Så blir du en vinnarskalle (11 nybörjartips)

Vad är en vinnarskalle?

Det här begreppet vinnarskalle är något som de flesta av oss vet ungefär vad det är för något men som vi inte riktigt kan sätta tydliga ord, definitioner eller förklaringar på. Det är lite som dess motsats, dvs ’förlorare’, ’förlorarskalle’ eller ’loser’ där vi alla vet ungefär vad en förlorare är, även ifall vi inte kan förklara det med några få ord. Många har också en ganska överdriven och förenklad bild av vad en typisk vinnarskalle är. Det är inte nödvändigtvis en OS-medaljör, VD:n på ett stort börsbolag eller en superentreprenör som startat femton bolag, även ifall de oftast är riktiga vinnarskallar. Annars skulle de ju inte ha blivit framgångsrika inom sina områden.

Därför är det på sin plats med en enkel och tydlig definition från en av många experter på ämnet:
”En vinnarskalle är en person som är expert på att vända motgångar till framgångar, trots svåra odds och omständigheter. Dvs den som inte gör sig till ett offer, kör sitt livs eget lopp och gör det absolut bästa utifrån sina rådande förutsättningar”. Detta enligt coachen, föreläsaren och författaren Olof Röhlander som för snart tio år sedan gav ut en bok med just namnet ”Bli en vinnarskalle”. En bok som för övrigt varmt rekommenderas (länken till boken finns i slutet av artikeln)

Det här med vinnarskallar var något som jag och min poddpartner Tobbe pratade om i en Vinnarpodd för snart 18 månader sedan och ämnet har inte blivit mindre aktuellt sedan dess, snarare tvärtom då vi lever i tider där många gått in i en sorts förlorar- och defaitism-dvala där de blivit ännu mer nedslagna, rädda, passiva och håglösa.
Men för att återgå till beskrivningen av den typiske vinnarskallen som jag snuddade vid ovan:

Vinnarskallar är inte på något sätt några supermänniskor (tvärtemot vad många tror) men något som de har gemensamt är inställningen till livets svårigheter, utmaningar och umbäranden, samt envisheten och uthålligheten som behövs för att försöka återupprepade gånger och inte ge upp så lätt. Det som på engelska kallas för ”resilience”.
Därför är inställningen och sisut (för att använda ett finskt begrepp) något som alla vinnarskallar har gemensamt; dvs att de är målmedvetna, vänder på motgångarna till framgångar och sällan klagar, trots taskiga omständigheter. De försöker istället att spela efter bästa förmåga med korten som de tilldelats och gör sig inte till offer, oavsett vad omgivningen tycker och tänker.  

En liten minoritet

Vinnarskallarna tillhör en begränsad skara idag.

Vinnarskallarna är dessvärre ingen grupp människor som växer på träd precis, mycket pga att de sällan får den uppmärksamhet, uppskattning och uppmuntran som de faktiskt förtjänar (och behöver). I synnerhet inte i Jantelagens Sverige där vinnarskallarna ofta blir förminskade, förlöjligade, baktalade och försöker tryckas ned utav avundsjuka och missunnsamma landsmän. Dessa missunnsamma, trista typer gör oftast själva inget särskilt med sina korta jordeliv utan lever istället i landet lagom (såväl fysiskt som mentalt) där de aldrig tar några risker eller vågar gå emot strömmen.
Detta känner de undermedvetet av, därav mindervärdeskomplexet och känslorna av oduglighet och betydelselöshet som följer. Utloppet blir följaktligen ilska, missunnsamhet och projektioner mot de som faktiskt gör något med sina liv och dessutom lyckas med det. 

Vinnarskallar är dock bara människor de med och många av dem når oundvikligen till sist en gräns där de inte längre klarar av alla de psykiska påfrestningar som omgivningen utsätter dem för. Att få mottaga förlöjliganden, missunnsamhet (och misstänksamhet), bli utfryst, hånad och smutskastad under lång tid är vardag för många framgångsrika människor (dvs vinnarskallar), varför de ofta styr kosan till andra platser där deras insatser och framåtanda värderas högre.

Tyvärr så är detta den sista utväg för de vinnarskallar som fortfarande har det alternativet tillhands. Merparten av dem låter sig istället hunsas på ett tidigt stadium och sållar sig därför till belackarnas skara (efter fula övertalningsknep, projektioner och psykologisk krigföring) för att undvika konflikt och otrevligheter. Alternativt blir de så lågmälda att de aldrig någonsin vågar skylta med sina framgångar. Det är först när man börjar bli framgångsrik som man får reda på vems verkliga vänner och supportrar är. Det är alltid lätt att vara vän och supporter i motgång men desto svårare att vara det i medgång. Åtminstone verkar det vara så bland majoriteten av svenskar idag.

Följaktligen lever bara några få procent av västerlänningarna fantastiska, framgångsrika liv som de dessutom är nöjda med.
Åtminstone ifall man ska tro siffrorna i Napoleon Hill’s bok/mästerverk ”Think & Grow rich” (”sv. ”Tänk rikt, bli framgångsrik”). Länk till denna finns i slutet av artikeln.

Därför behövs de

Dock är det vinnarskallarna som Sverige behöver mer än någonsin i dessa tider när defaitismen, avundsjukan och missunnsamheten spridit sig som en löpeld över vårt avlånga land och har svenskarna i ett järngrepp. För det är först när fler kan, vill och vågar vara vinnarskallar som vi får nya, bättre människor som tjänar andra och som lyfter både sig själva, andra och i slutändan hela samhället. Det är dessa bättre människor som sedan skapar ett bättre, trevligare och mer dynamiskt samhälle där vi lär och delar med oss av varandras gåvor och talanger, samt uppmuntrar och stöttar varandra, även när det går bra.
När alltfler vill, kan och uppmuntras till att bli det bästa av sig själva så kommer alla fantastiska uppfinningar, produkter, tjänster, idrottsprestationer och annat gott som ett brev på posten. Ifall ingen (eller väldigt få) tillåts vara en vinnarskalle för andra att se upp till så kan inte heller någon leda utvecklingen och därmed stannar samhället upp. Vi borde alla göra vad vi kan för att berömma, uppuntra och släppa fram fler utav dem i rampljuset. Vårt samhälle och dess utveckling är trots allt beroende av dessa ledartyper.

Hursomhaver; varför har vi så få vinnarskallar i Sverige, Norden och västerlandet idag? Och vad kan man själv göra för att återuppliva den där vinnarskallen inom sig, som hos många har ersatts av en defaitist- och förlorarmentalitet?
Det borde ju knappast vara fallet med tanke på de historiska meriter som våra framlidna landsmän radat upp genom århundradena. ”Man ska inte leva på gamla meriter” lyder ett gammalt utryck och även ifall det förvisso är sant (man kan ju inte leva på dem för alltid) men de är åtminstone viktiga att känna till för gör vi det så vet vi vad vårt folk och vi själva är kapabla till.

Historiska meriter (som borde skapa vinnarskallar)

Med tanke på vad svenskarna varit kapabla till under historien
så borde vi ha ett land som kryllar utav vinnarskallar
med en
stark tro på den egna förmågan.

Det är trots allt förlorar- och defaitism-mentaliteten som (bortsett från korrumperade makthavare) har bidragit betydligt mer till Sveriges och västerlandets nedgång än vi själva vågar erkänna eller föreställa oss. Åtminstone är den en starkt bidragande orsak till varför flertalet svenskar idag har blivit rädda, flata, passiva och lagom-nöjda konsumenter istället för drivna, lösningsorienterade och målinriktade vinnarskallar och görare (dvs doers).

Men hur har det blivit så? Vi borde ju vara en nation som kryllar av vinnarskallar när man begrundar vår historia och nationella meriter. Betänk bara följande som svenskarna som folk har åstadkommit under de senaste två seklerna och dessförinnan. Med ”vi” avser jag för övrigt ’svenskarna’ och ’det svenska folket’. Begrepp som vi alla vet vad de faktiskt innebär och som därmed inte behöver diskuteras närmre:

 • Vi har frambringat ett otal uppfinnare och ingenjörer vars tekniska innovationer nu används över hela världen
 • Vi har frambringat ett otal entreprenörer vars skapelser (dvs framgångsrika storföretag) är kända över hela världen, både på gott och ont skall sägas.
 • Vi har frambringat många enastående idrottsmän, artister, kockar, författare och andra världskändisar
 • Vi har skrivit böcker och skapat musik som hela världen än idag läser och lyssnar på
 • Vi har utforskat och upptäckt många av de mest otillgängliga platser på jorden
 • Vi har utstått och överlevt svält, sjukdomar, krig, elände och ett mycket kargt och ogästvänligt klimat i tusentals år
 • Vi har (trots vår ringa befolkning) kontrollerat nästan hela Norden och Östersjöområdet.
 • Trots det ogästvänliga klimat och dåliga förutsättningar rest oss från misären, eländet och fattigdomen till att bli ett utav världens rikaste, framgångsrikaste och mest utvecklade länder (på blott 100 år)

Vi borde ju med tanke på dessa historiska bedrifter ha kastat jantelagen överbord för längesedan och vara världens bästa och framgångsrikaste land på många plan. Inte minst vinnarskallar borde vi ju följaktligen ha ganska gott om. ”Man ska inte leva på gamla meriter” heter det ju, och även ifall det stämmer (då man inte kan leva i det förgångna för alltid) så behöver man ibland blicka tillbaka på dem för att inse vad vi svenskar faktiskt är kapabla till att uträtta i denna värld. Att förutsättningarna inte finns duger därmed inte som ursäkt till att inte åtminstone försöka.

Därför kan det te sig lite märkligt att merparten av våra landsmäm har anammat en sorts förlorar- och defaitist-mentalitet där det hela tiden ältas över hur kört, hopplöst och dåligt allting är. Med tanke på våra historiska meriter så borde det ju inte vara alltför svårt att vända skutan (både sin egen och samhällets) på rätt kö igen. Vi har ju upplevt svårigheter och umbäranden förr, tagit oss igenom dem och överlevt, så varför skulle vi inte kunna göra det igen? Undrar vän av ordning.

Dock är det oftast lättare sagt än gjort. Dels för att många svenskar glömt bort, förkastat sin historia och inte är medvetna om meriterna ovan, men också för att minst ett dussin andra faktorer spelat in.

Därför har defaitismen tagit över

För att kunna ta itu med defaitismen måste vi
först kunna härleda orsakerna till den.

Det här är inga lätta rader att skriva men likväl är det en sorts folklig självrannsakan som behövs, för kan man inte vara rak och ärlig, dvs prata om problemen och varför de har uppstått så kan de inte heller lösas. Alla de faktorer som samverkat till att svenskarna på några få decennier blivit defaitister och förlorarskallar har sina naturliga (och onaturliga) orsaker, varav några är lättare och andra mycket svåra att ändra på. Listan nedan är helt och hållet mina egna reflektioner, teorier och analyser och skall därmed inte tolkas som någon absolut vetenskap eller fakta:

 • Jantelagen
  Svenskarna växer upp i och präglas till stora delar i en Jantelagsmiljö som säger att du aldrig ska sticka ut, skilja dig från mängden och tro att du är något eftersom sådant avvikande beteende bestraffas ganska omgående. Även ifall det numera inte sker genom fysiska bestraffningar (som det gjorde mer förr) så sker det oftast genom en mer eller mindre öppen psykologisk krigföring där huvudsyftet är att bryta ned motståndarens kämpaglöd och livsglädje. Mestadels sker det genom projektioner av passiv-aggressiv sort där utfrysning, social stigmatisering, förminskning och förlöjliganden är vanliga metoder.
  Att ständigt få höra (direkt såväl som indirekt) ”Du ska inte tro att du är något” under flera års tid, tar effektivt död på vinnarskallen hos de allra flesta.
 • Rädsla
  P g a omgivningens subtila psykologiska krigföring så vågar de flesta svenskar aldrig ta ut svängarna, just pga rädslan för att väcka anstöt, uppmärksamhet eller att göra bort sig och framstå som fåniga inför andra. Som om inte den psykologiska krigföringen från de närmaste vore nog, har våra medier dessutom ett finger med i spelet. Alla dagliga nyheter om läskiga sjukdomar, krig, svält- och naturkatastrofer, plus domedagsprofetior (om att världen går under snart) har ett syfte då det skapar just rädsla hos tittarna. Rädslan är ju i sig en effektiv kontrollmekanism för att få folk dit man vill. Därav alla politiker, myndigheter, grannar och arbetskollegor som vill hålla en på mattan med hjälp av diverse rädslor. Rädda personer hotar ju inte alls deras ställning och hegemoni lika mycket som de orädda (dvs vinnarskallarna) och därmed alla försök till smutskastning av just vinnarskallar och belästa skeptiker.
 • Avsaknaden av krig & konflikter
  Att ha upplevt över 200 år utav fred, utan vare sig krig eller konflikter är lika mycket en välsignelse som det är en förbannelse. Lägg därtill avsaknaden av svåra naturkatastrofer de senaste 140 åren och man förstår varför många svenskar har svårt att stå upp för sig själva och är rädda för att ta konflikter. Det är just denna konflikträdsla och tafatthet som gör att många ger efter för omgivningens psykologiska krigföring som syftar till att trycka ned de eventuella hoten, dvs vinnarskallarna.
 • Den tekniska utvecklingen
  Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har gjort de flesta svenskar till lata, dumma och mentalt förslappade konsumenter (dvs drivare) då de inte kan hantera den på rätt sätt. Rätt använd är den moderna tekniken en otrolig tillgång (som vinnarskallen kan hantera) men missbrukad är den en enorm bromskloss. Detta för att den stjäl tid, fokus och engagemang från alla de aktiviteter, färdigheter och egenskaper som du behöver utveckla för att kunna bli en vinnarskalle. Att slösurfa, kolla på filmklipp och spela spel på din fritid (istället för att träna, läsa böcker, lära sig och skapa nya saker) är knappast ett framgångskoncept och en starkt bidragande orsak till att flertalet svenskar idag inte lyckas göra särskilt många handtag. De är helt enkelt för uppslukade av alla tekniska störningsmoment som stjäl deras tid, fokus och engagemang.
 • Den svällande välfärdsstaten
  Det här är inte tänkt att bli någon politisk utläggning men det går inte att kringgå det faktum att den stora svenska välfärdsstaten gjort befolkningen apatisk och handlingsförlamad över tid. Har man alltför stor tillit till den (som de flesta svenskar haft) så lämnar man snart över alla sina spörsmål och bekymmer för staten och samhället att ta hand om så att man slipper tänka eller göra något på egen hand. Det är ju jobbigt och kräver engagemang, fokus och uppoffring. Det må låta bekvämt och tryggt att kunna leva sitt liv såhär men hur mycket får denna livsstil vinnarskallen och skaparkraften hos folk att växa?
  Och vilken trygghet har man för övrigt kvar ifall välfärdsstaten kollapsar och man samtidigt har noll tilltro till den egna förmågan och kapaciteten?
 • Dåligt umgänge
  ”Du blir summan av de fem personer du umgås mest med” lyder ett känt uttryck och det är tyvärr något som de flesta svenskar (även ifall de känner till det) tar väldigt lätt på. De flesta idag har dessvärre en vänkrets som består av drivare och konsumenter utan vare sig visioner, mål eller storslagna planer för sitt liv. Personer som samtidigt ofta dränerar en på energi, livsglädje och skaparkraft, vilket är ett recept för nedmontering av vinnarskallen. Ifall fler svenskar istället lade större vikt vid umgängeskretsen så hade de istället umgåtts med vinnarskallar, dvs drivna typer som har stora mål, planer och visioner i sina liv och som de dagligen strävar mot för att uppnå.
 • Populärkulturens inflytande
  Ännu en god anledning till att slänga ut dumburken är den psykologiska krigföring som den dagligen utsätter dig för. Krigföring som har för avsikt att göda förlorarskallen (dvs den negativa inre rösten) så att du förblir en lydig, passiv konsument av allehanda skräp, dvs skräpkultur, skräpmat och skräpprodukter.
  Programmen som visas idag upphöjer offren, förlorarna och många av de karaktärsdrag som är associerade med typiska självutnämnda offer (dvs förlorare). Det framställs som coolt/ballt och inne att vara dålig, korkad, obildad, okontrollerad, och att inte vilja förbättra sig på något plan. ”Allting är ändå förutbestämt i detta liv” och ”Du är så bra som du är” är några av de uttjatade floskler man jämnt och ständigt får höra.
  Att tro på detta nonsens är livsfarligt då den totalt fråntager en det egna personliga ansvaret och därmed får dig att aldrig vilja sträva mot något högre, större och bättre, något som krävs för att bli en vinnarskalle.
 • Högljudda dysterkvistar
  De kanske absolut farligaste personerna att lyssna på (efter missunnsamma grannar, familjemedlemmar och kollegor) är de dysterfinkar som hela tiden orerar om hur kört allting är och att därmed all kamp för någonting större och bättre är helt meningslös, såväl för egen del som samhället i stort. Är det konstigt att svenskarna tappar framtidstron och tilltron till den egna förmågan när dessa kverulanter och domedagsprofeter ständigt får oproportionerligt stort utrymme och en uppmärksamhet som de knappast förtjänar?
  Många av åhörarna som hör profetiorna sprider sedan budskapet vidare så att ännu fler blir defaitistiska och tappar tron på både den egna förmågan och framtiden. Det säger sig självt att svenskarna måste sluta upp med att ge dysterkvistarna utrymme ifall de vill kunna odla den vinnarskalle som behövs.

Så odlar du vinnarskallen istället (listan)

Att gå från förlorarmentatlitet till vinnarskalle är ingenting som
man gör över en natt (likt ett reglage). Det är något som tar tid,
tålamod och en hel del övning.

Nog ordat om varför problemen med de frånvarande vinnarskallarna uppstått. Eftersom det här är en artikel som ska uppmuntra och inspirera er läsare till att själva bli vinnarskallar (ifall ni inte redan är det) så tycker jag vi tar och går över till lösningarna istället.
Dvs, vad kan du själv göra för att bli en vinnarskalle?
Det här är ingen lätt uppgift att ta sig an ifall man är nybörjare på området och denna lista är därför tänkt att ge er några inledande tips på vad man kan göra för att börja lägga grunden till vinnarskallen. Nyckeln till att göra det handlar primärt om en bestående förändring av dina vanor och förhållningssättet (dvs inställningen) till livets svårigheter, umbäranden och motgångar.

Det finns få saker som har sådan ”ringar på vattnet-effekt” som när folk väcks ur sin förlorardvala och börjar tänka och agera som vinnare istället. Det är först när man är tillräckligt tröt på sitt nuvarande liv (och alla missunnsamma landsmän), slänger av sig offerkoftan, tar upp näven från fickan och börjar handla som bollen sätts i rörelse.
Det här är några saker som du själv kan börja med i det lilla för att bli en vinnarskalle.
Men kom ihåg, att du inte blir en vinnarskalle över en natt. Det är något som kräver en hel del kontinuerlig övning över tid och det kanske viktigast av allt är ”jävlaranamma”, dvs att inte ge upp så lätt utan att fortsätta, trots motgångar, bakslag, belackare och omgivningens fördömanden.

1. Stäng av TV:n (än hellre, släng ut den)

Varför denna drastiska åtgärd? Det är för att det just är TV:n som matar dig allra mest med diverse defaitism, negativitet, offermentalitet och ett flertal varianter av förlorar- och omöjlighetstänk. Allt för att du ska bli som förlorarskallarna, konsumenterna eller offren som de visar upp i olika TV-program och reklaminslag. Du tror kanske att TV:n inte påverkar dig särskilt mycket ifall du bara har den på lite i bakgrunden men i så fall bedrar du dig själv. Det är en subtil (dvs undermedveten) form av tankeöverföring som på ett lömskt sätt nästlar sig fast i ditt psyke. 
Den kallas för dumburken av en god anledning och när den inte längre står i ditt hem så har du blivit av med en onödig pryl som bara fördummar dig och gör dig till en drivare, dvs förlorare. 

2. Sluta med att konsumera skräpkultur

TV:n matar dig mestadels bara med skräp som
stjäl mycket av din uppmärksamhet

Sluta även upp med att konsumera destruktiv populärkultur som matar dig med negativa, destruktiva och dåliga attityder och tänkesätt (tänker främst på amerikansk skräpkultur från Hollywood). Populärkulturen är också en kulturyttring som fostrar förlorare då den skapar förslappade konsumenter och drivare som inte kan tänka själv. Kom ihåg att populärkultur syftar till att dels forma människor och samtidigt sälja in någonting hos publiken så att alltfler vill konsumera den, oavsett vilken inverkan den har på individen eller befolkningen. 
Visst behöver vi alla kultur ibland (då den är medicin för själen) men välj då istället att konsumera sådan kultur som är vacker, tilltalande, enastående, inspirerande och matar dina sinnen (och framförallt själen) på ett positivt sätt. Kultur som får dig att växa och inte krympa som människa. Med det sagt är det inte fel att koppla av framför något halvdant TV-program eller film någon gång ibland men sålänge detta hålls på ett minimum och inte blir till en vana så är det ingen större fara.

3. Läs böcker istället

Att bläddra eller läsa i böcker är sällan en dålig vana

Läs istället böcker då det vidgar ditt perspektiv, utökar ditt ordförråd, får dig att tänka i nya banor och i längden ger dig ett utökat möjlighetstänk. Bl a genom att ge dig fler idéer, intryck och inspiration som kan få dig att se fler lösningar och möjligheter istället för en massa problem, elände och bekymmer som du dagligen matas med från dumburken. Genom bokläsningen får du upp ögonen för mycket som är positivt och vackert som finns i denna värld också, vilket behövs i dessa märkliga tider vi lever i.
Ju mer du läser och får in läsvanan, desto större sannolikhet att du någon gång läser en bok som aktiverar din fantasi och får dig att försöka göra något extraordinärt. Det räcker trots allt med en enda idé från någon bok som du har läst, som (när den omsätts i handling) kan förändra ditt liv till det bättre. Läser du sällan eller aldrig så kommer du heller inte att komma upp i särskilt många nya idéer eller få särskilt många nya intryck, det är ett som är säkert.
Ifall du är en ovan läsare så kan ett bra startmål vara att komma upp i åtminstone en normaltjock bok (200-300 sidor) per månad.

4. Se över din umgängeskrets……

Dina vänner avgör i mångt och mycket vem du blir

Du är summan av de fem personer som du umgås mest med lyder ett gammalt uttryck från bl a Napoleon Hill och entreprenören Jim Rohn. Umgås du mycket med dysterkvistar, defaitister, drivare och förlorarskallar så kommer du snart att själv bli en sådan. Sluta därför att umgås med negativa, defaitistiska, energitjuvar till personer eller dra åtminstone kraftigt ned på den tid du tillbringar med dem. Det spelar ingen roll ifall de så är barndomskompisar eller din närmaste familj då det är ditt liv och din hälsa som det handlar om. Det negativa umgänget drar bara ned dig till deras låga nivå och får dig att tänka och bete dig precis som dem. Ta därför och skriv ned de fem personer som du umgås mest med och vilken inverkan de har på ditt liv.
Detta kan vara svårt med närmaste familjen och släktingarna som man kanske träffar lite oftare och även ifall man inte behöver säga upp kontakten med dem (sålänge de inte behandlat dig oerhört dåligt) så behöver man faktiskt inte umgås med dem mer än nödvändigt ifall de har en negativ inverkan.

5. Och byt ut den (ifall det är nödvändigt)

Ifall din nuvarande umgängeskrets inte bidrar
positivt till ditt liv så är det hög tid att byta ut den

Ifall du umgås mycket med personer som aldrig får dig att växa, tar av din energi och inte heller vill få ut något mer av livet så bör du kraftigt begränsa din tid med dem. Åtminstone ifall du själv vill utvecklas och få ut mesta möjliga av livet och allt som det har att erbjuda.
Jordelivet är kort och alltför värdefullt för att slösas bort på människor som bara tar men aldrig ger något tillbaka. Börja istället att umgås med personer som är vinnarskallar och ickedrivare, dvs personer som får saker gjorda (doers), har en positiv attityd, sällan klagar, sätter upp mål, tror på sin (och andras) förmåga och gör det bästa av sina förutsättningar. Deras framåtanda, driv och positiva attityd smittar av sig och det kommer du snart att märka av. Det kan till en början vara smärtsamt att överge sina gamla bekantskaper men det är ytterst nödvändigt ifall du på lång sikt vill leva ett fantastiskt liv. Med tiden kommer du undra (och ångra) varför du inte övergav din gamla umgängeskrets betydligt tidigare. 


6. Byt ut dina dåliga vanor (en i taget)

Vill du bli en vinnare så behöver de gamla
dåliga vanorna förpassas till soptunnan

För att bli en bestående vinnarskalle måste man anamma de vanor som vinnare har och göra dem till en naturlig del av sin vardag. Detta för att du ska kunna disponera din dyrbara tid på goda vanor som stärker dig som människa istället för att sänka dig. Det gäller inte bara en eller två dåliga vanor utan vanorna på livets alla områden, något som inte alltid är det lättaste då de ofta sitter djupt rotade. Därför är en god idé att stegvis byta ut dina dåliga vanor, samtidigt som du tar reda på vilka vanor de mest framgångsrika besitter. Låt dig därför inspireras av dem och ta reda på ungefär hur deras vardagsrutiner ser ut och hur de gör för att stå ut från den stora massan. Skriv sedan ned vilka vanor du avser förändra och vad de kan komma att leda till. När du sedan strävar mot dessa mål så gör du bäst i att klara av dem några små steg i taget så att du kan bli kvitt en dålig vana i taget.
Det är även alltid enklare att förändra en dålig vana i taget än att försöka ändra på flera vanor åt gången. Det är den senare taktiken som följer på många ambitiösa nyårslöften och resultaten brukar bli därefter, dvs mediokra.

7. Läs om vinnarskallarna (och låt dig inspireras)

Vill du veta hur vinnarskallarna lyckas så
behöver du läsa om hur de gör

Denna punkt snuddar lite vid den tredje men vill du veta mer om vinnarskallarna och hur de gjort, så läs gärna biografier och reportage om framgångsrika människor. Då får du en liten inblick i hur de har nått sin framgång, hanterat bakslag och hur de tänkt och resonerat under både motgångar och framgångar. Genom att veta lite mer om hur vinnarna gör och agerar under sina resor så kan du inspireras till att själv testa något nytt som dessa kanske har provat och fått utdelning för. Om inte så får du försöka med något annat som kanske passar dig bättre och ger ett bättre utfall. Det är viktigt att testa många olika vägar och framförallt, våga försöka flera gånger. Det är få saker som utmärker en vinnare lika mycket som den jävlaranamma och uthållighet som krävs när man ska försöka resa sig igen, trots flera misslyckade försök.
Det är just detta som ligger bakom många framgångar, varför det är viktigt att läsa om de mödosamma resorna på vägen som lade grunden till dem.

8. Var nyfiken och vetgirig

För att bli en vinnarskalle måste man vara beredd och villig att utforska nya saker hela tiden. Drivarna har som gemensam nämnare att de aldrig är nyfikna på livet och sällan strävar efter att lära sig något nytt som de inte redan vet. Därav arrogansen många av dem uppvisar när deras perspektiv och uppfattning blir utmanat och ifrågasatt.
Vill du bli motsatsen till en drivare bör du därför vara nyfiken, våga lära dig nya saker och bredda din repertoar så mycket det går. På detta sätt så kommer du att lära dig mer om hur världen fungerar, få användning för dina kunskaper (och färdigheter), få en mer ödmjuk inställning, stöta på fler intressanta personer, få fler intressanta samtal (med intressanta personer) och se fler lösningar på eventuella framtida problem som du stöter på. Det blir en hävstångseffekt och det som nästan alla vinnare har som gemensam nämnare är att de är nyfikna på väldigt mycket och aldrig anser sig som fullärda. 
Att inte anse sig som fullärd får dig att ständigt vilja ta reda på ännu mer, lära dig nytt (praktiskt såväl som teoretiskt) och bli ännu mer mångfacetterad som människa.

9. Utmana dina rädslor (och utöka din bekvämlighetszon)

”Livet börjar där din bekvämlighetszon slutar”

Våga trotsa dina rädslor och gör sådant som till en början skapar visst obehag. Det är så du växer som människa, ser att saker och ting är möjliga, samtidigt som du kommer närmre dina större mål och syften i livet. Det som många förlorarskallar har gemensamt är att de sällan utmanar sina rädslor och genom att aldrig göra det (eller riskera någonting) så vinner de heller aldrig någonting. Oftast är det egot som står i vägen och det vill ogärna bli sårat, skadat eller naggat i kanten och gör därför allt som står i dess väg för att bevara sig självt. Genom att utmana sina rädslor får man därför räkna med att falla några gånger i början och att egot tar stryk. Det är just då man behöver ta sig upp, borsta av dammet och försöka igen, tills det obekväma har blivit bekvämt. Vi är alla nybörjare när vi testar något nytt så till en början får man vackert räkna med att misslyckas några gånger. 
Ett är dock säkert: Genom att aldrig ens försöka trotsa dina rädslor kommer du garanterat att misslyckas och därmed aldrig bli en vinnarskalle, det är ett som är väldigt säkert. 

10. Sträva dagligen efter att bli lite bättre (än du var igår)

Jämför dig bara med den du var igår och
inte med andra

Vill du bli en vinnarskalle måste du alltid sträva efter ständig (dvs koninuerlig) personlig utveckling och självförbättring, inte bara i det stora men även det lilla, dvs vardagliga. Det är åtminstone i det lilla du bör börja då de stora målen kanske ter sig oöverkomliga till en början. Det spelar ingen roll ifall det handlar om småsaker som att dricka mindre läsk, röka mindre eller jogga en halvtimma/dag. Lyckas du göra mindre av det dåliga och mer av det goda idag än du gjorde igår så har du tagit ett kliv framåt och det är de små dagliga segrarna som du bör räkna.
Det är just när du börjar få in vanan och inställningen att dagligen bli lite bättre som människa som du ser att det som först verkade omöjligt, efter en tid absolut är görbart och överkomligt. När du börjar göra det dagligen och får in fler goda vanor så kommer mycket annat i livet att flyta på betydligt lättare och du kommer att få mer energi och livsglädje till på köpet.
Energi, livsglädje och en strävan att alltid bli lite bättre än man var igår är tre egenskaper som är utmärkande för typiska vinnare.

11. Säg hejdå till ”Jante”!

Våga vägra den förhatliga jantelagen!!
Jantelagen är nog utan tvekan det som håller svenskarna på mattan mest av allt och som gör att defaitismen och förlorarskallen inte rycks upp med rötterna. Sålänge du efterlever denna så kommer du aldrig att kunna bli en vinnarskalle som sticker ut från mängden. För att kunna få ut det mesta av ditt korta jordeliv måste du (till skillnad från den stora massan) nämligen våga:

-”Tro att du är något”
-”Tro att du är bra på något”
-”Tro att du har helt unika förmågor”
-”Tro att du duger och kan mer än du anar”
-”Tro att du är av stor betydelse för andra”
-”Veta vad du vill ha ut av livet”
-”Köra ditt livs eget lopp, oavsett omgivningens kommentarer”
-”Ha storslagna visioner och drömmar på hur livet bör levas”-”Köra ditt livs eget lopp, oavsett omgivningens kommentarer”
-”Ha storslagna visioner och drömmar för livet du vill leva”
-”Göra det som står i din makt för att förverkliga ovanstående”

Sist men inte minst

Vi har trots allt bara ett jordeliv och det är alldeles för kort för att levas på sparlåga, i skymundan och att dansa efter andras pipa. Genom att gå emot detta och istället börja göra ovanstående kan du själv bli en vinnarskalle och få ut betydligt mer av livet än de flesta. Gör du det inte så kastar du samtliga dina gåvor och talanger i sjön där du på dödsbädden kommer ångra djupt att du inte gjorde sådant du egentligen ville ägna dig åt.
För vinnarskallen är någonting som alla faktiskt kan utveckla, oavsett ens nuvarande status, situation eller tidigare historia. Kom ihåg att det handlar mestadels om vanor, kontinuitet och inställning.
Det är viktigt att inte jämföra sig själv med andra. Man bör endast jämföra sig med den man var igår och ifall man har blivit lite bättre det senaste dygnet.

Med denna långa artikel hoppas jag kunna väcka liv i många slumrande vinnarskallar!!
Fler artiklar i ämnet kommer givetvis att publiceras framöver men de kommer att vara
lite koncisare och läsvänligare.

/Alexander S

Länkar:

https://www.studentkortet.se/blogg/mode/sa-blir-du-en-vinnarskalle/

https://www.adlibris.com/se/e-bok/bli-en-vinnarskalle-9789186719463

https://www.adlibris.com/se/bok/think-and-grow-rich-9781585424337?gclid=CjwKCAiAz–OBhBIEiwAG1rIOmYqRLJJ0o-Dodr3JvdIoegUruX24iaZwL07oAeXe2bWADkJCQo_4BoCtw0QAvD_BwE

https://www.metodbanken.se/post/anti-jantelag

https://idrottspsykologi.info/tag/vinnarskalle/

https://www.youtube.com/watch?v=n1FkXwkvELs

Dela visdomen!

Se även: