11-tips-pa-hur-du-blir-en-vinnare

11 tips på hur du blir en vinnare

Du födds inte till vinnare, det är något du väljer

I en podd som jag och Tobbe spelade in för ungefär ett år sedan så pratade vi om hur man blir en vinnarskalle, eller hur man kopplar på vinnarskallen snarare. För er som inte har definitionen klar för er så är en vinnarskalle ”en person som är expert på att vända motgångar till framgångar, trots svåra odds och omständigheter. Dvs den som inte gör sig till ett offer, kör sitt livs eget lopp och gör det absolut bästa utav sina rådande förutsättningar”.
Många har idag en snedvriden bild av vinnarskallar (och vinnare) och har fått för sig att man måste vara VD på ett stort börsbolag inom näringslivet, tagit en OS-medalj inom sin idrottsgren eller ha tjänat flera miljoner för att få titulera sig som en sådan. Inget kunde vara mer osant då en vinnarskalle (eller vinnare) kan se ut på många olika sätt. Det handlar mer om inställningen till livets svårigheter, utmaningar och umbäranden än något annat.
Därför är mentaliteten det som vinnarskallar av olika schattering måste ha gemensamt; dvs att de är målmedvetna, vänder på motgångarna till framgångar och spelar efter bästa förmåga med korten som de tilldelats, oavsett vad omgivningen tycker och tänker. Med andra ord så kan alla bli vinnarskallar (och vinnare) då det är något man blir, inte något som man föds till. I slutet av denna artikel så får du 11 tips på hur du blir en vinnare.

Denna grupp människor växer inte på träd precis och får tyvärr sällan den uppmärksamhet och uppmuntran som de faktiskt förtjänar (och behöver). I synnerhet inte i Jantelagens Sverige där vinnarskallarna ofta blir förminskade, baktalade och försöker att bankas ned i skoskaften utav sina avundsjuka och missunnsamma landsmän. Dessa missunnsamma, torra typer gör inget särskilt med sina korta jordeliv, lever i landet lagom (såväl fysiskt som mentalt) och tar aldrig några risker. Detta känner de undermedvetet av, därav mindervärdeskomplexet som snart följs av ilskan och projiceringarna mot de själar som faktiskt gör något med sina liv.

Därmed låter sig tyvärr de flesta vinnarskallarna hunsas och sållar sig till belackarnas skara för att undvika konflikt och otrevligheter, alternativt blir de så lågmälda att de aldrig någonsin vågar skylta med sina framgångar.
Dock är det vinnarskallarna som Sverige behöver mer än någonsin i dessa tider när defaitismen, avundsjukan och missunnsamheten spridit sig som en löpeld över vårt avlånga land och har svenskarna i ett järngrepp. För det är när fler kan, vill och vågar vara vinnarskallar som vi får nya, bättre människor som tjänar andra och som lyfter både sig själv och andra. Det är dessa bättre människor som sedan skapar ett bättre, trevligare och mer dynamiskt samhälle där vi uppmuntrar och lär oss av varandras gåvor och talanger. När alltfler kan bli det bästa av sig själva så kommer alla fantastiska uppfinningar, produkter, tjänster, idrottsprestationer och annat gott som ett brev på posten.

Varför har vi så få vinnarskallar?

Hursomhaver; varför har vi så få vinnarskallar i Sverige och västerlandet idag? och vad kan man själv göra för att återuppliva den där vinnarskallen inom sig, som hos många har ersatts av en förlorarmentalitet?

Det är trots allt den där demoraliserande förlorar- och defaitistmentaliteten som jag tror har bidragit betydligt mer till västerlandets förfall än vi själva kanske vågar erkänna och det är en bidragande orsak till varför flertalet svenskar idag har blivit rädda, flata, passiva och mediokra konsumenter istället för drivna, orädda och målinriktade görare (dvs doers).
Men hur har det blivit så? Vi borde ju vara en nation som kryllar av vinnarskallar när man begrundar vår ärorika historia. Betänk bara följande som vi svenskar har åstadkommit under de senaste två seklerna (och dessförinnan):

-Vi har skapat ett otal tekniska innovationer som nu används över hela världen
-Vi har frambringat ett otal entreprenörer som startat många framgångsrika storföretag (som är kända över hela världen)
-Vi har frambringat många enastående idrottsmän och andra världskändisar
-Vi har skrivit böcker och skapat musik som hela världen har läst och lyssnat på
-Vi har utforskat och upptäckt de mest otillgängliga platser på jorden
-Vi har överlevt ett mycket kargt, utmanande och ogästvänligt klimat i tusentals år
-Vi har (trots vår ringa befolkning) kontrollerat nästan hela Norden och Östersjön
-Trots klimatet och riktigt dåliga förutsättningar rest oss från misär, elände och fattigdom till att bli ett utav världens rikaste och mest utvecklade länder (på blott 100 år)


Det har sina naturliga orsaker till varför svenskarna av idag är besatta av en F-mentalitet (F som i ”förlorare”):

-De är de uppväxta i en jantelagsmiljö som säger att du aldrig ska sticka ut, skilja dig från mängden och tro att du är något eftersom sådant beteende bestraffas snarast. Ifall det inte sker genom direkta fysiska bestraffningar så sker det genom subtila projektioner av passiv-aggressiv sort (utfrysning, social stigmatisering, förminskning och förlöjligande)

-De lever i konstant rädsla p g a omgivningens subtila psykologiska krigföring. Framförallt p g a medierna, dess propaganda och otaliga domedagsprofetior (världen går under) men även politiker, myndigheter, grannar och kollegor som vill hålla en på mattan, för ens eget bästa.

-De två förödande världskrigen där västerlänningarna ska känna skuld och skam över dessa händelser. I Sveriges fall är det dock avsaknaden av krig och större konflikter som gjort svenskarna fega, konflikträdda och kuvade

-Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen som gjort de flesta svenskar till lata, dumma och mentalt förslappade konsumenter (dvs drivare) då de inte kan hantera den. Istället så missbrukar de den ganska grovt.

-Uppbyggnaden av välfärdsstaten där staten tar hand om alla dina bekymmer och spörsmål (så att du aldrig behöver tänka själv eller skapa någonting på egen hand)

-En dålig umgängeskrets, beståendes av personer som är typiska drivare och konsumenter, levandes i landet lagom (utan vare sig mål och visioner för sina liv). Dessa dränerar en på energi, potential, drar ned en och får en att tvivla på sin förmåga och sina styrkor.

-En media och populärkultur som alltför ofta upphöjer förlorare och karaktärsdrag som är associerade med förlorare. Det är coolt/ballt att vara dålig, korkad, obildad, okontrollerad, och att inte vilja förbättra sig. ”Du är så bra som du är” är något man jämnt och ständigt får höra. Denna nonsens-floskel är livsfarlig då den totalt fråntar en det egna personliga ansvaret.
-Offermentaliteten och offerkulten som fråntager folk eget ansvar, späder på bilden av att allting är förutbestämt och fungerar som ett nollsummespel. Folk blir därför handlingsförlamade och tror att de inte har förmågan eller kapaciteten att påverka någonting, i synnerhet inte sina egna liv.

-Defaitismen som har blivit såpass spridd och allmänt accepterad i folks medvetanden de senaste decennierna. De tror att allting är kört , och därför går de omkring och deppar och gör ingenting åt saken. De knyter näven i fickan och klagar gärna över hur dåligt allting är. Än värre är att många av dessa dysterkvistar sprider sin defaitism-mentalitet till andra och snart har du en stor andel svenskar som tänker likadant.

11 konkreta tips på hur du blir en vinnare

Nog ordat om varför problemen med de frånvarande vinnarskallarna uppstått. Eftersom det här är en artikel som ska uppmuntra er läsare till att själva bli vinnarskallar (ifall ni inte redan är det) så tycker jag vi tar och år över till lösningarna istället.
Dvs, vilka verktyg behöver svenskarna för att bli vinnarskallar igen? Eller snarare, vad kan du själv göra för att bli en vinnarskalle?

Det finns få saker som har sådan ”ringar på vattnet-effekt” som när folk väcks ur sin förlorardvala och börjar tänka och agera som vinnare istället. Det är först när fler svenskar är trötta på status quo (och alla missunnsamma landsmän) och faktiskt tar upp näven från fickan och börjar svinga den som saker börjar röra på sig.
Det här är några saker som du själv kan göra för att själv bli en vinnarskalle

Nr 1: Stäng av TV:n

Stäng av TV:n och än hellre, släng ut den. Det är dumburken som matar dig kanske allra mest med diverse defaitism, negativitet, propaganda, samt olika versioner av förlorar- och omöjlighetstänk. Den kallas för dumburken av en god anledning och när den inte längre står i ditt hem (alternativt bara används för ett fåtal DVD-filmer) så har du blivit av med den pryl som just fördummar dig och gör dig till en drivare.

Nr 2: Upphör med konsumtion av skräpkultur

Sluta även upp med att konsumera destruktiv populärkultur som matar dig med negativa och dåliga tänkesätt. Populärkulturen är också den en kulturyttring som fostrar förlorare då den allena skapar förslappade konsumenter och drivare som inte kan tänka själv. Visst behöver vi alla kultur (då det är medicin för själen) men välj då istället att konsumera sådan kultur som är vacker, tilltalande, enastående, inspirerande och matar dina sinnen på ett bra sätt.

Nr 3: Läs böcker (än hellre, mycket böcker)

Läs istället böcker då det vidgar ditt perspektiv, utökar ditt ordförråd, får dig att tänka i nya banor och i längden får dig att se fler lösningar och möjligheter, istället för en massa problem och bekymmer som du får se på dumburken. Det räcker med att läsa en enda bok av rätt slag för att den ska ha möjlighet att förändra både ditt (och kanske även andras) liv. Ju mer du läser, desto större sannolikhet att du någon gång läser en bok som får dig att göra något extraordinärt.

Nr 4: Se över din umgängeskrets

Du är summan av de fem personer som du umgås mest med. Sluta då upp att umgås med negativa, defaitistiska, energitjuvar till personer eller dra åtminstone kraftigt ned på den tid du spenderar med dem. Det spelar ingen roll ifall de så är barndomskompisar då det är ditt liv det handlar om. Det dåliga umgänget drar bara ned dig till deras låga nivå, stimulerar inte din sociala sida eller kommer med några idéer på hur man kan förbättra eller förändra sitt liv.

Nr 5: Och byt ut den (ifall det är nödvändigt)

Börja istället umgås med folk som är vinnare, dvs folk som har rätt inställning, har en positiv attityd, sällan klagar, sätter upp mål, tror på sin förmåga och gör det bästa av de förutsättningar de har. Deras framåtanda och positiva attityd smittar av sig och det kommer du snart att märka. Med tiden kommer du undrar varför du inte övergav din gamla umgängeskrets betydligt tidigare.

Nr 6: Ändra dina vanor (en i taget)

Börja anamma de vanor som vinnare har och gör dem till en del av din vardag. Det gäller inte bara en eller två  vanor utan på alla livets områden. Låt dig inspireras av dem och ta reda på ungefär hur deras vardagsrutiner ser ut och hur de gör för att stå ut från den mediokra massan. När du börjar tänka och bete dig som en vinnare, kommer du så småningom att bli en vinnarskalle själv (du blir ju vad du tänker och gör).

Nr 7: Läs om vinnarna (och låt dig inspireras)

Läs gärna biografier om vinnare så får du en liten inblick i hur de har nått sin framgång, hanterat bakslag och hur de tänkt och resonerat under dessa motgångar. Genom att veta hur vinnarna gör och agerar så kan du inspireras till att själv testa något som de kanske har provat. Om inte så får du försöka med något annat som kanske passar dig bättre och därmed ger ett bättre utfall.

Nr 8: Var nyfiken (och vetgirig)

Var nyfiken, våga lära dig nya saker och bredda din repertoar. På detta sätt så kommer du att få en mer ödmjuk inställning, stöta på fler intressanta personer, få fler intressanta samtal (med intressanta personer) och se fler lösningar på eventuella framtida problem som du stöter på. Det blir en ringar på vattnet-effekt och nästan alla vinnare har som gemensam nämnare att de är nyfikna på väldigt mycket.

Nr 9: Utmana dina rädslor (och utöka din bekvämlighetszon)

Våga trotsa dina rädslor och gör sådant som skapar visst obehag. Det är så du växer som människa, ser att saker och ting är möjligt, samtidigt som du kommer närmre dina större mål och syften i livet. Du kommer att falla några gånger i början men det är bara att ta sig upp, borsta av dammet och försöka igen. Vi är alla nybörjare när vi testar något nytt.

Nr 10: Våga bli det bästa av dig själv

Sträva alltid efter ständig (dvs kontinuerlig) personlig utveckling och självförbättring. När du börjar göra det så kommer mycket annat i livet att flyta på betydligt lättare och du kommer att få mer energi och livsglädje. Energi, livsglädje och en viljan att alltid bli lite bättre än man var igår är tre egenskaper som är utmärkande för typiska vinnare.

Nr 11: Säg ”Hejdå” till Jante!

Våga vägra jantelagen!! Jantelagen är nog utan tvekan det som håller svenskarna på mattan mest av allt och som gör att defaitismen och förlorarskallen inte rycks upp med rötterna. För att bli en vinnarskalle och få ut det mesta av ditt korta jordeliv måste du (till skillnad från den stora massan) nämligen våga:
-”Tro att du är något”
-”Tro att du ibland är lite bättre än andra”
-”Tro att du kan mer än du anar”
-”Veta vad du vill ha ut av livet”
-”Köra ditt livs eget lopp, oavsett omgivningens kommentarer”
-”Ha storslagna visioner och drömmar på hur livet bör levas”

Vi har bara ett jordeliv och det är alldeles för kort för att levas på sparlåga. Genom att börja göra ovanstående kan du själv bli en vinnarskalle och få ut betydligt mer av livet än de flesta. Genom att inte göra det, kastar du samtliga av dina gåvor och talanger i sjön där du på dödsbädden kommer ångra djupt att du inte gjorde sådant du egentligen ville ägna dig åt.

Med denna artikel hoppas jag kunna väcka liv i många slumrande vinnarskallar!!

/Alexander Söderberg

Dela visdomen!

Se även: