Kan vara lika effektivt (om inte effektivare) än antidepressiva mediciner. Foto: DepositPhotos

Löpning kan vara lika effektivt som antidepressiv medicin

Kan vara lika effektivt (om inte effektivare) än antidepressiva mediciner. Foto: DepositPhotos

Enligt en ny nederländsk studie kan träning – i synnerhet konditionsträning som löpning – vara lika effektivt mot depression som antidepressiva läkemedel. Forskarna fann bland annat att konditionsträning gynnade både fysisk och psykisk hälsa medan antidepressiva endast gynnade den psykiska hälsan, åtminstone på kort sikt.

OBS! Artikeln är skriven i oktober i fjol och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/lopning-lika-effektivt-som-medicin/

Jämförde läkemedel mot löpning

De som någon gång har upplevt en så kallad ”runner’s high” i samband med löpning hävdar att det är minst lika effektivt som moderna läkemedel, medan skeptiker avfärdar det hela som en myt.

En ny studie från Vrije-universitetet i Amsterdam har därför jämfört löpningens och antidepressiva läkemedels effekt på ängslan, depression och allmän hälsa under en 16-veckors period.

Studien omfattade 141 patienter som led av depression och/eller oro och ängslan i någon omfattning. Enligt ett pressmeddelande fick de valet att antingen ta antidepressiva SSRI-preparat eller deltaga i en övervakad gruppbaserad träning 2-3 gånger per vecka (45 minuter per pass) under en 16-veckors period. 96 av dem valde löpningen medan resterande 45 personer valde läkemedlen.

Motionen gav bäst effekt
Bättre än moderna läkemedel men än bättre ifall det utförs utomhus i friskluften. Foto: DepositPhotos

– Syftet med studien var att jämföra hur konditionsträning och antidepressiva påverkade hälsan generellt och inte enbart den psykiska hälsan, sade dess huvudförfattare Brenda Penninx under ECNP-konferensen i Barcelona.

Fastän merparten valde löpträningen fullföljde endast 52 procent denna rutin medan siffran var 82 procent bland de medicinerade.

Resultaten visade att löpning och medicinering gav ungefär samma effekt på den mentala hälsan, medan den fysiska hälsan påverkades positivt av löpningen och något negativt av medicinerna. De sistnämnda påverkade framförallt kroppsvikten, pulsen och blodtrycket negativt medan löpningen resulterade i en förbättring av den generella fysiken och pulsen, enligt Penninx.

Vid slutet av 16-veckorsperioden uppvisade omkring 44 procent (från båda grupperna) tecken på förbättringar gällande de psykiska symptomen.  

Studiens nackdelar var främst det låga urvalet (deltagarantalet) och den klart större andelen avhopp från löpargruppen.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-besegrar-du-vintertrottheten/

Båda kan behövas

Hon säger att det finns utrymme för båda behandlingsformerna när det gäller att behandla depressioner då det kan bli svårt för många att fullfölja ett träningsprogram, trots fördelarna och det engagemang som kanske finns med vid starten.

– Antidepressiva läkemedel är överlag säkra och effektiva för de flesta, trots möjliga biverkningar för somliga.

Det värsta alternativet, säger hon till FoxNews-Digital, är att inte behandla depressionen alls, varför antidepressiva läkemedel kan vara ett bra val, förutsatt att patienterna svarar på dem och vill ta dem. Konditionsträningen kan därmed vara ett betydligt bättra val för somliga patienter där löpning dock inte är den enda utvägen.

Livsstilsbehandlingar bör ges utrymme
Livsstilsförändringar bör i de flesta fall prioriteras framför mediciner. Foto: DepositPhotos

Penninx säger, till FoxNews Digital, att hennes personliga övertygelse är att oavsett träningsformen som folk deltar i så kan den vara gynnsam för både psykisk och fysisk hälsa. Förutsatt att den har någon form av minsta intensitet, förbättrar fysiken och får deltagarna att fortsätta med den över en längre tid.

Hon menar samtidigt att man inte ska ropa hej för tidigt och utropa träningen till en sorts mirakelmedicin då det alltid finns de som inte svarar på den. Med andra ord kan man inte förvänta sig att alla deprimerade människor kan sluta med medicinerna på direkten och byta ut dem mot löpning.

Dock visar studien – avslutar hon – att vi bör ge livsstilsbehandlingar, såsom löpning och konditionsträning, betydligt större utrymme och uppmärksamhet inom psykvården än de har idag.

Dela visdomen!

Se även: