En spansk studie har undersökt 19 hundraåringar för att se vilka gemensamma egenskaper de delar. Optimism är en av dem: Foto: Wikipedia /Marg

Vill du åldras med värdighet? Då ska du göra detta

Det finns ett flertal faktorer som sammantaget gör att du kan åldras med såväl värdighet som kvalité.
En ny studie har hittat de egenskaper och levnadsvanor som alla har gemensamt. Det är flera vanor som inte bara innebär att man lever länge och åldras väl. Det är även vanor som kan kopplas till vinnaregenskaper.

OBS! Artikeln är skriven i december i fjol (2023) och är därmed inte nyskriven. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/vinnaregenskaperna-hos-de-aldsta/

Sållade ut egenskaper

Ett forskarlag vid Universitetet i Madrid har undersökt de specifika egenskaper som inte bara gör att vissa lever länge utan även åldras mycket väl. Det vill säga, personer som åldras med god fysisk hälsa (som kan stå, gå och äta själva) och utan kognitiva nedsättningar som till exempel demenssjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar detta som hälsosamt åldrande.

Att hålla sig fysiskt aktiv är bland de viktigaste åtgärder du kan vidta. Foto: DepositPhotos

Studien – som publicerades i ”Journal of Happiness Studies” bestod av 19 spanska åldringar i åldrarna 100-107 år (16 kvinnor och tre män) med varierande utbildningsnivå.

Dessa är de

För att åldras med värdighet finns en rad faktorer som bidrar. Till exempel, sociala förhållanden (boende, arbete, socialt nätverk) och förmågan att kunna hantera påfrestande situationer och nederlag under livets gång (motståndskraft) för att sedan vända på dem.

Men vilka är de 16 gemensamma egenskaperna?

Vitalitet
– Att bibehålla en levnadsglad inställning, vara aktiv och delaktig
– Vara fysiskt och psykiskt aktiv. Det vill säga motionera och hålla igång hjärnan.

Njuta av interaktioner/samspel
– Vårda sina sociala relationer
– Vara villig att hjälpa andra
– Låta dina närmaste veta att du uppskattar dem

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-okar-du-det-viktiga-proteinet-behovs-for-har-hud-och-muskler/

Åtaganden
– Uppmuntra inställningen till åtaganden, ansvar, ärlighet och uthållighet genom livet.

Även den sociala samvaron är viktig för att åldras med värdighet och kvalité. Foto: DepositPhotos

Kontroll
– Försöka äga sitt eget liv, det vill säga vara personligt ansvarig för sina handlingar.
– Inneha realistiska korta/medellånga mål och ihärdigheten att uppnå dem.
– Inneha en vid syn på omvärlden. Det vill säga, kunna hitta möjligheter utöver vår närmaste omgivning eller bekvämlighetszon.
– Etablera ordning, rutiner och stärkande vardagliga vanor i dagliga livet.

Intellektuell stimulans
– Förbli intellektuellt aktiv och förvärva nya kunskaper och lärdomar.
– Var nyfiken och lär dig om nya kulturer genom resor och böcker.

Positivitet
– Praktisera tacksamhet (för allt du har här i livet)
– Praktisera njutning (hitta livets små glädjeämnen)

Motståndskraft
-Utveckla de egenskaper som får oss att smidigare tackla livets svårigheter.

Intelligens
-Utmana sinnet och försök att lösa allt knepigare problem

Så säger experten

Foto: DepositPhotos.

Tobbe Larsson, som regelbundet föreläser om personlig utveckling – särskilt i konsten att tänka konstruktivt – har följande att säga om just punkten positivitet:

– Tacksamhet skapar ju en positiv känsla i kroppen och kan man ofta känna tacksamhet då fyller man kroppen med mycket positiva känslor. Dessa känslor skapar i sin tur ett positivt tänkande som resulterar i genuin lycka. Det är egentligen ganska uppenbart och självklart när man funderar på det.


Dela visdomen!

Se även: