Det finns olika knep för att få barn att släppa skärmen och ge sig ut i naturen. Foto: Envato

Så får du barnen att bege sig utomhus

Att barn i utvecklade länder tillbringar mer tid inomhus än någonsin är ett välkänt faktum. Enligt den ideella föreningen Common Sense Media tillbringar idag barn i åldrarna 8-12 år i genomsnitt 5,5 timme framför skärmar av olika slag, något som påverkar hälsan negativt. Dock finns det enkla knep för att få barnen utomhus och väcka deras upptäckarlust.

OBS! Artikeln publicerades i augusti i år på Frihetsnytt. Tipsen i artikeln är tagna från en artikel i The Wall Street Journal och är inte skribentens egna. Nedan är en länk till originalet på Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/sa-far-du-barnen-att-bege-sig-utomhus/

Utomhusaktiviteter viktiga

Skärmtiden bland västerländska barn tenderar dessutom att öka när barnen kommer upp i tonåren. Bland 13-18 åringar är den genomsnittliga skärmtiden 8 timmar och 39 minuter per dag, något som får svåra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan enligt experter, rapporterar Wall Street Journal.

I synnerhet ju tidigare barn exponeras för skärmar av olika slag. Därför är det viktigt, menar de, att inte bara drastiskt få ned skärmtiden utan även få ut barnen på diverse utomhusaktiviteter. Allra helst i naturen där de både kan få utlopp för sin nyfikenhet och samtidigt en chans till självreglering.

Naturunderskotts-störning

Att korrigera den överdrivna skärmtiden är avgörande, säger San Diego-bon och författaren till barnboken Last Child in the WoodsRichard Louv. Han betecknar avsaknaden av utomhusaktiviteter bland barn för natur-underskotts-störning (nature deficit disorder).

Utbildningspsykologen Michelle Borba säger att utomhusvistelser inte bara stimulerar och förstärker nyfikenheten hos barn utan även ökar förmågan till självreglering när föräldrarna är borta.

Fem konkreta tips

För att få tips om hur man lockar barnen utomhus hade artikelförfattarna tillfrågat fem rådiga personer som dagligen interagerar med barn – somliga av dem deras egna, andra inte – om vilka metoder de utvecklat för att få bort barnen från skärmarna och istället få dem att anamma vildare och grönare sysselsättningar.

Undersök kreatur

Idén med detta är att ”av-urbanisera” barnen litet och få dem att vilja utforska de smådjur och insekter som rör sig i naturen, utan att bli vettskrämda. Att låta dem ta upp små, färgglada insekter i händerna och stegvis låta dem vänja sig vid lite större och mer skräckinjagande kreatur är därför rätt väg att gå.

Budskapet är att man närsomhelst kan åka på riskabla situationer (och kreatur) och att det därför är viktigt att lära sig hantera dem. Har man ett mikroskop, lupp eller förstoringsglas bör man därför lägga kreaturen under dem och lära sig allt man kan om dem. Kreaturen kommer inte att döda en.

Iaktta ugglor (eller duvor)

Vill man få barnen att sluta upp med att mobilerna och/eller paddorna bör man själv koppla ifrån. Lägg ned din egen manick och gå ut tillsammans med ditt/dina barn. Mellan kvällstid och tidig morgon kan en sådan aktivitet vara att iaktta ugglor eller skogsduvor och deras unika läten.

Under natten kan man imitera deras säregna ljud och den/de kommer att ropa tillbaka. Detta är något som de kan göra utan en vuxens närvaro och som snart får barnen exalterade nog att vilja greppa efter närmaste kikare. Budskapet är att barnen får både en kraftfull och kontrollerande känsla av att kunna kommunicera med andra djur.

Fiske med belöning

Foto: Envato

Tar man med sitt/sina barn (eller en grupp barn) ut på en stillsam fisketur kan det bli svårt att hålla dem engagerade. Att locka dem en mindre belöning av något slag, som att få göra fisk-tacos av fisken som fångas, utlysa en tävling eller få en fin bild tagen av den fångade fisken gör att de kommer engagera sig betydligt mer.

Budskapet är att låta dem få ha roligt och samtidigt känna att någonting står på spel (som förstapriset). Det handlar om att skapa en plats där barnen känner sig uppmuntrade att deltaga och samtidigt ge dem ett skäl att göra det, fastän det kanske sker med små mutor.

Utforska glaciärer

Det här kanske är en lite mer avancerad aktivitet för något äldre barn men den börjar alltid med småstegsförberedelser. Detta var vad Linda Åkesson McGurk från Borås gjorde när hon skulle vandra kring Helagsglaciären med sina två döttrar.

Budskapet är att vildmarksupplevelser och utmanande vandringar kan stärka familjesammanhållningen och föra en närmare naturen. Därför bör man kanske börja i det lilla med sina egna barn.

Plantera illaluktande växter

Har man svårt att få ut barnen till trädgårdar och blomster i naturen för att där kanske finns insekter och annat otäckt kan man alltid plantera några av växterna tillsammans med dem. De kommer antagligen att nappa på idén, särskilt ifall växten/örten ifråga går att äta efter ett tag.

Huvudbudskapet är att ändra sin inställning från ”Jag tar dem utomhus” till ”Vi går utomhus tillsammans”. Det går oftast att få barn att bli bekväma med utomhusaktiviteter ifall man kan engagera dem genom det som känns mer bekant.

Dela visdomen!

Se även: