I Socialstyrelsens nya rekommendationer kring alkohol sänks de tidigare gränserna för män medan de förblir oförändrade för kvinnor. Foto: Wikipedia /usbotschaftberlin

Skärpta alkoholråd i nya rekommendationer

I Socialstyrelsens nya rekommendationer kring alkohol sänks de tidigare gränserna för män medan de förblir oförändrade för kvinnor. Foto: Wikipedia /usbotschaftberlin

Socialstyrelsens nya alkoholrekommendationer till hälso- och sjukvården är buden strängare än tidigare. I dessa rekommenderas – för både män och kvinnor – fyra små starköl vid ett tillfälle en gång i månaden, eller tio standardglas per vecka1. Dricker man mer än så ska man erbjudas vård.

OBS! Artikeln är från i september förra året (2023) och är därmed inte ny. Dock tycker skribenten att ämnet fortfarande är aktuellt, därav den sena efterhandspubliceringen på Vinnarskolan. Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/skarpta-alkoholrad-for-man-1/

För männen innebär det en tydlig skärpning jämfört med de tidigare rekommenderade 15 standardglasen per vecka och fem standardglasen per tillfälle.
För kvinnor förblir rekommendationerna oförändrade vilket innebär att de för första gången omfattas av samma gränser som männen. All konsumtion över denna nivå klassas, enligt Socialsyrelsen, som riskbruk.

Nya rön bakom skärpning

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen säger till TT att de skärpta rekommendationerna för männen beror på nya forskningsrön på området som visar att de påverkas mer av alkoholen än man tidigare trott:
– Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den har varit tidigare.

Skälet till varför den tidigare gränssättningen för riskbruk har varit högre för männen berodde på kvinnornas högre alkoholkoncentration i blodet vid samma konsumerade mängd alkohol. Nu har man istället vägt in männens större hälsorisker vid samma mängd.

Mindre alkohol för framförallt männen, enligt de nya rekommendationerna. Foto: DepositPhotos
Gruppen som ej omnämns

En grupp som inte finns med i de uppdaterade rekommendationerna är ammande kvinnor, vilka däremot nämns i de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Enligt Lindén finns det ingen forskning i dagsläget som tyder pårisker för barn som får i sig bröstmjölk från en alkoholkonsumerande kvinna.

Åtminstone inte från kvinnor som dricker alkohol på nivåer under riskbruksnivåer.

Oenig forskning

Socialstyrelsens rekommendationer skiljer sig dock ganska kraftigt från de nordiska näringsrekommendationernas (NNR) som säger att man helst bör avstå från alkohol eftersom det inte finns någon säkerställd miniminivå för alkoholkonsumtion. Att inte dricka någonting alls anses därmed vara det säkrare alternativet.
-Detta beror på svårigheterna i att sätta en gräns för när alkohol blir ofarligt att dricka och att studierna kring lägre konsumtion går för mycket isär för att kunna lämna en rekommendation av det slaget. säger Thomas Lindén till TT.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/extremkosten-blev-svaltdoden-for-kanda-influencern/

Rekommendationerna är främst tänkta att fungera som vägledning inom hälso- och sjukvården och är en del av myndighetens riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor. Därmed har hälso- och sjukvården ett riktmärke för vilken lägstanivå det är rimligt att erbjuda stöd på. Lindén betonar dock att huvudansvaret ligger på individen själv och att denne därför bör väga in flera olika livsstilsfaktorer, däribland alkohol.

Foto: Wikipedia /Socialstyrelsen
Socialstyrelsens rekommendationer i korthet
  • Hälso- och sjukvården ska erbjuda stöd till personer som har ett riskbruk av alkohol.
  • Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande:
    10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Gränserna är de samma för både män och kvinnor.
  • Det finns dock tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation.
  • Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit.
  1.  Ett standardglas motsvarar en liten starköl (33 cl), en folköl (50 cl) eller ett litet glas vin. Källa: Systembolaget ↩︎

Dela visdomen!

Se även: