Att ge sig ut på löpturer är en av flera goda vanor att sysselsätta sig med, som dessutom kan förlänga livet en hel del. Foto: Wikipedia/ Kyle Cassidy

Åtta vanor som kan förlänga livet med 24 år

Att ge sig ut på löpturer är en av flera goda vanor att sysselsätta sig med, som dessutom kan förlänga livet en hel del. Foto: Wikipedia/ Kyle Cassidy

Enligt en studie som presenterades förra måndagen (21 augusti) på den årliga konferensen för det amerikanska samfundet för näringslära kan man leva upp till 24 år längre genom anammandet av åtta hälsosamma vanor. En annan slutsats som drogs är att det aldrig är för sent att börja med dem.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/atta-vanor-som-kan-forlanga-livet-med-24-ar/

Livsstilsvanor som ansamlas

Studien, som kollat på livsstilsmönstren hos nästan 720 000 militärveteraner i åldrarna 40-99 var alla del av den longitudinella studien Million Veteran Program, vars syfte är att undersöka hälsan och välmåendet bland de amerikanska militärveteranerna.

Studiens huvudförfattare, Xuan-Mai Nguyen är specialist i hälsovetenskap och säger att anammandet av endast en hälsosam vana hos en 40-årig man försåg honom med 4,5 extra levnadsår. Lade han till två vanor däremot, kunde det ge sju extraår och för tre vanor hela 8,6 år. Genom att sammantaget lägga till alla åtta vanor kunde det i slutändan ackumulera till 24 år, eller nästan ett kvartssekel.

Även kvinnorna som undersöktes kunde se stora hopp i livslängden, säger Nguyen, fastän något mindre än för männen. Hos dem gav anammandet av en hälsosam vana 3,5 extraår, två vanor åtta år och tre vanor 12,6 år, något som kunde ackumulera till totalt 22,6 extraår ifall alla åtta vanorna anammades.

– Att anamma alla åtta vanor har en synergieffekt, som en uppåtpuff för att förlänga livet, men där alla småförändringar gör en skillnad.

En 87-procentig minskning

Efter att ha korrigerat för ålder, BMI, kön, ras och etnicitet, civilstatus, utbildningsnivå, och familjeinkomst, -”kunde en 87-procentig minskning i dödlighet för alla orsaker skönjas hos de som hade anammat alla åtta vanor, jämfört med de som inte hade anammat en enda” sade han.

 En av analysens (studiens) styrkor, säger Harvardprofessorn och läkaren Walter Willett, var dess stora mångfald och goda representation av befolkningen, med avseende på ras, etnicitet och socioekonomisk status.

Vidare kunde studien endast visa ett samband, inte direkt orsak och verkan och eftersom den bara fokuserade på veteraner, kan rönen inte automatiskt appliceras på alla amerikaner. Dock var -”samtliga pensionerade, ej i aktiv tjänst eller närvarande vid militärövningar”, säger Nguyen.

Dessa är de åtta vanorna

Men vilka är de åtta hälsosamma vanorna som kunde hittas i studien och som verkade utgöra gemensamma nämnare för ett längre och friskare liv? De är följande och rangordnade från mest viktig till minst viktig, det vill säga från vanan som har störst inverkan på livslängden till den som har minst.

1. Träning /fysisk aktivitet
Denna livsstilsfaktor var högst upp på listan vilket många experter är ense om och hävdar är en av de viktigaste vanorna som någon kan anamma i syfte att förbättra hälsan. Att enbart lägga till denna vana genererar en 46 procentig minskning i dödlighet för alla orsaker, jämfört med de som inte tränade alls.

2. Inte bli beroende av opioder
Att inte bli beroende av opiodier var den näst viktigaste bidragsgivaren till ett längre liv enligt studien. Anammandet av denna avhållsamhet allena kan minska risken för förtida död med hela 38-procent. Detta är ett av de största hälsobekymren hos den amerikanska allmänheten idag, enligt amerikanska hälsomyndigheten ASPR.

Foto: Wikipedia/ Tomasz Sienicki
Foto: Wikipedia/ Tomasz Sienicki

3. Avstå från tobak
Att aldrig bruka tobak minskade dödsrisken med 29-procent enligt studien. Detta räknades dock inte för en före detta rökare som slutat. Detta är ingen större överraskning då avhållsamhet från tobaksrökning har många omfattande hälsofördelar enligt experter. Ju tidigare man slutar, desto större hälsofördelar.

4. Stresshantering
Att kunna hantera stress var näst på listan då denna vana/färdighet minskade risken för förtida död med 22-procent. Just stress är ett enormt problem, inte bara i USA utan i flertalet västländer (särskilt i västra och norra Europa). Men det finns knep och tekniker för att omvärdera sin syn på stress och på sikt omvandla den från något dåligt till något bra.

5. Äta en växtbaserad kost
Enligt studien ska en växtbaserad kost höja chanserna att leva längre med hela 21-procent. Det betyder inte att man nödvändigtvis behöver bli vegetarian eller vegan. Däremot rekommenderas att följa en kost som liknar typisk Medelhavskost med mycket fullkorn och gröna bladgrönsaker.

Vad som är en typisk Medelhavskost kan dock framstå som luddigt eftersom det finns många olika folkgrupper, matkulturer och kosthållningar kring Medelhavsländerna. Inom en del av dem äter man dessutom stora mängder kött, opastöriserade mejeriprodukter och inga större mängder grönsaker.

6. Undvik supandet
Att avstå från stora mängder alkohol under ett tillfälle – vilket räknas som fler än fyra alkoholhaltiga drycker under en dag (eller kortare tidsperiod – var en annan livsstilsvana som minskade dödsrisken med 19 procent. Här är det inte bara universitetsstudenter som riskerar att drabbas, utan även måttliga konsumenter.

Alltfler sentida studier på området har konstaterat att även små mängder alkohol kan vara ohälsosamma, tvärtemot vad man tidigare trott.

7. En God natts sömn

Foto: Envato


Att få en god natts sömn – vilket definierat som åtminstone 7-9 timmar per natt, utan sömnproblem – minskade dödligheten för alla orsaker med 18 procent. Inte så konstigt med tanke på de dussintals studier som kunnat koppla dålig sömn till flertalet negativa hälsoeffekter, inklusive förtida död.

8. Goda relationer
Att vara omgiven av positiva sociala relationer hjälper långlevnaden med 5 procent, enligt studien. En sentida studie drog slutsatsen att människor som upplevde social isolering hade en 32 procents ökad risk att dö i förtid jämfört med de som inte var det.

Dock har ensamhet och isolering, särskilt bland äldre, blivit en allt vanligare företeelse. Att ha ett socialt liv är därför inte att förglömma, fastän denna livsstilsfaktor kanske har mindre påverkan än de övriga sju.

Är aldrig försent

Ett lika viktigt budskap som studien försöker förmedla är att det aldrig är försent att påbörja livsstilsförändringar, inte ens om man börjar bli till åren. Ifall man börjar omställningen vid 50 års ålder kan man fortfarande förlänga livslängden med hela 21 år, förutsatt att man anammar alla åtta vanor.

Att börja vid 60 års ålder är inte heller det några större problem då man fortfarande har möjlighet att förlänga livet med 18 extraår, förutsatt att alla åtta förändringarna görs inom en 20 års-period.

Givetvis är slutsatsen (som oftast är) att ju tidigare man börjar desto bättre. Då har man dessutom tid att anpassa sig till förändringarna.

Dela visdomen!

Se även: