15 Egenskaper hos typiska förlorare

Varför en artikel om detta?

En artikel om det här ämnet är knappast av det roligare slaget då Vinnarskolan syftar till att vara en positiv, upplyftande och inspirerande kraft. Likväl är artikeln ytterst nödvändig för att du som läsare ska få ännu ett användbart verktyg i verktygslådan till ditt förfogande. Eftersom ämnet är raka motsatsen till det som skrevs i förra artikeln (där jag listade några av de egenskaper som utmärker typiska vinnare) så får ni inte bli alltför nedslagna ifall ni skulle bocka av några av punkterna på denna lista. Att man har en del dåliga vanor, fel och brister gör en inte per automatik till förlorare. Gör du dock inget åt dem (trots denna vetskap eller avsaknaden av densamma) över tid så blir du i längden en förlorare.

Denna artikel är inte avsedd att vara elitistisk, även ifall den lätt kan uppfattas som sådan i Jantelagens Sverige där ingen ska få sticka ut eller vara speciell. Listan är tänkt att vara en sporre och ett användbart verktyg som just du kan använda dig av i vardagen och i möten med andra människor. Dels för att identifiera och förbättra dina egna dåliga vanor och tankemönster men framförallt för att kunna identifiera de där energitjuvarna, drivarna och glädjedödarna i din närmaste omgivning, dvs förlorarna. Detta är inte helt oviktigt då bittra förlorarskallar i den närmaste kretsen har potential att förstöra ditt korta jordeliv fullständigt.
Genom att identifiera dem på ett tidigt stadium kan du därför omgående ta mer välgrundade beslut i vilka du faktiskt släpper in i din umgängeskrets, samt vilka i din nuvarande som bör hållas på armlängds avstånd.

Vem är den typiske förloraren?

Nog ordat om detta och åter till huvudämnet som denna artikel ska behandla:
Vad är en typisk förlorare och vilka egenskaper utmärker en sådan?
När många av er hör ordet förlorare (eller ’loser’ som det heter på engelska) så tänker ni kanske på de slitna A-lagarna eller pundarna på parkbänken, någon som är ständigt otursförföljd eller möjligen någon nördig, spinkig eller knubbig typ som får stryk av skolans mobbare. Något som man vanligen ser i amerikanska High-school och collegefilmer. Denna bild är dock något överdriven och stereotypisk då en förlorare (liksom en vinnare) är någonting man väljer att bli, ingenting som man föds till eller som är förutbestämt, oavsett vad personer i din närhet anser om den saken.

Därmed kan ni nog själva lista ut hur en typisk förlorare är och agerar. Vi har nog alla mött den där trista, buttra, cyniska och energidränerande typen vid ett flertal tillfällen. Vissa av er kanske lever med dem dagligen medans en del andra lyckas hålla dem på armlängds avstånd mesta av tiden. Tyvärr är det i princip oundvikligt att helt undvika dem då det finns fler av dem ute i samhället än dess magnetiska motsats så det gäller bara att försöka minimera kontakten så långt det är möjligt.

Några tydliga gemensamma nämnare

Något som alla förlorare har gemensamt och som man kan känna och urskilja nästan ögonblickligen är att de suger mycket energi, kraft och livsglädje ur dig. Du blir helt enkelt trött och dränerad av att vara i deras närhet. Ifall de inte suger ur din energi direkt så är följande karaktärsdrag ganska talande ifall du har svårigheter att identifiera dem:

De har en pessimistisk och cynisk syn på livet

De är energitjuvar (som tar mer än de ger)

De konsumerar mycket och producerar lite (av värde)

De skyller sina tillkortakommanden och misstag på andra

De är ofta arroganta (ser sig själva som felfria)

De slösar bort sina jordeliv på struntsaker

Tycker för övrigt att diskussionsofurmet Quora (jag vet, det ägs och kontrolleras av Google) har en del intressanta diskussioner och listor kring detta ämne:

https://www.quora.com/What-makes-someone-a-real-total-loser

Vad säger experterna om ämnet?

Det är svårt att hitta böcker i utbildningssyfte om detta ämne då de antagligen skulle gå trögt att sälja dem i några större upplagor. Man vill ju hellre läsa böcker som ger tips, råd och verktyg på hur man bör bete sig för att bli en bättre människa, inte en sämre.
Dock finns det ett flertal hemsidor och bloggar som listar de egenskaper som är typiska hos förlorare. Underligt nog finns det väldigt få sidor på svenska som behandlar detta ämne, varmed jag ser det som en än större nödvändighet att få ut sådan information på just svenska. Därför har jag tagit infon om en del av dessa egenskaper från 2-3 listor som jag läst på två engelskspråkiga hemsidor och sedan summerat i denna artikel. Den ena är skriven Alex Shalman från den personliga utvecklingssidan ”Dumb little man” och den andra (av okänd författare) från hemsidan ”Brightside.me”, som åtföljs av fantastiska illustrationer. Även den australiensiske bloggaren och skribenten Tim Denning har en hel del vettigt att säga på området. Jag länkar till dem alla i slutet av artikeln.

Annars kan Stefan Ekbergs bok ”Skit i Jantelagen” varmt rekommenderas. I denna tar han upp alla de småaktiga beteenden och egenskaper som riktigt avundsjuka (och missunnsamma) svenskar använder sig av när de projicerar sina mindervärdeskomplex på sina framgångsrika landsmän, samt vad man själv kan göra för att mota Jante i grind och själv bli en bättre och framgångsrikare människa. Dessvärre så är idag en överväldigande majoritet av svenskarna (+90%) förlorarskallar, vilket leder till att vi får en nation av bittra förlorare som bara ser problemen i det mesta. Detta är något som undertecknad avser att ändra på. Åtminstone för de svenskar som faktiskt vill bli vinnarskallar och är redo att göra de uppoffringar som krävs.

”Winners see the gain; losers see the pain”

Shiv Kevra

Hela listan

1. Förloraren saknar mål, syfte och riktning (i livet)

”Meningen med livet är ett liv med mening”

Ett utav de starkare karaktärsdragen hos en förlorare är att de helt saknar mål, syfte och riktning i livet. De har inga visioner eller storslagna planer, vet inte vad de vill eller ha ut av livet, än mindre vart de är på väg eller hur de kan tänka sig att ta sig dit. De är s k drivare (dvs pratare/snackare) som bara tar var dag som den kommer, som blott bara existerar (men aldrig lever), aldrig vill något mer med sina liv och som sedan hoppas på att bra saker ska hända dem av en slump. Ungefär som en skuta utan kapten (eller besättning) som på något magiskt sätt bara ska kunna driva iland till slutdestinationen, dvs hamnen. Vinnaren däremot, har ett klart mål, syfte och mening i livet som denne lever för och strävar mot. De tar tag i sig själva, sina liv och försöker att skapa sig sakerna som de åtrår istället för att bara önska att de en dag ska trilla i famnen på dem från tomma intet (utan någon motprestation).

2. Förloraren åstadkommer sällan något

Förloraren är oftast en snackare och sällan en görare

Riktiga förlorare skapar sällan (eller aldrig) någonting av värde, varken för sig själva och än mindre för andra, dvs sådant som andra har glädje och användning utav. I synnerhet inte ifall det kräver någon större tankekraft, koncentration eller uppoffring av något slag. De har ofta en massa briljanta, storslagna idéer och förslag som de gärna pratar om, men mestadels förblir de bara det (dvs idéer) då de sällan omsätter dem i handling. De ids oftast inte ens försöka utan ger upp på förhand, alldeles för lättvindigt och kommer sedan med ursäkter till varför det inte går eller är möjligt. Till och med när det kommer till livsnödvändiga aktiviteter som träning, hälsa och tillagning av näringsrik mat så ids de knappt göra något för att hålla sig i minsta möjliga trim. Istället är de ofta passiva konsumenter som på sin fritid konsumerar underhållning, skräpmat, sociala medier och aldrig producerar något själva. Mycket av deras fritid tillbringas därför framför en skärm istället för att vara aktiv och göra saker som stärker dem. Därför lyser oftast prestationerna och framgångarna med sin närvaro i deras liv.

3. Förloraren tänker kortsiktigt

Vill du bli en vinnarskalle måste du tänka långsiktigt

Förlorare tänker kortsiktigt kring det mesta, i synnerhet när det kommer till pengar, tiden, relationerna och hälsan. De tenderar ofta att leva månad till månad genom att förslösa de få slantar de tjänat på sådant som försämrar deras liv som t ex underhållning, nöjen, skräpmat, och prylar de inte behöver. Vanor som bara gör dem fattiga, sjuka och deprimerade i det långa loppet. Genom att försaka sin hälsa i nuet (för att inte tiden och orken finns) gör att de i framtiden istället får besöka doktorer och vårdinrättningar allt oftare, plus alla dyra mediciner, vitaminer och hälsokost som ska lindra krämporna som livsstilsvalen orsakade.

”Varför inte leva loppan med diverse förströelser här och nu? Jag är ju ung och kommer aldrig att bli gammal” är hur den typiske förloraren ofta resonerar. Han satsar också på kvantitet framför kvalité och får därför ofta lägga tid och pengar på att laga eller ersätta saker som går sönder. Saker som hade hållt längre ifall de varit av bättre kvalité från början.

Därför planerar förloraren inte heller för framtiden och resultaten blir därefter, dvs att slutnotan kommer längre fram och den blir då alltid betydligt dyrare än ifall de hade tänkt, agerat och levt mer långsiktigt.
Något som vinnaren alltid försöker att ta i beaktande då denne vet att ens livskvalitet, tid och prestationer urholkas i avsaknaden av hälsa, goda relationer, och prylar som ständigt pajar.

4. Det ständiga offret

Självömkan är sällan ett vinnande koncept

Den kanske mest utpräglade förloraregenskapen är den självförvållade tvångströja som offerkoftan utgör. Förlorare är experter på att tycka synd om sig själva och att göra sig till offer för både det ena och det andra. Något som gör att de under en begränsad tid kan få sympatier och en stund i rampljuset men som med tiden bara blir ett utdraget ältande som ingen varken orkar eller vill höra på.

Att frånsäga sig det personliga ansvaret och ständigt skylla sina tillkortakommanden och brister på andra (eller yttre omständigheter) är något som hör en förlorare till. Frågor i stil med ”Varför just jag?”, ”Varför ska detta hända mig”?, ”Inte kan väl jag som är så……” ställer de ofta när minsta lilla motgång, bakslag eller svårighet kommer i deras väg. De inser sällan hur mycket makt och inflytande de faktiskt har över sina liv och att de faktiskt själva kan påverka sin situation och lott i livet till största delen. Ett personligt inflytande som blir betydligt större när de kastat av sig offerkoftan och istället börjat anamma en vinnarmentalitet där orden och inställningen snarare lyder: 
”Visst kan jag”, ”Det faller helt och hållet på mig”, ”Jag ska inte låta…….. få hindra mig”, ”Jag gör det bästa jag kan och förmår, trots dåliga förutsättningar”. 

5. Förloraren är ofta lat (såväl fysiskt som mentalt)

Att ligga på soffan halva dagarna är sällan ett vinnande koncept

En förlorare har ofta för vana att skjuta upp saker, hitta på ursäkter och tar nästan alltid det minsta motståndets väg i livet. Det spelar ingen roll ifall det handlar om att träna, ta trapporna istället för hissen, städa lite i bostaden, laga mat istället för att köpa snabbmat eller att läsa en bok istället för att nöjeskonsumera skräpfilmer och TV-serier på Netflix eller mobilen. Förloraren rättfärdigar oftast sin lättja och hittar på ursäkter till varför denne inte orkar lägga på ett kol och göra något som kräver lite uppoffring. Saker som efter en kortare tid faktiskt skulle kunna förbättra hans livskvalitet avsevärt men som han skjuter upp i all evighet. Ifall mycket av fritiden tillbringas framför TV:n (med snacks eller skräpmat) istället för på gymmet eller bakom böckerna så har du antagligen med en förlorarskalle att göra.Därmed är förloraren ofta i usel fysisk form, mentalt förslappad, bor i ett stökigt, ovårdat hem och får därmed sällan utdelning inom något av livets många områden. Vad man än önskar att förloraren tog sig an för att höja sig själv och sitt liv så är det nästan alltid för jobbigt för vederbörande. 

6. Avsaknad av entusiasm

En vanlig syn på många arbetsplatser

Förloraren saknar ofta (eller nästan alltid) entusiasm, driv och initiativförmåga i sitt liv. Dvs, han driver aldrig på saker, startar aldrig upp något, saknar idéer, visioner och känner aldrig någon vidare entusiasm i något som han tar sig an. Därför påbörjar han aldrig heller något i sitt liv och de gånger han blir anförtrodd en uppgift att utföra så tenderar han att sällan slutföra den. Vanligare är att han slutför uppgiften halvdant eller bollar över initiativet, ansvaret eller uppgiften till någon annan. Det är i slutändan alltid någon annan som får ta initiativet till att få saker och ting gjorda. Det är inte heller ovanligt att förloraren tar åt sig äran för andras arbete och slit. De få gånger som han lyckTygla as utföra något han blivit tilldelad så är det med en närmast total avsaknad av entusiasm. Det säger sig självt, vill du bli en vinnarskalle så behöver du en stor dos entusiasm, driv och engagemang, i synnerhet när saker och ting går trögt.

7. Låter ofta känslorna ta över

Förloraren saknar mestadels självkontroll och är oftast en slav under sina känslor (och tankar). Vi har väl alla varit med om när meningsmotståndare skriker, spottar och fräser ut sitt hat på en, istället för att föra en saklig och sansad diskussion kring ämnet ifråga. Ska du bli en hejare på att debattera, vinna över folk och utöka ditt inflytande så är detta ingen bra strategi. Det kräver en ganska god självkontroll, självkännedom och inte minst en stor dos tålamod. Vinnaren är medveten om sina brister på dessa områden och arbetar aktivt för att förbättra dem.
Förloraren dock, tar aldrig tar aldrig tag i sin bristande impulskontroll utan bortförklarar det ofta med fraser i stil med ”Jag är bara sådan och det är ingenting jag kan påverka” , ”han/hon provocerade fram min ilska” eller ”Det är ärftligt”. Visst händer det ibland att även de lugnaste utav oss kan få ett känsloutbrott, men det lägger sig oftast ganska snabbt och spinner inte iväg i långa tirader av ilska, frustration och missnöje då detta sällan löser någonting.
Att kunna kontrollera sina känslor och känsloutbrott är en ganska underskattad vinnaregenskap då den bl a krävs för att bli en bra lyssnare och debattör. Framförallt när det gäller i samtal med meningsmotståndare och skeptiker. Det är även nödvändigt ifall man vill få gehör för sina idéer och vinna över affärspartner, vänner och inflytande. 
Dock behöver man fortfarande kunna vara bestämd, rak, tydlig och sätta tydliga gränser, utan att för den sakens skull behöva bli underdånig och mesig.

8. En färglös personlighet

Dessvärre en alltför vanlig syn i dessa dagar

Förloraren har väldigt ofta en ganska tråkig och intetsägande personlighet som sällan lyckas attrahera bra, positiva och drivna personer till sitt liv. De är de där riktiga torrbollarna på middagar och sociala tillställningar som aldrig har något intressant att berätta om, just för att de inte tror på sig själva, sällan tar tag i saker och ser till att göra något spännande i sina liv. När de väl öppnar munnen så pratar de ofta bara om ytliga, intetsägande saker men sällan om vilka visioner eller planer de har för livet och vad som driver dem. Ej heller jobbar de på sina kvalitéer och tänkesätt som skulle kunna ta deras annars så tråkiga liv i en helt ny riktning. Att de dessutom inte har något specifikt mål, syfte och mening med sina liv gör inte färglösheten mindre precis. Förloraren blir därför ofta uttråkad och kan sällan hantera detta någon längre stund, utan flyr till distraktioner som mobilen.
Kom dock ihåg att denna punkt inte nödvändigtvis alltid har att göra med introversion eftersom man fortfarande (även som utpräglat introvert) kan ha en färgstark personlighet. De som aldrig någonsin bjuder på sig själva utan istället är rädda för omgivningens domar och kommentarer är också ett vanligt kännetecken bland förlorarskallar.
En vinnare vågar oftast bjuda på sig själv då han har integritet, vilket krävs för att kunna gå sin egen väg. Att man ibland framstår som löjlig, lustig eller udda är därför inte världens undergång.

9. Den ständiga klagomuren

Nej, inte den klagomuren!

Typiska förlorare klagar mycket över nästan allting och oftast är det över riktiga petitesser och i-landsproblem. Är inte favoritvinet på systemet slut så är det en långsam kassa på ICA, grannens skällande hund eller vädret det är fel på. Klagosången tar aldrig slut där ingenting någonsin är bra eller frid och fröjd i förlorarens ögon för så snart någon petitess har försvunnit (eller löst sig) så hittar de något nytt att klaga på. Det är som att deras identitet är uppbyggd kring att vara den där klagomuren som lever för att klaga och peka ut sådant som är dåligt och bristfälligt i deras omgivning. Att det skulle kunna vara hos dem själva (och deras inställning) som felet ligger finns inte ens på kartan, för de anser sig ju inte kunna påverka något utav det som är dåligt. 

Samtidigt är de väldig snabba med att peka finger och kritisera andra, där självkritiken och självrannsakan oftast lyser med sin frånvaro. Att ta sitt personliga ansvar skulle ju innebära att de själva är ansvariga för det mesta som är dåligt i deras liv och då blir det ju jobbigt. Därmed är det är inte särskilt konstigt att dessa typer suger energin och livsglädjen ur dig på nolltid. 

10. Förloraren erkänner sällan sina misstag (eller personligt ansvar)

En mycket vanlig egenskap hos bl a yrkespolitiker

Förloraren vågar sällan ens ta risken att begå ett större misstag överhuvudtaget men när han väl gjort det så vågar han inte kännas vid det, än mindre ta det personliga ansvar som det ofta innebär. Egot är ofta så stort att man aldrig skulle vilja förknippa ett misstag med sig själv eller sitt namn. Därmed tar förloraren heller aldrig personligt ansvar eller lär sig av sina misstag, något som annars gör att man växer som människa och blir en vinnare på sikt. Därmed gör förloraren om misstagen, gång efter annan, istället för att erkänna dem, lära utav dem och ta nya tag, vilket får till konsekvens att denne stagnerar i sin personliga utveckling.

Vi vet ju alla hur det låter när etablerade politiker, byrådirektörer och andra personer på höga poster i samhället ska förklara de uteblivna resultaten under deras ledning. Det är alltid någon annans fel eller ansvar. Vill du bli en vinnare så bör du göra precis tvärtom och erkänna dina misstag i vartenda läge där du vet och är säker på att det var du (och dina handlingar) som orsakade det. 

11. Jämför sig ofta med andra

Jämför dig endast med den person du var igår

Visst kan det vara användbart att ha mål, ambitioner och planer som man ämnar genomföra. Därför behöver man en måttstock att gå efter men denna gör sig inte alltid bäst i jämförelser med andra.
Förloraren är expert på att ständigt jämföra sig med andra Istället för att jämföra med sig själv (och personen de var igår) trots att deras förutsättningar, livsresor och omständigheter må ha sett helt annorlunda ut. Det säger sig självt att förloraren surfar runt mycket på sociala medier där han enbart får se höjdpunkterna ur andras liv. Därför är sociala medier i mångt och mycket ett gift som man bör konsumera sparsamt. Höjdpunkterna man ser hos andra kanske gömmer mycket elände och misär i bakgrunden men som man varken tänker på eller föreställer sig då man bara ser andras framgång, lycka och prestationer. Samtidigt som han själv känner att han inte har åstadkommit någonting. Vinnaren däremot, jämför sig bara med sig själv och den han var igår, förra veckan och månaden och försöker istället att se de framsteg han faktiskt gjort den senaste tiden, samt vad han kan göra för att nå ännu högre i framtiden. 

12. Förloraren vill ha mycket (men ger väldigt lite)

Ger du väldigt lite så får du också väldigt lite tillbaka

Förlorare är ofta ena riktiga girigbukar och snåljåpar som sällan ger något till andra, vare sig det gäller tid, pengar, råd eller engagemang. De gärna ha en massa saker i livet men är sällan (eller aldrig) beredda att själva ge något i utbyte. De anser sig automatiskt vara berättigade till en massa saker utan motprestation bara för att de råkar vara de, dvs för att de blott existerar. Att det krävs en motprestation, personlig uppoffring eller insats av något slag för att uppnå något stort är ingenting som finns i förlorarens tankevärld. Han är typen som gärna blir bjuden på middagar, fester och kalas (som andra betalat) men bjuder själv aldrig tillbaka utan skyller då ofta på tidsbrist, taskig ekonomi eller något annat. Han är också den där typen som tar väldigt mycket av din energi då du efter en stund i dennes sällskap känner dig helt dränerad och uttröttad. Energi och tid som du sedan aldrig kan få tillbaka.
Det säger sig självt att förloraren i slutändan får tillbaka väldigt lite av livet eftersom han själv ger väldigt lite och oftast slutar det med att han över tid inte får tillbaka någonting alls. 

13. Avundsjuka och småaktighet

Förloraren kapar hellre grenen som vinnaren sitter
på än att själv försöka klättra upp till den

Förlorarens kanske mest utpräglade karaktärsdrag är just detta: 
Den konstanta avundsjukan och missunnsamheten gentemot de i hans närhet som har lyckats med något. I synnerhet ifall det är något svårare som tar mycket av ens tid, koncentration och engagemang. Förloraren bär ofta på stora mindervärdeskomplex som han inte vet hur han ska hantera på ett konstruktivt sätt. Det gör så ont att se andra lyckas eftersom det då (enligt förloraren) blottar hans egna tillkortakommanden och får han att känna sig liten, oduglig och värdelös. Dock är det bara han själv som har dessa föreställningar, vilket får till följd att han trycker ned de som lyckats (dvs vinnarna) för att på så sätt känna sig lite större.
Istället för att gratulera sina närmaste så belackar han dem med diverse projektioner, oftast genom småaktiga kommentarer som på ett sublimt sätt berättar varför motparten inte alls gjort sig förtjänt av framgången. Därmed vill förloraren heller aldrig lära sig utav vinnarna utan fortsätter istället sitt liv på samma småaktiga sätt.  Detta då det undermedvetet känns bättre för han att banka ned andra till sin låga nivå, istället för att höja sig själv (det kräver ju uppoffring och slit).

Det finns nog få saker som gjort svenskarna till sådana förlorare (som vi tyvärr i mångt och mycket har blivit idag) som den kungliga svenska avundsjukan. På det stora hela missunnar svenskarna hellre sina grannar eller landsmän framgången de erhållit, istället för att gratulera dem till den. Utan att få bukt med dessa tarvliga och oönskade beteenden så kan vi heller aldrig bli ett folk av vinnare igen utan förblir kvar i förlorarträsket.

14. Avsaknad av integritet

Likt ett får i en fårskock gör förloraren
oftast precis som alla andra

Denna hänger lite samman med punkt nummer åtta men en förlorare grundar ofta sin livsexistens på vad människorna runtomkring tycker och tänker. Han går sällan sin egen väg, gör det som är bäst för han eller än mindre, står upp för det som han själv vet är rätt och riktigt. Istället anpassar han sig (likt en vindflöjel) ständigt efter andras tyckande och gillande och blir därmed väldigt känslig och ängslig för omgivningens åsikter. Därmed kan förloraren aldrig heller leva det storslagna liv som han kanske drömmer om, för det kräver just att man har en stark integritet och går sin egen väg, dvs går emot strömmen, trots förlöjliganden, smädelser och beklaganden från omgivningen. Det finns få kända personligheter som uppstått och blomstrat genom att följa den stora massans förehavanden och tänkesätt. Genom att ständigt anpassa sig till trender och omgivningens nycker så kommer ens liv att stagnera ganska snart. Inte bara stagnera utan sannolikt även göra en sjuk, deprimerad och ångerfull på ålderns höst. 

15. Skvallrar och talar illa om andra

Skvaller och prat bakom ryggen leder sällan till något gott

Är det något som kännetecknar en riktig förlorare så är det att denne ofta skvallrar och talar illa om personer i sin omgivning. Inte bara personer i den närmaste omgivningen utan även sådana utanför som han aldrig har mött. De som pratar illa och skvallrar om andra har ofta själv stora mindervärdeskomplex och mår i regel ganska dåligt. Endast små personer med låg självkänsla håller på såhär då det man sänder ut är trots allt är en reflektion av ens inre trasiga värld. I synnerhet personangrepp som riktar in sig på någons klädstil, frisyr, medfödda talfel eller handikapp säger betydligt mer om belackaren själv än det gör om mottagaren.
Dessvärre leder det ofta till att måltavlan för projektionerna blir så knäckt att han tappar gnistan, lusten och motivationen att fortsätta på den inslagna, framgångsrika banan. Dock måste han vara medveten om att förekomsten av belackare och småaktiga människor i omgivningen oftast är ett tecken på att man gör något bra.

Att sitta och skvallra om, spekulera i och döma andras förehavanden (som oftast inte ens har skadat en) är därför något som en vinnare aldrig befattar sig med och heller aldrig bör göra. En vinnare undviker därför skvaller som pesten, samt att prata ont om andra eller andras förehavanden. Han fokuserar istället sin kraft och energi på att vinna och fortsätta göra bra saker, oavsett vad belackarna anser.              Förr eller senare så brukar de tröttna men dessvärre slutar de oftast inte upp med sin småaktighet och letar istället upp en ny måltavla att störa sig på. Man får helt enkelt vara beredd på att man alltid kommer att störa på belackare men det som skiljer vinnaren från mängden är att han vet hur dessa ska hanteras.

Några avslutande ord

Denna artikel blev kanske lite långrandig och en extra fjäder i hatten ska ni ha som orkade läsa den från början till slut. Vi kommer ju alla att få handskas med bittra och småaktiga förlorarskallar under hela våra liv (det är dessvärre oundvikligt) men det är hur du hanterar dem som avgör vilken riktning ditt eget liv tar. Låter du dig uppslukas av belackarna och deras småaktiga, elaka kommentarer istället för att fokusera framåt på dina mål och syften i livet så låter du förlorarskallen inom dig ta över och kommer kanske så småningom att själv bli en bitter belackare. Gör du istället tvärtom så kommer du dels några steg närmre dina mål men framförallt så framstår du i betydligt bättre dager än belackarna, vilket sätter ganska stora avtryck. Inte minst när det gäller de nya, givande bekantskaper du kommer dra till dig som ett resultat.
Jag hoppas att därför denna lista gav er lite mer kött på benen så att ni bättre kan sålla ut de typiska förlorarna i er omgivning. Detta för att ni inte ska kasta bort onödig tid, energi och engagemang på dem. Det kanske förvisso inte är möjligt i alla lägen men lägg då inte mer tid än nödvändigt på att umgås med dem och framförallt lämna alltid dörren öppen ifall de skulle komma på bättre tankar framöver.

Vi har trots allt bara ett jordeliv och det bör inte spenderas på småaktiga och missunnsamma människor som tar din energi och livsglädje ifrån dig!

Länkar

https://www.dumblittleman.com/10-traits-of-losers-are-you-one/

https://brightside.me/inspiration-psychology/9-habits-that-can-make-a-person-become-a-loser-450610/

https://timdenning.medium.com/how-losers-are-created-and-how-to-avoid-becoming-one-5e2e091210c5

Dela visdomen!

Se även: