Think & Grow Rich Del – 6 av 13 (organiserat planerande)

I den sjätte delen i följetongen av ”Think and Grow Rich” (sv ”Tänk rätt bli framgångsrik”) så pratar Alexander och Tobbe om den sjätte grundprincipen som är organiserat planerande. I kapitlets första del så besvaras framförallt följande frågor: Varför är det nödvändigt att göra upp planer för att bli framgångsrik inom sitt område? Och varför behöver man eventuellt korrigera dem och ta hjälp av andra under resans gång för att öka sannolikheten att lyckas?

Den andra delen av kapitlet tar i samband med ovanstående upp de vanligaste anledningarna till att de flesta misslyckas i sina liv, vilket följs av råd och tips för hur man snabbt och effektivt kan rannsaka sig själv. Kapitlet betonar förutom ovanstående, framförallt vikten av en mastermind-grupp som utgörs av kompletterande medlemmar, samt de egenskaper som utgör bra, respektive dåliga ledare. Det är för övrigt bokens överlägset längsta kapitel där alla ovanstående delar på ett eller annat sätt kan knytas till oganiserat planerande.

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin. Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

Dela visdomen!

Se även: