Sinnet – vår minst kända (och utnyttjade) resurs

Vad är sinnet egentligen? Det är det som kallas för ”mind” på engelska och som det senaste halvseklet hamnat i skymundan inom det svenska språket. Inte bara inom språket utan även det vardagliga livet och hela ens begreppsvärld då vi blivit alltmer sekulariserade och distanserade från det som finns bortom den fysisk/materiella världen. ”Finns det inte konkret så finns det inte alls” är en vanlig inställning hos många.

I denna vinnarfilm har Alexander därför besök av en ny gäst i form av livscoachen ’Anita de Las Lomas Näslund’ som specialiserat sig på just sinnet och hur det fungerar. Även ifall det är okänt för många så är det vår kanske mest outnyttjade resurs som dock, ifall den används rätt, har förmågan att ta ditt liv till nya höjder. För att bli mer medveten och närvarande som människa krävs god självkännedom och kontakt med just sinnet, något som är lätt att förglömma i vårt snabba tidevarv.

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin. Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen

Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

Dela visdomen!

Se även: