Så lyckas du med träningen – Del 1 av 10 (tydlig målsättning)

I denna filmserie i tio delar går jag igenom de tio vanligaste skälen till att folk misslyckas med sin träning. Misslyckas i bemärkelsen att de efter månader och år av regelbundna gymbesök och träningspass fortfarande inte uppnår eller kommer närmre sina mål, ifall de ens har satt upp några tydliga mål vill säga.
Dessa tio skäl är något som jag observerat efter sina många regelbundna gymbesök genom åren, där många av besökarna verkar vara i fortsatt bedrövlig form år efter år.

I seriens första del går jag igenom det kanske självklaraste skälet till att de flesta når oönskade och mediokra resultat, nämligen ’En svag och otydlig målsättning’ eller avsaknaden av en målsättning. För att kunna uppnå någonting svårt eller eftersträvansvärt inom något område (vare sig det är inom idrott, karriären eller något annat) måste man ha en tydlig och klart definierad målsättning. För utan en sådan kan man aldrig motivera eller förpliktiga sig själv till att göra något, samt att det blir svårt att jämföra sina framsteg under resans gång.

Förutom en klar och tydlig målsättning behöver man även ha ett tydligt syfte med sin träning, dvs veta varför man tränar och varför man vill uppnå sina uppsatta mål. Utan ett syfte kommer resan mot målen att kännas ganska torftig och meningslös, vilket gör att man tappar både motivation och ork att kunna genomföra sina mål.

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin.
Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

Kort om Vinnarskolan
Syftet med Vinnarskolan är att ge folk de verktyg som behövs för att kunna bli sina bästa versioner, något som inte är helt lätt i dagens värld där störningsmomenten och de kortsiktiga belöningarna är fler än någonsin.
Alexander menar dock att det är fullt möjligt att övervinna dessa hinder som står i vägen för ett framgångsrikt liv och att vägen dit går genom att bit för bit ändra sina vanor. Det är det som alla former av personlig utveckling bygger på.

Vinnarskolans vision är därför att ge folk utomordentliga verktyg till självförbättring så att de med tiden kan formas till de bättre människor som bygger morgondagens samhälle. För varje samhälle är en spegelbild av alla de människor som utgör det och vill vi ha ett bättre och livskraftigare samhälle så måste individerna som utgör det bli bättre människor.

Besök därför gärna hemsidan ”vinnarskolan.se” där jag löpande kommer att lägga ut poddar, filmer och artiklar som berör det mesta inom personlig utveckling. Helt gratis dessutom!

Gillar du Vinnarskolan och det jag gör?
Donera då gärna en slant till antingen
Swish: 1236397772
eller
Bankgiro: 5188-3304

Ditt stöd betyder oerhört mycket för mitt fortsatta arbete i att driva, utveckla och förbättra Vinnarskolan.
Stort tack för din gåva!

Alexander Söderberg
Ordf Vinnarskolan

-Hemsida: vinnarskolan.se
-Instagram: / alexsoderbergvinnarskolan
-Rumble: https://rumble.com/c/c-3726497
-Facebook: / vinnarskolan.se
-Vinnarpodden (Spreaker): https://www.spreaker.com/show/vinnarp…

#vinnarskolan #alexandersoderberg #personligutveckling

Dela visdomen!

Se även: