Think & Grow Rich – Del 4 av 13 (Specialistkompetens)

I följetongens fjärde del går Alexander och Tobbe igenom den fjärde grundprincipen i ”Think & Grow Rich” (sv. ”Tänk rätt bli framgångsrik”) som är ”Specialistkunskap”. Varför är just specialistkunskap så viktigt ifall man vill bli framgångsrik inom något område och vad är det som skiljer det från allmän kunskap?
Varför är folk beredda att betala dyra pengar för just specialistkunskap och hur förvärvar man eller tar del av den ifall man inte har möjlighet att göra det själv?

Har det kanske att göra med det faktum att specialistkunskap tar mycket tid, övning och ansträngning att förvärva medans allmänkunskap oftast kan förvärvas av de flesta på ganska kort tid?
Det är några av frågorna som de försöker besvara gällande bokens fjärde grundprincip.

Dela visdomen!

Se även: