Att lyssna på musik samtidigt som man utsätts för medelhög smärta kan hjälpa till att lindra den, visar en kanadensisk studie. Foto: Wikipedia /Bruce Mars

Ny studie: Favoritmusiken kan påskynda smärtlindring

Att lyssna till sin favoritmusik kan påskynda smärtlindringen enligt en ny kanadensisk studie på området (oktober 2023).

Att lyssna på sin favoritmusik kan faktiskt vara gynnsamt för hälsan. Åtminstone om man får tro en kanadensisk studie där det framkom att smärtlindringen var betydligt effektivare hos deltagare som lyssnade på sina favoritlåtar och artister.

OBS! Artikeln är skriven i oktober i fjol och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/ny-studie-favoritmusiken-kan-paskynda-smartlindring/

Som en varm tekopp mot huden

Stimulansen motsvarade känslan av en varm kopp té mot huden. Foto: DepositPhotos

studien (som utfördes i Roy Pain Lab vid McGilluniversitetet i Montréal) fick 63 deltagare (14 män och 49 kvinnor) motta måttligt smärtfylld värmestimulans i underarmen, enligt brittiska nyhetsbyrån SWNS. En stimulans som motsvarade känslan av en kopp varmt te som hålls mot huden.

Deltagarna blev sedan ombedda att lyssna på olika musikutdrag som varade omkring sju minuter. De deltagare som lyssnade på delar av favoritmusiken visade sig dämpa smärtan avsevärt.

Musikgenren påverkade

Olika musikgenrer dämpar tydligen smärtan olika mycket. Foto: DepositPhotos

Darius Valevicious, doktorand vid universitetet, berättade för SWNS att forskarna även undersökte ifall resultaten kunde variera beroende på vilken sorts musik som spelades. Såsom musik av det gladare och mer upplivande slaget, eller mer gripande och bitterljuv sådan.

Forskarna fann att musik av det senare slaget verkade ge lägre utslag på smärtresponsen, vilken drevs av mer intensiv musikalisk njutning och fler rysningar, säger Valevicious till SWNS. De drog slutsatsen att just musikaliska rysningar verkar kunna kopplas till den neurofysiologiska process som hämmar smärtsignalerna som uppstår när en kopp varmt te kommer i kontakt med bar hud.

Begränsningarna

Fastän resultaten från studien verkar tyda på att musik kan ha positiva medicinska effekter bör man samtidigt ta dess begränsningar i beaktande. Bland annat tidsbegränsningen på musiken som spelades, då längre speltid på musiken skulle kunna påverka resultaten.

Likaså antalet mättillfällen, eftersom deltagarna blev undersökta endast en gång vid ett tillfälle.

Fler mättillfällen hade kunnat ge större statistisk trovärdighet och säkrare slutsatser. Ett större urval av åtminstone några hundra deltagare (istället för 63), hade också kunnat stärka kopplingen och slutsatserna, i likhet med en jämnare könsfördelning bland deltagarna.

Detta då män och kvinnor (på grund av skillnader i biologi och psykologi) har olika smärttrösklar och hanterar smärta på olika sätt.

Valevicious säger att forskargruppen fortsätter sina utforskningar om psykologin bakom musiklyssnandet inom de sammanhang som rör smärtlindring. Studien publicerades i den medicinska tidskriften Frontiers in Pain Research den 25 oktober.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/studie-pekar-ut-depressiva-livsmedel/

Dela visdomen!

Se även: