfallande ofta är det just dessa personer som man ser på gymmet månad efter månad, år efter år och som inte verkar ha gått ned ett enda kilo under denna tid.

Därmed sagt kan ett för stort och envist ego bli den absolut största bromsklossen för de som vill komma i form eller i framtiden se storslagna resultat med sin träning. För att kunna nå dina drömresultat måste du vara beredd på att egot ditt kommer att ta stryk. Mycket stryk och dessutom flera gånger. Tro mig, mitt ego har blivit decimerat flera gånger (vilket sker hos alla elitidrottare), vilket har varit nödvändigt för när man varit nere på jorden några gånger kommer man upp igen och är betydligt ödmjukare och starkare än man var innan.
Läs även: Så lyckas du med träningen 2: Koncentration

Baksidorna av dålig självkännedom och ett för stort och envist ego

Det finns många tråkiga konsekvenser av dålig självkännedom och ett för stort, envist ego i träningssammanhang men de tio vanligaste är följande:

 • Man spiller dyrbar tid på fel sorts träning (den som på sikt inte ger önskat resultat)
 • Likaså på onödiga och återkommande skador, skavanker och sjukdomar som tär på motivationen (när man inte förmår identifiera varningssignalerna)
 • Man får svårigheter att hantera den inre dialogen
 • Oförmåga att ta till sig konstruktiv kritik (som faktiskt kan hjälpa en)
 • Oförmåga att lära sig av sina misstag (de återupprepas istället)
 • Oförmåga att inse uppoffringen som faktiskt krävs för att få önskade resultat
 • Ett minskat ansvarstagande (misstag och misslyckanden skylls på andra)
 • Välmenande människor ger upp och fjärmar sig ifrån en (en väldigt egocentrisk person blir i längden alltför jobbig att ha och göra med)
 • Du blir mer impulsiv, känslosam och lättkränkt (och förmår inte tänka logiskt/rationellt) ju större och envisare egot blir.
 • Framtida fall ned på jorden (som oundvikligen kommer att inträffa) blir betydligt tyngre och svårare att hantera ju längre tid ett envist ego får regera.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-lyckas-du-med-traningen-2/

Så lär du känna kroppen (och egot) bättre

Men hur kan du då lära känna kroppen och knoppen bättre? Det är inte så svårt som det verkar, åtminstone inte på papperet, men kom ihåg att det handlar om förändringar av vanor och beteenden, vilket kan ta tid. Uthållighet och självdisciplin är framgångsnycklarna till att både lära känna sin kropp och att kunna använda den effektivare.

Ta din tid under träningen
Vill du bygga upp ett starkt och (nästan) automatiskt muskelminne bör du ta den tid som behövs under övningarna. Det är då som du får tillfälle att känna in rörelserna och belastningen som träningen associeras med. Att skynda sig igenom övningarna och göra dem slarvigt (bara för att bli klar i tid) sinkar denna process.

Stäng ute störningsmoment
Att lära känna sin kropp (och knopp) innebär att ha full kontakt med sin kropp och själ. Detta kräver full sinnesnärvaro och koncentration där man inte utsätts för störningsmoment och utvärtes stimulans. Lägg därför bort mobil, hörlurar och annat som stör denna kontakt. Ju tidigare du lyckas göra det, desto snabbare lär du känna din kropp.

Lyssna ordentligt på kroppen
Detta borde vara en självklarhet men är alltid betydligt svårare än man tror, för att våga lyssna på kroppen kräver oftast att både ego och prestige får göra stora avkall, vilket inte är det lättaste. Dock kommer du att tjäna i längden på att uppmärksamma de tidiga varningssignalerna och sedan ta dem på allvar.

Men pröva alltid först (ifall du är osäker) och anpassa därefter
Att lyssna på kroppen är bra men det får samtidigt inte gå till överdrift så att man ställer in ett helt träningspass för en liten småskavank. Då blir snart merparten av alla välbehövliga pass inställda vilket är kontraproduktivt. Man gör då bättre i att anpassa passet efter den rådande förmågan, det vill säga man tränar men inte mer eller intensivare än vad kroppen för tillfället klarar av. Då har du fått ut fördelarna utan att riskera skador, sjukdomar och annat hemskt.

Övervaka ditt beteende och dina känslor
Vad är det som triggar dig, dina känslor och handlingar och varför gör de det?
För en liten anteckningsbok ifall du känner att du går för mycket på autopilot och reagerar till höger och vänster utan att riktigt veta varför.

Försök ta in nya intryck
Genom att ta dig utanför bekvämlighetszonen, träffa nya människor och besöka nya miljöer kommer du snart inse att världen inte alltid kretsar kring dig, dina behov och önskemål. Du tvingas förhålla dig till andra och får samtidigt lite nya, utomstående perspektiv på dig själv. På så sätt kan du med tiden även lära dig att se på dig själv utifrån andras perspektiv (att förstå hur och varför andra tänker och ser på dig som de gör).

Be om regelbunden feedback
Detta är nyttigt då du genom den får förslag på vad du kan förbättra hos dig själv och dina beteenden. Det kan förvisso ibland ge ditt ego en törn men det behövs också för då kommer du ned på jorden en stund och blir mer mottaglig för de konstruktiva förslag som erbjuds.

Utvärdera och reflektera emellanåt
Vill du kunna mäta dina framsteg bör du ibland kunna sitta ned en stund, tänka efter lite och (än hellre) skriva ned eventuella förändringar du noterat hos dig själv, dina beteenden och vanor. Gör du detta regelbundet kommer du snart att kunna identifiera mönster och eventuella personliga brister hos dig själv. Kan du sedan börja åtgärda dem har du kommit några steg framåt, samtidigt som egot blivit något mindre.

Skribent: Alexander Söderberg
F.d. Elitidrottsman och analytisk kemist

Dela visdomen!

Se även: