Så väljer du rätt sorts vattenfilter

Trots den fortsatt höga vattenkvalitén i både kommunalt och lokalt dricksvatten kan vi inte ta för givet att föroreningar, metall- och läkemedelsrester är borta när vi slår på kranen. Därför kan det vara bra med ett vattenfilter och än bättre veta vilket filter du ska leta efter. För det kan verkligen bli en snårig djungel på kort tid.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/sa-valjer-du-ratt-sorts-vattenfilter/

Enkel åtgärd med stor påverkan

Som jag skrev om i min föregående artikel i ämnet finns det många skäl till att filtrera sitt dricksvatten. Bland annat för att filtreringen får bort många skadliga ämnen och kemikalier från bland annat bekämpningsmedel, läkemedelsrester och spår av tungmetaller. Samtidigt kan man få bort överskott av kalcium, järn, klor, tungmetaller och svavelföreningar som får vattnet att lukta illa och smaka konstigt. De kan dessutom ackumulera i kroppen över tid och på sikt påverka hälsan mycket negativt.Läs även: Därför bör du alltid filtrera kranvattnet

Att bli av med dem kan tyckas som en obetydlig förändring här och nu men på lång sikt kan avlägsnandet faktiskt ha en mycket positiv inverkan på hälsan. Klor (som faktiskt är ett gift) kan till exempel hämma kroppens avgiftningsförmåga och göra den mer mottaglig för andra gifter. Dessutom finns det ett samband mellan intag av klorerat vatten och flertalet cancerformer. Man kan därmed säga att skandinaviska turisters farhågor om klorerat kranvatten under utlandsresorna är befogad. Det är absolut ingenting man bör dricka, särskilt inte ifall man känner klorlukt.

Bakterier i större mängder kan dessutom smyga med ända in i tappkranarna vilket inte bara leder till hälsoproblem för människor utan även slitage på rör, kranar och maskiner. Detta brukar mestadels vara ett problem bland privata vattensystem där fastighetsägaren själv ansvarar för vattenkvalitén.

För vidare läsning om de farliga bakterier som kan smyga sig in i dricksvattnet (samt vilka vattenfilter man bör ha i krislådan) rekommenderar jag följande läsning.

Ekonomin styr

En anledning till att många, trots hälsofördelarna, ändå drar sig för att filtrera kranvattnet är kostnaderna det kan medföra. Det kan ju bli ganska dyrt ifall man som egenföretagare ska behöva installera vattenfilter (med tillhörande system) i alla inkommande rörledningar eller behöva sätta ett krantoppsfilter på varenda vattenkran. Likaså för de villaägare med egen brunn som kan behöva filtrera allt inkommande brunnsvatten.

Dock är det dessa kostsamma investeringar som kan behöva göras till en början ifall man vill undvika än större kostnader framöver i form av läckande rör, maskiner som havererar och återkommande krämpor som kräver frekventa sjukhusbesök. I egenskap av privatperson med fungerande kommunalt vatten är det dock oftast inga större kostnader vi talar om. Åtminstone så länge man endast avser filtrera det vatten som dagligen används till dryck och matlagning.

Då kan en enkel filterkanna med tillhörande patroner rentav bli en av de kostnadseffektivaste investeringarna i den egna hälsan som är möjlig att göra. För så lite som någon tusenlapp eller två per år kan du filtrera allt ditt dricks- och matlagningsvatten och på sikt spara in hundratusentals kronor på framtida läkarbesök, behandlingar och ökad sjukfrånvaro. Sedan får man också väga in den ökade livslängden och höjda livskvalité som rent vatten medför. Dessa är värden som oftast inte kan mätas i pengar.

Med tanke på att det antagligen finns betydligt fler giftiga och hormonstörande ämnen i våra vattendrag och det kommunala dricksvattnet än vi tror, är det dumt att chansa. Det är lite som att plocka en godisbit ur 100-bitars skålen där endast 7-8 av bitarna innehåller lite tungmetaller eller hormonstörande ämnen i icke-dödlig dos. Skulle du våga ta en av dessa godisbitar och hoppas på det bästa?

Vilket vattenfilter ska jag välja?

Då vattenrening inte är mitt område kan ni som läsare inte heller förvänta er att jag ska kunna ge en utförlig guide över olika vattenfilter eller precisera vilka filter just ni behöver till era hem. Till syvende och sist är det bara ni själva som känner till era behov och användningsområden. Med det sagt kan jag åtminstone försöka ge ett tydligt exempel eller två på hur man kan gå till väga ifall man är osäker och inte vet var man ska börja.

Till att börja med vimlar det av leverantörer av vattenreningsfilter på marknaden där antalet produkter och priser kan variera stort, för att inte säga enormt. Det första man behöver ta reda på är hur stora ens behov av vattenrening är. Är jag egenföretagare som använder hundratals liter dagligen i min verksamhet eller är jag privatperson? Behöver jag filtrera allt vatten som används (inklusive dusch-, bad- och tvättvatten) eller räcker det bara med dricks- och matlagningsvattnet?

Att investera i stora, omfattande system (som kostar skjortan) kan vara onödigt ifall det inte behövs. Bättre är då att lägga mindre resurser på små och behändiga produkter istället. Man bör också vara medveten om att det som är dyrare och mer avancerat behöver inte alltid vara bäst. Ju större och mer omfattande investering i vattenfiltrering det rör sig om, desto noggrannare efterforskningar behöver du göra.

För att ta reda på vilka vattenfilter och typ av rening som behövs krävs ett vattenprov på ditt kranvatten. För detta kan man beställa hem provflaskor via nätet eller kontakta kommunen. Det sistnämnda kan hjälpa en att få kontakt med ett tillförlitligt analysföretag vilket kanske inte är det billigaste alternativet men antagligen det bästa. Åtminstone ifall du vill få svart på vitt utan alltför stor felmarginal.

Innan du gör slag i saken och väljer vattenfilter kan det vara bra att ta in offerter från olika företag, samt referenser från kunder och se till att funktionen har någon form av garanti. Detta är särskilt viktigt ifall du avser installera stora och mer avancerade vattenfilter så att du inte står där med dåligt vatten och/eller en omfattande vattenskada. Efter installationen ska vattnet kunna testas godkänt, varför man alltid bör ta ett vattenprov en tid efter att reningen har satts igång.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/energidrycker-del1/

Olika typer av vattenfilter

Att utförligt beskriva alla sorters vattenfilter i denna artikel skulle bli föremål för dussintals skrivna sidor vilket jag antar ni inte orkar läsa igenom. Därför beskriver jag nedan de vanligaste typerna av vattenfilter man bör hålla koll på.

Patronfilter
Det kanske lämpligaste alternativet för det mindre hushållet eller sommarstugan där patronen ofta kan laddas med olika typer av filter, beroende på vad som behöver filtreras bort. Den är lättinstallerad och kan placeras under diskbänken. Det finns också olika vattenfilter för filtrering av varm- respektive kallvatten och för olika typer av problem med dricksvattnet.

Nackdelen med dem är dock att mängden ämnen som kan filtreras bort med hjälp av filtren är begränsad och ibland kan det också behövas flera patroner för att fylla alla behov. Reningen gäller dessutom bara den kran som ligger i anslutning till filtret och inte hela systemet.

I ett vanligt bostadshus skulle det därför behövas flera vattenfilter för att täcka alla kranar. Vattenledningarna från brunn och hydrofor till kranarna skyddas inte heller och kan därför skadas av ämnen som finns i vattnet.

Enkla kolfilter 1Polyklorerade bifenyler
Den kanske vanligaste och billigaste metoden för vattenrening är ett filter med aktivt kol som med lätthet monteras på egen hand. Det tar bort organiska föreningar (som läkemedelsrester och PCB:er1) men inte bakterier eller tungmetaller.

Nackdelen med kolfiltren är att de behöver användas regelbundet för att förhindra uppkomst av bakteriebeläggningar och rengöras vid behov. Skulle detta ändå inträffa krävs det att kokande vatten hälls igenom systemet vilket ofta är omöjligt då filtersystemen alltid är tillverkade av plast. Ej heller är det känt hur filtrets funktion påverkas efter en tids användning.

Sandfilter
Denna filtertyp kräver en ganska stor investering och passar bäst för permanenta hus/villor med relativt stor vattenförbrukning. Det måste rengöras med jämna mellanrum för att fungera väl och behöver installeras av en fackman.

Sandfiltren (med tillhörande reningssystem) är byggda på en bädd av sand som vattnet måste passera innan det når vattenkranarna i huset. Själva filtersanden anpassas efter behovet som finns för vattnet som ska renas och kombineras ofta med aktivt kol. Rätt komponerat kan det lösa flera problem med vattenkvalitén men smakar det så kostar det.

UV-filter
Denna filtertyp används främst av de med egen brunn för att få ordning på bakteriehalterna i vattnet då det effektivt tar död på alla bakterier. Det kostar också ganska lite jämfört med övriga filtertyper men tar inte bort grundproblemet som börjar i själva brunnen. UV-filtret håller länge och kan enkelt placeras vid de rör som ansluter brunnen till huset. För att högsta effekt ska uppnås behöver dock UV-lampan bytas och rengöras med jämna mellanrum.

Krantoppsfilter (tillhör kategorin enkla kolfilter)
Dessa vattenfilter är de som man utan större problem kan fästa själv på vattenkranen vilket kan behövas ifall dricksvattnet i ledningarna blivit förorenat. Även ifall det sällan sker i Sverige så kan man emellanåt bli ombedd att rena dricksvattnet som en försiktighetsåtgärd (när osäkerhet kring vattenkvalitén råder).

Sett till hur länge det håller (ifall man tar väl hand om det) och kostnaden för själva inköpet är ett krantoppsfilter en ganska liten investering som förser en med rent dricksvatten under lång tid.

Bärbara vattenfilter (i varierande storlekar)
Sist men inte minst finns det bärbara vattenfilter som är enkla att packa ned och som man kan ha med sig ute i skogen eller på resan. De må vara små men kan ändå rena vattnet från det mesta, dock inte virus, fastän det finns vissa modeller som gör det. Här nedan är ett exempel på ett sådant filter som kan rena från det mesta och räcker för att rena över 380 000 liter vatten.

Sedan finns det filter med större kapacitet som lämpliga om man är flera som ska använda samma vattenfilter. Vissa varianter utnyttjar gravitationen för att rena vattnet medan andra består av vattenbehållare/dunkar som man fyller och sedan pumpar upp tryck i så att vattnet pressas genom filtret.

Denna vattendunk rymmer 18,5 liter vatten och har ett inbyggt vattenfilter som renar från bakterier, protozer och virus. Utöver detta finns även ett aktivt kolfilter som tar bort dålig smak och lukt.

Livet är för kort för dåligt vatten

Liksom livet är för kort för att dricka dålig, blaskig öl som bara smakar gammalt vatten så är det än kortare för att dricka dåligt vatten. Vatten som inte bara kanske smakar och luktar illa utan faktiskt kan göra dig allvarligt sjuk, ge dig många framtida krämpor och även urholka din livskvalité.

Att filtrera ditt kranvatten kanske kostar dig en slant idag men kommer definitivt att bespara dig många dyra slantar i framtiden, samt ge dig ett längre liv med fler och roligare stunder tillsammans med dina närmaste.

Dela visdomen!

Se även: