En ny brittisk studie har funnit att självvald tid i avskildhet kan ha positiva effekter på den mentala hälsan. Det behövs inte heller några längre stunder av det varje dag. Foto: Wikipedia /jhoc

Hälsofördelarna med egentid

Varför bör man regelbundet sitta för sig själv en stund mellan varven? Läs artikeln nedan så får du svaret.

OBS! Artikeln är skriven i december 2023 och är därmed inte nyskriven. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt. (Fotot ovan: Wikipedia /jhoc)
https://frihetsnytt.se/halsofordelarna-med-egentid/

Att långa perioder av ofrivillig ensamhet kan vara hälsofarligt är något som flertalet studier slagit fast och som alltfler börjar bli medvetna om. Egentid (eller avskildhet), å andra sidan, är något helt annat och har tvärtom visat sig ha många hälsofördelar, i synnerhet för den psykiska hälsan.

Även för de mest extraverta

Tvärtemot vad många tror är egentid ingenting som enbart utpräglat introverta kan dra nytta av. Även de mest extraverta har ibland ett behov att få vara för sig själva en stund då egentid är ett gyllene tillfälle att få varva ned, vilket gör den till ett enkelt verktyg för stresshantering i en jäktig vardag.

En ny studie från Reading University som publicerades i början av månaden fann att tillbringad tid på egen hand är bra för välmåendet. Framförallt ansågs det ha en lugnande effekt, kunna dämpa irritation och gör en bättre på att hantera vardagsstressen.

Skrev dagbok

I studien följdes de sociala vanorna från 178 frivilliga deltagare över en 21 dagars period där de uppmanades föra en dagbok över de ensamma stunderna på dagarna. Det vill säga, skriva en liten dagbok om stunderna de var helt ensamma utan kontakt med andra människor.

De frivilliga fick i varje dagboksanteckning besvara tre frågor: Hur tvingade de kände sig att bete sig på ett visst sätt, hur fria de kände att få vara sig själva och hur mycket kontroll de kände att de hade över det som hänt under dagen. Studiens huvudförfattare fann att ju längre tid deltagarna tillbringade på egen hand, ju mindre stressade var de.

Inte detsamma som ensamhet

Det är skillnad på självvald egentid och ofrivillig ensamhet. Foto: DepositPhotos
Det är skillnad på självvald egentid och ofrivillig ensamhet. Foto: DepositPhotos

Studiens huvudförfattare, psykologiprofessorn Netta Weinstein säger till The Telegraph att egentid ofta ses som något negativt då det lätt blandas ihop med ofrivillig ensamhet som innebär social isolering. Egentid kan tvärtom lätta på både upptagenhet och stress då den oftast lugnar, grundar och gör att utövarna bättre på att hantera utmaningar.

– Ensamhet är den negativa känsla man har när man inte känner någon anknytning till andra och sin omgivning, samtidigt som man känner sig förbisedd och utstött. Det är fullt möjligt att känna sig ensam i stora folksamlingar eller en relation till exempel. Egentid däremot, är ett mer neutralt tillstånd som kan ha en mycket positiv verkan.

Weinstein säger att det handlar om kvalitén på ens relationer, snarare än kvantiteten när det handlar om att förutsäga ensamhet. Få saker kan kännas så ensamma och isolerande som att vara i ett förhållande med fel person.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/man-som-delar-ofta-mindre-manliga/

Bygger på sinnesnärvaro

Orsaken till varför avskildhet kan vara av godo för den mentala hälsan har – enligt studien – att göra med det sunda förhållande man bygger med sig själv när man får tid allena. Då får man tillfälle att vara närvarande och kan både möta och bearbeta sina tankar, känslor och vad man egentligen vill ha ut av livet.

Det är först på egen hand som folk verkligen kan vara sig själva, känna sig friare och förmår lägga tid på saker som verkligen engagerar och känns viktiga. När man är med andra blir det alltid förhandlingar kring vad som ska göras vilket ofta innebär att man ofta får göra mindre av det som engagerar en. Denna känsla av maktlöshet kan i sin tur skapa viss stress.

Det är inte omöjligt att vara närvarande, även på platser där det kan kännas svårt och utmanande. Foto: DepositPhotos
Det är inte omöjligt att vara närvarande, även på platser där det kan kännas svårt och utmanande. Foto: DepositPhotos

15 minuter om dagen tillräckligt

Tid i avskildhet ska även kunna höja kreativiteten. Enligt en studie från 2020 fann forskare att känslor av social isolering satte fart på delarna av hjärnan som styr fantasin. När du inte har några sociala samspel slår hjärnan på sina kreativa nätverk för att få tiden att gå.

Den goda nyheten för de som är väldigt upptagna och har svårt att hitta en ledig stund för avskildhet är att det inte krävs mycket tid. En kvart om dagen i avskildhet är tillräckligt för att ladda de mentala batterierna. Då kan man göra saker som att skissa en teckning, lära sig något nytt (om valfritt intresse), läsa eller går en promenad utomhus.

Målsättningen med avskildheten är att hitta aktiviteter som höjer ens kompetens, självständighet och samtidigt öppnar upp ens nyfikenhet och känsla av tillfredsställelse, säger professor Weinstein.

Inställningen viktigast

Det viktigaste är dock – avslutar hon – att man har ett positivt synsätt på avskildhet. För att fördelarna ska få avsedd effekt bör man se på det som en unik självvald möjlighet att få en starkare anknytning till både sig själv och omgivningen. Ser man istället på det som att man är isolerad, udda och står utanför kan det påverka ens välmående negativt.

När man väl valt att tillbringa tid på egen hand kan det vara livsförbättrande, likväl som det kan kännas dåligt när man inte valt det. Ifall man inser värdet av avskildhet och fortfarande kan känna anknytning till andra, trots avskildheten, så känner man sig aldrig ensam.

Dela visdomen!

Se även: