Så lyckas du med träningen – Del 2 av 10 (god koncentration)

I seriens andra del går jag igenom en av de mer underskattade orsakerna till att de flesta inte får några resultat med sin träning, nämligen bristande koncentration. Ifall man önskar uppnå något svårt och eftersträvansvärt i livet så kräver det mycket övning och perfektion av de olika ingående momenten, något som i sin tur kräver god koncentration.

Detta gäller i synnerhet träning där bristande koncentration är ett stort hinder för att kunna känna in kroppen, dess rörelser och bygga upp ett muskelminne som kräver god koordination. Framförallt behövs koncentrationen för sinnesnärvaron och för att kunna visualisera sina mål under träningen och leva sig in i dem. Därför är vanan med att ta med sig mobilen, hörlurar och annat som stör under träningen, ett betydligt större problem än vad många tror.

Den stjäl dels din värdefulla tid men även uppmärksamhet som behöver vara fullt påkopplad ifall man vill nå ett efterlängtat (och svårt) träningsmål.

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin.
Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

-Hemsida: vinnarskolan.se
-Instagram: / alexsoderbergvinnarskolan
-Rumble: https://rumble.com/c/c-3726497
-Facebook: / vinnarskolan.se
-Vinnarpodden (Spreaker): https://www.spreaker.com/show/vinnarp…

#vinnarskolan #alexandersoderberg #personligutveckling

Dela visdomen!

Se även: