Den unga generationen – En tillgång eller belastning? (Samtal kring framgång)

I detta första avsnitt av Vinnarskolans programserie ”Samtal kring framgång” samtalar Alexander med frihetskämpen Alexander Johansson om den yngre generationens många brister och tillkortakommanden men även om dess många tillgångar och möjligheter. I dagens västvärld duggar klagomålen och kritiken mot de yngre allt tätare och högljuddare.

”Dagens ungdomar är lata, bortskämda, kan inte utföra ett arbete (eller passa tider) och förväntar sig att få allt serverat på silverfat” är vanligt förekommande kommentarer. Samt att ungdomarna har en skev bild och uppfattning av vad framgång är och hur denna uppnås. Många unga tycks tro att framgångsrik och känd är något man blir över en natt (och av en slump) och inte efter flera års hårt arbete och hundratals misslyckanden i bagaget.

Finns det idag kanske mer fog för dessa klagomål än tidigare eller är det bara samma stofilkommentarer som alltid har uttryckts av de äldre i alla tider?

Besök gärna vinnarskolans hemsida ”vinnarskolan.se” för mer gratismaterial och info i hur just du kan bli din egen bästa version!!

Dela visdomen!

Se även: