Vikten av att minnas sina anhöriga (och sina rötter)

När vi alla står inför årsdagen av någon nära anhörigs bortgång (dvs en familjemedlem eller nära släkting) är det extra viktigt att minnas vederbörande och dennes tid på jorden. Det försöker jag alltid att göra vid denna tid på året när årsdagen av både en mor- och farförälder närmar sig.

Man får helt enkelt vara tacksam för den tid man trots allt fått med dem, även om den kanske blev kortare än man förväntat sig. Vissa växer ju upp utan att ens ha upplevt en eller flera av sina mor- eller farföräldrar.

Inte bara detta, jag försöker även att göra mig extra påmind om mina rötter och var jag kommer ifrån, något som är extra viktigt i dessa (på många sätt) rotlösa tider vi befinner oss i. Att vara väl medveten om dem skänker en alltid viss stabilitet och sinnesfrid, fastän det kanske blåser storm omkring en.

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin.
Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

-Hemsida: vinnarskolan.se
-Instagram: https://www.instagram.com/alexsoderbergvinnarskolan/
-Rumble: https://rumble.com/c/c-3726497
-Facebook: https://www.facebook.com/vinnarskolan.se/
-Vinnarpodden (Spreaker): https://www.spreaker.com/show/vinnarp…

#vinnarskolan #alexandersoderberg #personligutveckling

Dela visdomen!

Se även: