Varför unga kvinnor bör omprioritera i livet

Att män och kvinnor är både biologiskt och psykologiskt olika är inte precis någon nyhet. Detta blir särskilt tydligt när det gäller fertiliteten då kvinnor har ett ytterst kort fönster inom vilket de kan bli havande. Därför bör de inte vänta långt in i 30-åren på att bilda familj utan istället ta tillfället i akt när de är unga (20-28) och har förmågan att attrahera de bästa möjliga männen. En karriär kan alltid skjutas på framtiden men detsamma kan inte sägas om familjebildning.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/darfor-ar-tiden-for-unga-kvinnor-knapp/

Ännu en misogyn artikel
från en elak patriark

Styckets rubrik är lite ironisk och skriven med glimten i ögat då mitt syfte faktiskt är att på riktigt hjälpa och stötta denna grupp. Men säger man något om den trista verkligheten (dvs naturen) numera får man räkna med påhopp från diverse lättriggade individer som inte kan acceptera den eller ta personligt ansvar för sina dåliga livsbeslut.
Syftet med denna artikel är verkligen inte att ge uppmaningar eller order om att göra vissa saker då vi alla har ett fritt val. Fria val, liksom alla de val vi gör, har dock konsekvenser. På det stora hela är konsekvenserna för unga kvinnor av att i unga år sätta en karriär före familjebildning betydligt fler, svårare och mer problematiska än det omvända.

Därför är syftet snarare att ge en tankeställare till framförallt unga kvinnor och föräldrarna till dem så att de inser värdet av familjebildning och hur kortlivad denna möjlighet tros allt är. I synnerhet för de unga kvinnor som önskar ha stora familjer med friska, välmående barn. För föräldrarnas del är syftet att kunna förmedla denna tankeställare till sina döttrar så att de blir medvetna om att andra, fullgoda alternativ till en karriär i unga år faktiskt finns. Inte bara att den finns utan även ger möjlighet till en minst lika lyckad karriär längre fram i livet.

Med ovanstående rader i åtanke måste man återigen fråga sig: Vad är det egentligen mest misogynt?
Att medvetet ljuga för unga kvinnor i syfte att framstå som god och att inte tillfälligt såra deras känslor? Eller att berätta om den trista verkligheten i syfte att stötta, hjälpa dem på riktigt och maximera deras chanser till ett lyckligt och tillfredsställande liv i framtiden?
Läs även: Unga kvinnor behöver en fet råbiff mer än en grönsallad

Livet är kort – särskilt för unga kvinnor

I unga år är det lätt att förledas att tro att man har gott om tid att hitta sig själv. I synnerhet för unga kvinnor som har ett ganska kort fertilitetsfönster jämfört med män. Kvinnor har normalt sin fertilitetstopp mellan 18-28 års ålder som sedan dalar snabbt efter fyllda 30. För männens del blir den mer som ett långsamt sluttande plan efter 25 år då friska män kan bli fäder under nästan hela sin livstid. Oavsett vad man tycker om detta så är det ett faktum som kvarstår och som man inte kan bortse ifrån ifall man vill förhålla sig till verkligheten.

För unga kvinnor är det viktigt att så tidigt som möjligt få dessa fakta på bordet som en motpol till allt tal om en karriär i unga år. Särskilt som de idag blir överösta med budskap från omgivningen som säger att de kan och bör resa jorden runt, utbilda sig länge och göra karriär då detta kommer att göra dem självständiga och lyckliga. När de gjort allt detta väntar Herr Perfekt runt hörnet och först då är det läge att bilda familj. När det sker har de oftast hunnit passera 30-årsstrecket vilket innebär att tåget med de bästa männen för längesedan avgått och likaså fertiliteten, eller åtminstone merparten av den.

Tror ni mig inte så ber jag er att läsa på om så kallat SMV (sexuellt marknadsvärde) som är ett mått på en persons attraktionskraft på dejtingmarknaden. Eftersom män och kvinnor är olika och attraheras av olika saker kommer olika saker att påverka ens SMV beroende på om du är man eller kvinna. Då kvinnor generellt dras till män som uppvisar god fysik (styrka), tjänar bra med pengar (resurser), är drivna, har hög social status, livserfarenhet och självförtroende så kommer en man med dessa egenskaper att få ett högt SMV.

Detta sker vanligtvis när männen först kommit en bit upp i 30-åren då det tar lång tid att förvärva social status, självförtroende, livserfarenhet, resurser och en god fysik. Ur fertilitetssynpunkt har män därför betydligt mer tid på sig än kvinnor. Män är, å andra sidan, mer visuellt programmerade och dras därför mer till kvinnors yttre attribut som signalerar fertilitet på något sätt. Dessa är ungdom, skönhet och hälsa, snarare än karriärstatus och inkomst. Sedan spelar även personliga egenskaper som samarbetsvillighet, femininitet och kyskhet givetvis också in.

Att bli en högstatus-man tar ganska lång tid
(och en stor ansträngning) anspråk.

Då kvinnors skönhet och fertilitet dalar väldigt fort efter 30-års ålder har de inte särskilt lång tid på sig att hitta bästa möjliga man, för när de inte har utseendet och ungdomen att förlita sig på längre, försvinner mycket av hennes dragningskraft på dejtingmarknaden. Det kan nästan liknas vid en badrumsmatta som plötsligt rycks undan fötterna.

Därför är det inte konstigt att män oftast är helt osynliga i unga år (de har ju inte hunnit förvärva vare sig social status eller resurser) medan kvinnor inte behöver göra mycket för att dra till sig horder av män bara genom att finnas till. Dessa roller börjar dock omvändas efter fyllda 30, vilket förutsätter att mannen har spelat sina kort väl i unga år. Denna graf illustrerar detta SMV-skifte och fenomen på ett utmärkt sätt.

Den gjordes av Rollo Tomassi för 10-12 år sedan, varpå han fick löpa gatlopp i MSM som givetvis gjorde sitt bästa för att förneka denna verklighet. På senare år visar det sig att hans uppskattning var skrämmande träffsäker då alltfler forskare kunnat bekräfta det han försökte hävda.

En livsstil som uppmuntras av
medier & opinionsbildare

Istället för att lägga fram dessa kalla biologiska fakta på bordet för unga kvinnor, så gör medierna, skolväsendet och omgivningen precis tvärtom. Man marinerar dem under åratal i diverse ideologier och fantasier som förnekar verkligheten och istället säger att de blir självständiga, starka och lyckliga genom att resa jorden runt, utbilda sig under lång tid, testa många nya partners och göra karriär.

Alla dessa saker måste tydligen ske och utföras här och nu, dvs under de mest fertila och viktiga åren i en kvinnas liv och bör absolut inte skjutas på framtiden. Gör de inte det riskerar de istället att hamna i en ”farlig kvinnofälla” där de blir fast med barn och make i flera år och där alla framtida möjligheter till karriär är som bortsopade.

Då kvinnor överlag drivs mer av flockmentalitet än män, samt det faktum att de är väldigt formbara i unga år, ger de oftast efter för dessa påtryckningar. För kvinnor är just förlust av flocktillhörigheten, utfrysning och social stigmatisering det nästan värsta tänkbara straffet. Detta måste vi förstå och därför kan vi inte heller klandra dem när de i unga år ger efter för detta grupptryck. Påverkan utifrån är alldeles för stor samtidigt som de alternativa rösterna är för få och svaga för att få ett ordentligt gehör.

Det vi andra kan göra för att stötta denna grupp, är att lägga fram dessa fakta på bordet och samtidigt underbygga dem med lite känsloargument som presenterar olika framtidsscenarier beroende på vilken livsstil man valt i unga år.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/oka-din-dragningskraft-som-man/

Konsekvenserna kan bli
väldigt svåra

Det är därför TV-serier likt ”Sex & the City” är så farliga för unga kvinnor då de inte alls representerar den bistra verkligheten, det vill säga naturen, utan snarare drömscenarier som bara kan utspela sig på film. Framgångsrika män i 35-årsåldern och uppåt har oftast ett brett urval av kvinnor på dejtingmarknaden och kommer mest sannolikt att välja den mindre karriärsugna och mer kyska 25-åringen framför den promiskuösa karriärkvinnan i hans egen ålder. Varför då? Undrar säkert en del.

Helt enkelt för att han kan och har möjligheten att göra det och samtidigt vill försäkra sig om att han är far till deras eventuellt framtida barn. En kvinnas karriär och inkomst spelar för en man väldigt liten roll jämfört med fertilitetsmarkörerna. Ju mer framgångsrik en man blir, desto mindre roll spelar en kvinnas karriär och inkomst. Vill en ung kvinna maximera sina chanser till en stor familj och ett stabilt, lyckligt äktenskap med en man som tillhör toppskiktet, avseende inkomst, hälsa och social status, bör hon redan i unga år försöka att fånga en sådan man.

För det kommer inte att bli lättare med tiden. I synnerhet inte om hon har försakat sin hälsa och testat många nya partners längs vägen. Jag skriver inte ovanstående som en uppmaning där jag säger att sådär bör man leva då vi alla har ett fritt val. Dock har alla de val vi gör konsekvenser och i kvinnors fall är konsekvenserna av en framgångsrik karriär (som satts före barnafödande och familjebildning) långt svårare och mer känslomässigt påfrestande än dess motsats där barnafödande och familjebildning satts först.

En karriär kan alltid skjutas på framtiden och bli framgångsrik även senare i livet medan fertilitetsfönstret inte kan öppnas upp igen när det väl har passerat. När det tåget har gått så har det gått för alltid!

Kvinnors fertilitet är som den
atletiska förmågan hos män

För att dra en manlig liknelse som betonar vikten av ungdom och återhämtningsförmåga har vi många grenar inom idrottsvärlden, i synnerhet explosiva lagidrotter, där unga, snabba och energiska spelare brukar utgöra stommen i laget. Föreställ dig valet och kvalet som den unge, talangfulle idrottsmannen står inför när han vid 19-årsåldern får erbjudandet om att välja miljonkontraktet för en känd storklubb eller att utbilda sig länge istället. Ifall han väljer det sistnämnda (där idrotten blir en sidogrej) så har han kanske närmat sig 30-årsåldern innan han börjat tjäna pengar efter alla studieskulder, samtidigt som miljonkontrakten från storklubbarna lyser med sin frånvaro. Detta då de hellre väljer unga, energiska och explosiva spelare framför äldre och långsammare.

Är mammaroll och familjeliv
verkligen en kvinnofälla?

En fråga som man kan ställa sig är om de alternativ som finns till en företagskarriär i unga år verkligen är kvinnofällor som något påhittat patriarkat försöker försätta dem i? Det kan väl omöjligt vara så svart eller vitt som de försöker framställa det, då det finns många alternativ mellan hemmafru på heltid och karriärkvinna på heltid. Det vill säga om man som ung kvinna prioriterar familjebildning och barnafödande så finns det många fler vägar att gå än att enbart bli hemmafru och som dessutom inte behöver innebära att man försakar alla chanser till en framtida karriär.

Att man är hemma med barnen några år när de är små behöver inte heller utesluta att man kan starta upp små alternativ och verksamheter vid sidan av. Det finns oändligt många möjligheter för de kvinnor som väljer att gifta sig, skaffa barn och familj i unga år och det ena behöver absolut inte utesluta det andra.
Läs även: Ungern – äktenskap och barnafödande banar vägen för framtiden

Att plugga och göra en karriär senare kan rentav vara en fördel då man dels har sin livs kanske största uppgift avklarad och samtidigt har förvärvat många av de egenskaper som framtida arbetsgivare efterfrågar. Såsom stresstålighet, planeringsförmåga och samarbetsvillighet.
Är det kanske inte en större kvinnofälla att i unga år ledas till att jobba långa timmar på ett kontor där man sällan erhåller någon verklig uppskattning att tala om och där man efter en lång, stressig arbetsdag kommer hem till en tom bostad? Och när man sedan har klättrat på karriärstegen har man hunnit bli långt över 30 fyllda innan det äntligen blivit dags att tänka på familjebildning. Då återstår endast två val:

-Gilla läget och hitta bästa möjliga man under rådande förutsättningar. Det kommer dock inte vara samma högstatusman du hade kunnat få för tio år sedan vilket du får lov att acceptera.
-Fortsätta med att förneka verkligheten och leta vidare i det dagligen krympande urvalet av de högstatusmän du allra helst föredrar. Dessa män kommer dock att föredra yngre kvinnor ifall de har den möjligheten.

Låter inte ovanstående scenario (karriärliv i unga år) som mer av en kvinnofälla än det förstnämnda? Med handen på hjärtat, vad tror ni en kvinna ångrar mest på ålderns höst: En uppskjuten karriär eller barnlöshet?

Använd dina unga år så
förnuftigt som möjligt

Till sist vill jag bara säga att unga kvinnor som vill bli starka på riktigt bör använda sitt sunda förnuft, lyssna på sin biologi och betänka diverse framtidsscenarier mycket noga istället för att lyssna plikttroget på omgivningen och de stora medierna som i princip bara vill förmedla en sida av myntet. Det finns trots allt många andra vägar att ta i livet än karriärbanan i unga år (20-28) och bara för att man väljer familjebildning istället behöver det inte utesluta en karriär längre fram. Det finns trots allt massor av möjligheter och alternativ bara man kollar sig omkring.

Vår tid på jorden är kort och för unga kvinnor är de fertila åren väldigt korta, varför det mot slutet av tonåren kan vara värt för dem att betänka följande:

 • Vad är det kring familjebildning och äktenskap som skrämmer mig mest?
 • Upp till vilken ålder kommer jag fortfarande att ha mycket energi kvar?
 • När kommer du att behöva energin som mest? Vid barnpassning eller ett kontorsjobb?
 • Hur ser din framtida idealman och familj ut?
 • Kommer mina chanser att få denne idealman vara större om 10-15 år än idag?
 • Kommer jag att vara mer fysiskt attraktiv och ungdomlig om 10-15 år än idag? Om inte, vilka andra egenskaper kan jag möjligen ha förvärvat som uppväger dessa?
 • Behöver jag göra karriär just nu eller under de närmsta åren eller finns det möjlighet att göra detsamma om 20-25 år?
 • Behöver en lång eftergymnasial utbildning avverkas i unga år eller kan även den vänta?
 • Finns det kanske någon kortare utbildning som jag skulle kunna bli klar med redan i unga år? För att kort därefter satsa på familj och äktenskap.
 • Om jag satsar på äktenskap och familj i unga år, finns det något givande som jag skulle kunna pyssla med vid sidan av barnpassning och familjebestyren?
 • Vad är det värsta som kan hända ifall jag går mot strömmen och väljer att satsa på att hitta en bra man i unga år? Är det kanske social stigmatisering och omgivningens kritik mot dina livsval? Är så fallet bör du kanske söka dig mot likasinnade unga kvinnor istället.
 • Vad tror du att du kommer ångra mest på ålderns höst? En karriär som fick skjutas på framtiden eller barnlösheten som uppstod i syfte att främja en karriär i unga år?
 • Vad låter som ett verkligt lyckligt och tillfredsställande liv? Ett kontorsjobb med långa arbetstimmar där du kommer hem helt slutkörd till en tom bostad? Eller en harmonisk och välmående familj med en bra make och härliga barn som varje gång du kommer hem hoppar runt och utbrister ”Titta, mamma är hemma!”

Dela visdomen!

Se även: