De allra äldsta - de som fyllt 100 år - blir alltfler och tvärtemot vad många tror så handlar inte allting om gener utan snarare om livsstil och vanor. Foto: Envato

Så ökar du chanserna att leva uti hundrade år

De allra äldsta - de som fyllt 100 år - blir alltfler och tvärtemot vad många tror så handlar inte allting om gener utan snarare om livsstil och vanor. Foto: Envato

Antalet människor som lever till 100-års ålder är idag fler än någonsin och
tvärtemot vad många tror är det inte enbart ens genetiska arv som spelar in. Fastän det inte är oviktigt finns det många levnadsvanor man kan anamma för att maximera levnadsåren, utan att behöva tumma på livskvalitén,
 skriver Fox News.

OBS! Artikeln är publicerad i september i fjol och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartilkeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/sa-okar-du-chanserna-att-leva-uti-hundrade-ar/

Alltfler 100-åringar

Antalet människor som får leva uti hundrade år blir alltfler, det går inte att förneka. I slutet av 2021 var det nästan 90 000 amerikaner som hade uppnått den aktningsvärda åldern medan samma siffra i Sverige under 2022 var totalt 2687 personer (425 män och 2262 kvinnor) enligt SCB.

Detta står i stark kontrast mot förra sekelskiftet (år 1900) då i princip inga svenskar levde till längre än 94 år. Att merparten av dem fortfarande är kvinnor har sina naturliga förklaringar. Männen råkar bland annat ut för fler olycksfall (både på arbetsplatsen och i vardagen), brukar mer alkohol och tobak, har oftare fysiskt påfrestande arbeten och är även mindre benägna att söka vård för sina krämpor än kvinnor.

Hur stor del är genetisk?
Inte så stor andel som många kanske tror. Foto: Envato

Oddsen att bli en av dessa 100-åringar utgörs en rad faktorer såsom genetik (arv), boendeplats, kön, livsstil och socioekonomiska faktorer. Men hur stor del det genetiska arvet utgör tvistar de lärde fortfarande om då vissa forskningsstudier hävdar att det utgör hela 40 procent, andra 25 procent och somliga så lite som knappt sju procent.

Oavsett vad den gerontologiska forskningen säger om den saken finns det mycket själv kan göra för att maximera åren i livet, fastän genetiken kanske inte är optimal. Hälso-influencern, entreprenören och biohackaren Melanie Avalaon säger till Fox News Digital att den senaste forskningen på det gerontologiska området indikerar just vanornas makt.

Modern forskning har avslöjat att det finns flertalet handlingskraftiga, evidensbaserade metoder som kan förlänga livslängden, även för de som inte har den perfekta genuppsättningen”.

Levnadsvanorna som gör dig riktigt gammal

Men vilka är vanorna som markant kan öka dina chanser att bli en av dessa 100-åringar?

1. Odla nyfikenhet
Enligt Lauren Henkin som är Vd för hälsoföretaget ”The Humane Space”  är en stark nyfikenhet, – det vill säga det naturliga begäret för kunskap och utforskning – en huvudnyckel för ett långt, friskt liv. Hon berättar för Fox News att det finns flera orsaker till detta, förutom den sentida forskning som stödjer tesen (att mer nyfikna lever längre liv än de mindre nyfikna).

Bland annat stimuleras de kognitiva funktionerna och den mentala snabbheten vilket hjälper till att förebygga kognitiva försämringar och demenssjukdomar. ”Nyfikenhet om andra människor hjälper även till att odla meningsfulla relationer som ger känslomässigt stöd och minskar stressen, något som är känt att påverka livslängden positivt.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/darfor-okar-leversjukdomar-1/

2. Ha ett socialt liv
En stor livsförlängare, enligt experterna, är att ha regelbundna möten och interaktioner med andra människor. ”Detta eftersom social isolering är dåligt för hjärnhälsan och ökar risken för mer omfattande hjärnsjukdomar, såsom Alzhemier’s och andra demenssjukdomar.” säger Dr. Vinita Tandon till Fox News Digital.

Därför menar hon att det är viktigt att prioritera sociala förbindelser och att hitta en gemenskap där man känner sig delaktig, betydelsefull och kan påverka situationen. Här kan husdjur vara ett utmärkt alternativ eller komplement för de mer introverta.

3. Motionera

Foto: Wikipedia /Vijay.shivu

I takt med stigande ålder försämras rörligheten betydligt vilket kan leda till större hälsorisker på sikt. Hälsocoachen Lindsay Tullis säger till Fox news Digital att denna utveckling, samt de medföljande riskerna, kan bromsas genom att vara fysiskt aktiv. Framförallt kan man försena och begränsa riskerna med artros, ledvärk och kroniska sjukdomar.

Det handlar inte om att man ska springa maratonlopp utan mer om vardagsmotionen, att röra sig mer i vardagen och göra den till en naturlig del av sitt liv. Så lite som 10-15 minuters motion i form av dagliga promenader är det som kan göra stor skillnad menar hon.

4. Ha koll på hälsan
Enligt Vd:n och grundaren för det åldersförebyggande företaget Serotonin Centers, Eric Casaburi är en viktig åtgärd att få god kännedom om var ens nuvarande hälsa står på skalan.

– På så sätt kan regelbundna uppföljningar av ens kropp och hälsa vara bra hjälpmedel för att få en indikation på vad man behöver förbättra och se upp med – såsom hormonnivåer, kostvanor och blodprover”, säger han till Fox News.

Han tillägger att ju tidigare en person förstår sig på den egna hälsostatusen, ju bättre kommer förutsättningarna för en god hälsa att vara i framtiden.

5. Överväg periodisk fasta

Foto: DepositPhotos

Att begränsa sitt energiintag är det enda ingrepp i kosten som i djurstudier har visat sig kunna öka livslängden, påpekar Avalon. Därför menar hon att periodisk fasta (eller tidsbegränsat ätande) är ett utmärkt alternativ för människor. Det finns olika typer av periodisk fasta där den gemensamma nämnaren är att man äter inom ett begränsat tidsfönster och inte utanför detta.

Den vanligaste varianten – den som kallas 16:8 – betyder att man äter under ett åttatimmarsfönster och sedan fastar i sexton timmar. Äter du tillexempel middag klockan 20 så äter du ditt nästa mål mat klockan 12 dagen därpå.

Periodisk fasta är för övrigt någonting som bland annat rekommenderas av teknologie-doktor Lars Bern.

6. Prioritera sömnen

Foto: Envato

Författaren till bästsäljande boken ”Smarter Not Harder”, Dave Asprey kallar sömnen för den ’optimala långlevnads-faktorn’. ”Det är när vi sover som kroppen reparerar och föryngrar sig själv” säger han till Fox News Digital. Något som får stöd även av forskningen som han nämner.

Studier som visar att högkvalitativ sömn gynnar både hyn och ungdomligt utseende, kontrollerar insulinutsöndringen (minskar risken för diabetes) och uppmuntrar friska celldelningar, faktorer som alla är viktiga för långlevnad säger han.

7. Få i dig mineraler och fettlösliga vitaminer
Mineralerna du får i dig behövs för alla de kemiska reaktioner som äger rum i kroppen. Reaktioner som hjälper till att omvandla maten du äter till energi” tillägger Asprey.

Mineraler vars upptag förbättras genom stadig tillgång på de fettlösliga vitaminerna D, A, K. och E. De hjälper dessutom till med immunförsvaret, håller hormonerna i balans och ser till att ämnesomsättningen fungerar felfritt. Har du inte tillräckligt av dessa vitaminer riskerar du att få en rad krämpor och kroniska sjukdomar som påskyndar åldrandet.

Det bästa är därför att äta en kost som innehåller dessa vitaminer i rikliga mängder framför att ta (ofta) dyra och ineffektiva kosttillskott. De har sällan samma biotillgänglighet som vitaminerna du får i dig via maten och allra bäst biotillgänglig näring har de animaliska livsmedlen.

8. Överväg kallbad/kallduschar

Ett kallbad (med måtta) förlänger livet. Foto: DepositPhotos

Det finns sentida studier på området som har kunnat koppla köldterapi till ökad livslängd och förebyggandet av sjukdomar. Därför rekommenderar artikelförfattaren att göra regelbundna kallduschar till ett inslag i den dagliga rutinen. Det begränsar både inflammationer och förbättrar insulinkänsligheten vilka är viktiga faktorer för långlevnad.

Forskning har också visat att köldterapi kan sänka blodtrycket och förbättra ämnesomsättningen. Dock anges inte hur länge och hur kallt man ska duscha för bästa effekt. Som med mycket annat finns det också en gräns för när det goda övergår till något skadligt.

9. Var noga med vad och hur mycket du äter

Lagom är bäst när det gäller mängden mat. Foto: DepositPhotos

Kosten är – tillsammans med sömnen – kanske den långlevnadsfaktor som vi kan kontrollera mest och det finns mycket man kan göra för att optimera näringsintaget och tarmfloran. Hur magen och dess bakterier mår är av betydligt större vikt än vi tror.

Förutom att äta mer av den biotillgängliga maten och undvika näringsfattig skräpmat (med socker och fröoljor), bör man inkludera mer fermenterad mat i kosten, såsom helfet yoghurt, kefir, surkål och kimchi. Hur mycket man äter spelar också roll eftersom matsmältningen och kroppen får jobba hårdare ifall man ätit för mycket vid ett tillfället.

10. Ha ett syfte
Dietsiten och långlevands-experten Serena Poon, påpelar att flertalet studier är eniga om att ha ett ordentligt syfte i livet ger bättre kognitiva förmågor och längre liv. Hon förklarar att det är viktigt för folk att få känna sig betydelsefulla, att deras handlingar gör skillnad och lämnar ett positivt avtryck på världen.

– Det finns en omvälvande kraft som stiger upp när du är ett med dina passioner, när du känner att dina handlingar gör en positiv skillnad i världen eller när du känner ett djupare syfte med ditt liv, säger hon till Fox News.


Dela visdomen!

Se även: