Låt stämning och gemenskap stå i centrum i Jul

Såhär i Juletider är det mycket fokus på julklappar och prylar. I synnerhet i ett sekulariserat överflödssamhälle som det svenska, där materiella ting blivit ett substitut för det andliga. Lägg därför mindre tid och möda på klappar och prylar och satsa istället mer på samvaro och gemenskap. Det vill säga att ge mer kvalitetstid och omtanke till dina närmaste.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/lat-stamning-och-gemenskap-sta-i-centrum/

Materialismens högtid

Julen är på många sätt högtidernas högtid, det vill säga den högtid som är tveklöst störst för oss på nästan alla områden. Den är även den högtid som varar längst (från första advent till tjugondagen), den där vi äter och dricker mest, den som vi stressar mest inför och framförallt den där vi köper mest prylar i form av julklappar. Så den är utan tvekan konsumtionens och detaljhandelns högtid. Överallt ser man stressade människor som rusar från butik till butik i syfte att kunna ge något minnesvärt till sina nära och kära. Det är inget fel med att vilja göra det, så länge det hålls på en sund och lagom nivå som inte skapar onödig stress, ångest och avund hos de inblandade.

Så verkar dock sällan vara fallet idag där Julen mer och mer har tagit karaktären av en enda lång konsumtionsfest. Överallt finns färgglad och skickligt designad reklam som snabbt ockuperar våra sinnen med budskapet: ”Köp köp köp och gör det nu till detta förmånliga pris innan det är för sent”. Denna konsumtionshets understöds i statistiken och i försäljningssiffrorna. Enligt denna slås nya julklappsrekord år efter år.

Julen verkar därför ha blivit prylarnas och materialismens högtid utan avmattning i sikte. Dock lär pengarna som läggs på klappar just i år bli något mindre på grund av rådande hyperinflation och minskad köpkraft hos konsumenterna.

Konsumtion har till stora delar
ersatt det andliga

När det materiella tagit över mer och mer har det dessvärre skett på bekostnad av julens mer andliga och traditionella aspekter, som de facto inte kan ersättas av prylar. Nu har undertecknad inte levt mer än 34 år men jag tycker mig ha sett en tydlig förskjutning mot det materiella sedan jag själv var barn för bara 25 år sedan. Då var det mer fokus på julmat, gemenskap och julmys där julklapparna var den extra kryddan som avslutade julaftonskvällen. Det jag minns bäst var alla de mysiga stunderna med familjen och släkten. Julklapparna har jag dock väldigt vaga minnen från.

Kanske berodde det delvis på att sekulariseringen inte var riktigt lika långt gången då och att tekniken inte var lika utvecklad och sofistikerad. Internet var i sin linda och ingenting, likaså kunde mobiltelefonerna inte användas till mycket mer än telefonsamtal och SMS. Inte ens kabel-TV kunde tas för givet och man var därför hänvisad till umgänge och aktiviteter med sina närmaste.

I dessa tider när folk har blivit alltmer jäktade och inte förmått planera sin tid lika väl, har det medfört att mindre tid lagts på familj, släkt och bekanta. Detta är något som många har dåligt samvete för och för att delvis kompensera för det köper man dyra fina julklappar som lite plåster på såren. Men dessa kan aldrig ersätta kvalitetstiden som gått förlorad. Bättre är att lära från sina misstag, be om ursäkt, lova bot och bättring och istället reservera kvalitetstid med de som drabbats.

Hur har vi hamnat här?

Några av orsakerna till denna utveckling har jag redan nämnt, men värt att återkomma till, är den tilltagande sekulariseringen och det överflödssamhälle som de allra flesta svenskar lever i.

De senaste decennierna har tron och de andliga värdena spelat en allt mindre roll i folks vardag och till dessa har de flesta inte hittat någon värdig ersättare. Man existerar endast som en köttbit här och nu och tänker oftast inte vidare kring de livsexistentiella frågorna, det vill säga frågor som kretsar kring ens ursprung – vem man är och var man kommer ifrån, vad ens egentliga syfte och mening är i detta jordeliv och vilket arv man vill lämna efter sig till följande generationer. Istället har man ersatt tomrummet med konsumtion av prylar och laster.

Man lever endast här och nu utan en tanke på vare sig morgondag, sitt eftermäle eller livet efter detta. Konsumismen har blivit en sorts religion där människor, mänskliga möten och mänsklig gemenskap kan ersättas med prylar, appar och annan teknik. Många använder också prylar som en kompensation för att döva sitt dåliga samvete.

Lägg därtill det faktum att väldigt få av oss har nära och kära som upplevt svält, krig och elände och än färre har upplevt det själva. Överflödssamhället som har varat ett drygt halvsekel har tagits för givet och när ingen nöd eller död finns i ens närhet hamnar fokus lätt på annat. Som till exempel konsumtion, prylar, status, god mat, dryck och diverse laster. Åtminstone om man inte bekänner sig till någon form av religion, tro eller andra rättesnören i livet. Det var exempelvis detta som var fallet i det sönderfallande Romarriket, där många av de välbesuttna vältrade sig i bröd och skådespel när varken krig, svält eller nöd stod för dörren.

Materialismens baksidor

Önskemål och behov där det förstnämnda kan tendera att bli oändligt och ouppnåeligt.

Att materialismen kommer med en rad biverkningar behöver knappast påpekas då ni alla säkert har upplevt flera av dem redan, även om ni inte direkt reflekterat över dem. Som den där tomhetskänslan som uppstår kort efter man köpt någonting som man egentligen inte behöver, eller den där vännen som bara pratar om sina prylar och helt tycks ha förbisett andra värden i livet.
Man skulle kort kunna sammanfatta dem i denna tiopunktslista, även om jag kan komma på minst tio till på rak arm:

 • Man börjar värdesätta saker mer än människorna i sin närhet.
 • Objektifieringen av människor ökar när du får mer och mer saker på hjärnan. De tenderar att bli till objekt istället för något livs levande.
 • Man sätter oftast sig själv i skuld genom att försöka följa de senaste trenderna (och gör någon annan rik istället).
 • Ovanstående skapar en stor stress, oro och ohälsa som hade kunnat undvikas.
 • Man får mindre tid att vårda sina relationer när man blir alltmer upptagen med att jaga prylar.
 • Man får ett allt mindre grepp och uppfattning kring vad som egentligen spelar roll i livet
 • Man tenderar att dra till sig fel sorts människor (folk som vill utnyttja en eller andra som också jagar prylar)
 • Man tenderar att värdesätta de små sakerna i livet allt mindre ju mer prylar man samlar på sig.
 • Det är lätt att bli beroende av prylar när man väl börjat samla på sig. De mest extrema exemplen är så kallade hoarders (samlare)
 • Prylarna tar ofta mycket tid och underhåll i anspråk som i sin tur går ut över andra intressen.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/fjarmandet-fran-doden-gor-oss-skora/

Så lätt vänder vi på det

Men hur vänder vi då på denna trend som bokstavligen exploderat de senaste decennierna? Det låter kanske som en klyscha men i detta fall kan ingen på egen hand göra något för att vända utvecklingen men alla kan göra något. Visst kan ändrade politiska och makroekonomiska beslut göra en liten skillnad (som leder till att det blir mindre pengar över till konsumtion till exempel) men på det stora hela så måste alla vara en del av förändringen de vill se.

Jag föreslår därför att var man kan göra följande och om bara tillräckligt många tar det på allvar så kan vi sakteliga gå mot ett mindre materialistiskt samhälle där människor och relationer är det centrala:

 • Köp aldrig något som du inte behöver (hur lockande det än må vara)
 • Gör en inköpslista i förväg och håll dig till den (då undviker du onödiga impulsköp)
 • Gör upp en budget (för nödvändiga inköp) och håll dig till den.
 • Låna aldrig (någonsin) pengar till saker som du inte behöver
 • Betala helst allting i kontanter (då får du en bättre känsla av hur mycket du gör av med)
 • Satsa på kvalité istället för kvantitet. Då behöver du inte lika ofta åka och köpa nya saker som ersätter de gamla.
 • Planera in mer aktiviteter och kvalitetstid med dina närmaste istället för att kompensera dem med prylar.
 • Lägg undan mobilen och elektroniken en stund varje dag. Då får du tillfälle att betänka de verkligt stora och viktiga frågorna i livet (som inte handlar om prylar)
 • Fundera på vilken sorts människor du umgås med. Är de väldigt materialistiska av sig?
 • Rör du dig mycket utomhus eller sitter du mest inne? Genom att röra på dig utomhus mera (utan elektronik) får du rensa hjärnan på mycket destruktivt, såsom ett överflöd av materialistiska tankar.
 • Fundera på ifall du har fler prylar än du behöver. Om så är fallet bör du kanske göra en ordentlig utrensning.
 • Ta dig tid att besöka personer som du inte har besökt på ett tag. Det uppskattas oftast och får dig att inse värdet i att vårda dina relationer framför prylarna.

Gemenskap och tradition bör vara
det centrala under Julen

Till sist vill jag bara säga att Julen, som är vår största, viktigaste och mest traditionella högtid bör domineras av sådant som skänker verkligt mervärde och livslånga minnen istället för det ytliga konsumerandet. Med andra ord bör fokus ligga på social gemenskap, glädje och julmys med de närmaste istället för på själva julklapparna. Kom ihåg att här är det (om)tanken och inte prislappen eller antalet som är det väsentliga.

Det är trots allt de trevliga stunderna med ens närmaste som man kommer att komma ihåg flera år senare och på ålderns höst kunna se tillbaka på med glädje.

Läs även: Därför är det bra med fasta innan och efter jul

Dela visdomen!

Se även: