En ny internationell studie där bland annat Karolinska Institutet (KI) medverkat har påvisat vikten av omega-3-fettsyror i kosten för de som har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten. Foto: Wikipedia /NOAA Fisheries WCRO

Fettsyran som kan hjälpa mot ärftlig hjärt-kärlsjukdom

Vilken hälsosam och livsnödvändig fettsyra är det jag talar om? Läs artikeln så får du veta.
Att intaget av Omega-3-fettsyror visat sig ha en rad hälsofördelar – framförallt för hjärnan och hjärt-kärlhälsan – har varit allmänt känt sedan slutet av 1980-talet. Något som inte varit känt förrän nyligen är den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med låga nivåer av omega-3-fettsyror som samtidigt har en familjehistorik av sjukdomarna.

OBS! Artikeln är skriven i december förra året och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt. (Fotot ovan: Wikipedia /NOAA Fisheries WCRO)

https://frihetsnytt.se/fettsyran-som-hjalper-mot-arftlig-hjartkarlsjukdom

De livsviktiga Omega-3-fettsyrorna

Fet fisk är exempel på omega-3-rika livsmedel (ej grönsakerna). Foto: DepositPhotos

De fleromättade omega-3-fettsyrorna är viktiga för många av kroppens funktioner. Bland annat hjärnan (mental hälsa och minne), immunförsvaret, benhälsan och hjärta- och blodkärl. Dessa fettsyror kan inte kroppen tillverka själv utan de måste komma via maten. Omega-3 finns framförallt i fet fisk som lax, makrill och sardiner.

Flertalet studier har därför visat att det är viktigt för oss att äta en kost som innehåller omega-3-fettsyror, särskilt med tanke på den stora osäkerhet som finns kring omega-3-tillskottens effekt.

Extra viktigt för vissa

En ny internationell studie där bland annat Karolinska Institutet (KI) medverkar, pekar på att intaget av omega-3-fettsyror (mest sannolikt) är extra viktiga om hjärt-kärlsjukdom finns inom familjen. Forskarna bakom studien har tittat på mindre allvarliga kranskärlssjukdomar, såväl som hjärtinfarkt, hjärtstopp och stroke.

Karin Leander, som är forskare i epidemiologi vid KI säger till forskning.se att hjärt-kärlsjukdomar till viss del är ärftliga, vilket påvisats inom tvillingstudier. Samtidigt har det varit svårt att hitta generna som styr och därför tror man att sjukdomsrisken handlar om en kombination av genetik och miljö.

Så genomfördes den

Sushi; hjärt- och kärlvänlig snabbmat.
Foto: Wikipedia /Alpha from Melbourne, Australia

I studien – där över 100 forskare och experter på området medverkade1 – vägde forskarna samman data för över 40 885 personer utan tidigare historik av hjärt-kärlsjukdom. Under studiens gång mätte de samtidigt deltagarnas halter av omega-3-fettsyror. Under uppföljningstiden drabbades nästan 8 000 av dem av någon hjärt-kärlsjukdom.

Bland de drabbade fanns en kraftigt förhöjd risk hos individer med en förälder eller syskon som drabbats av hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet om de samtidigt hade låga nivåer av omega-3-fettsyror. De hade en över 40 procents förhöjd risk att drabbas av sjukdomarna, jämfört med 25 procent om det endast fanns sjukdom hos nära släkt.

Studien tyder därmed på att de som har hjärt-kärlsjukdom inom familjen har extra mycket att vinna på att äta mer fet fisk.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/enkla-vanan-som-saktar-ned-alzheimers/

Tillförlitliga data

Då halterna av omega-3-fettsyror mättes hos alla studiedeltagare och inte kan tillverkas i kroppen, är de (enligt forskarna) ett tillförlitligt mått på födointaget av fet fisk.

Leander säger att detta är studiens stora fördel då mätningarna av fettsyror i blod och vävnader är objektiva till skillnad från självrapporterade data om matvanor. Trots att observationsstudien har gjorts inom ett område där många kliniska studier redan gjorts, innebär fynden ändå ny kunskap.

Denna studie, där man studerat effekten av kombinerad familjehistorik och intaget av fet fisk med hjälp av fettsyramätningar, är faktiskt den första i sitt slag, säger hon.

Dela visdomen!

Se även: