Idrottens syfte är att främja en aktiv livsstil

Genrebild från Depositphotos

Idrotten är något som engagerar, helt enkelt för att utövandet av den oftast blir en naturlig del av ens vardag. Även den minsta form av idrottsutövning på individnivå är ett bättre alternativ än att bli en idrottstokig soffpotatis, som endast ser på sport på TV.

Budskapet i titeln borde egentligen vara ganska självklart, åtminstone för den som har ett sunt och balanserat förhållande till idrotten. Föreningsidrotten är trots allt en mycket positiv kraft i vårt land som stimulerar befolkningen till föreningsliv och en aktivitet. Idrotten bidrar med gemenskap, engagemang och träning, vilket i sig är fenomenalt. Den är också vår största folkrörelse med över tre miljoner medlemmar i 18 000 föreningar.

Ett av idrottsrörelsens huvudsyften har alltid varit att främja folkhälsan och uppmuntra befolkningen till en sund, aktiv livsstil – något som den lyckats bra med överlag. Många har tack vare den inte bara anammat en hälsosam livsstil utan även fått kamratlig gemenskap och ytterligare mening och innehåll i sina liv.

Inom idrotten har dock den snabba tekniska utvecklingen i kombination med globala aktörers intåg i föreningsidrotten, spätt på en bekymmersam utveckling – som går stick i stäv med folkhälsan. En utveckling där alltmer engagemang läggs på de stora varumärken som sponsrar de större föreningarna än på idrottsutövningen och gemenskapen, som förr var idrottens själ.

Storföretagen har amerikaniserat idrotten

Genrebild från Depositphotos

Det är dock skillnad på småföretag som sponsrar den lokala idrottsföreningen och globala storföretag likt Coca Cola och Nestlé vars huvudsyfte är att uppmuntra till en ökad konsumtion. De senare vill ju att folk konsumerar mer av deras produkter medan de mindre företagen ofta har en lokal anknytning och därmed har andra motiverande faktorer.
Det i sin tur leder till ytterligare idrott framför TV:n och på läktaren istället för att man själv idrottar. När idrotten blir ett tidsfördriv där man bara ska konsumera och slaviskt följa favoritlaget så har vi fått en så kallad ”amerikanisering” av idrotten, där idrottslagen och storföretagen smält samman.

Ju mer folk blir upptagna med TV-idrottens meningslösa skådespel desto mindre tid tänker de på problem, möjligheter och frågor som borde bekymra dem mer. Följden blir likgiltiga och lättstyrda medborgare. Varken idrottseliten eller den finansiella eliten som driver utvecklingen har något intresse av att vrida tillbaka kommersialiseringen av föreningsidrotten.
Detta är en intressant uppsats som jag hittade om den ökande kommersialiseringen av idrotten:
https://www.ukessays.com/essays/media/effect-of-commercialization-on-sporting-events-media-essay.php

Eftersom viljan och engagemanget hos eliten saknas så betyder det att vi får ta saken i egna händer för att få tillbaka den idrottsrörelse vi alla vill se. En rörelse där främjandet av fysisk aktivitet, gemenskap och engagemang står i fokus.

Vi kan själva göra idrotten bättre om vi vill

Det handlar om att bli goda ambassadörer och förebilder för idrotten, som dels väcker folks intresse till fysisk aktivitet men framförallt får dem att börja röra på sig. Jag ska därför ge några tips på vad du kan göra för att engagera människor omkring dig till ökad fysisk aktivitet istället för idrottskonsumtion.

  • Bli medlem i en idrottsförening inom den idrott du utövar
  • Bjud sedan in andra i din närhet till en provträning.
  • Vill/kan du inte det, anmäl dig istället som funktionär till någon av idrottsföreningarnas arrangemang (de har oftast brist på funktionärer)
  • Gör alltid ditt bästa under träning och tävling
  • Som aktiv/tränare/funktionär bör du alltid peppa och uppmuntra andra att göra sitt bästa
  • Var alltid trevlig, artig och vältalig som aktiv/tränare/funktionär. Du framställer idrotten i positiv dager och väcker folks intresse.
  • Gå alltid in med entusiasm när du själv idrottar även om du har en dålig dag. Entusiasm och uthållighet sprider sig.
  • Visa vad du tycker när det talas om TV-sport
  • Om folk frågar om receptet på din hurtighet så svara bara: ”Rör på dig regelbundet och du blir snart lika hurtig som jag”.


Återigen, kom ihåg att alla förändringar börjar med dig själv!
Vill du se en återgång till det som idrotten ska vara, så får du själv se till att vara en del av den förändringen.

Alexander Söderberg (f d analytisk kemist och elitidrottsman)

Rekommenderad läsning i ämnet:

https://www.idrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Idrott-folkrorelse-kommersialism.pdf

https://idrottochsamhalle.se/article/nu-bejakar-rf-kommersialiseringen/

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1078001/FULLTEXT01.pdf

https://www.norrortssporten.se/2019/03/kommersialisering-av-sport/

Dela visdomen!

Se även: