13-egenskaper-hos-vinnare

Egenskaper hos typiska vinnare

Har du rätt bild av en vinnare?

Vi har nog alla mött den där typiska vinnaren vid ett flera tillfällen under vår livstid. Ni vet den där drivna, energiska, målinriktade typen som inte duckar för utmaningar och som livet verkar leka för. Nu menar jag inte nödvändigtvis den där tävlingsinriktade affärs- eller finansnissen som tjänar flera miljoner per år, reser jorden runt i första klass och bor på femstjärniga hotell i tropiska länder (även ifall han har lyckats i livet på många sätt). Många av er tänker säkert automatiskt på huvudkaraktären i ”Wolf of Wall street” och liknande, vilket kan ge en väldigt missvisande bild av en vinnare.

Jag tänker snarare på den där jovialiska, lösningsorienterade, entusiastiska personen som är generös och bjuder mycket på sig själv, oavsett sysselsättning och värdslig status. Det är den där magnetiska personligheten som kan tackla motgångar, lever det liv han/hon verkligen vill leva och inte heller skäms för att visa det. Framförallt är det ”en person som har ett tydligt mål och riktning i livet och gör sitt bästa för att nå dem, utifrån sina rådande förutsättningar”.
Nu har jag bara beskrivit några av egenskaperna som utmärker den där typiske vinnaren och många av er ser kanske fortfarande ser ut som frågetecken och undrar kanske mer konkret vad det är som utmärker en typisk vinnare.

Just detta tar psykologi-doktorn (dvs PhD:n) Dennis Waitley upp i sin bok ”The psychology of winning” där han listar tio egenskaper som just vinnare (eller framgångsrika) personer har gemensamt. Vinnare må ha vitt skilda bakgrunder, se olika ut och ha helt olika utfall vad gäller materiell och social status men de har åtminstone bockat av merparten av punkterna på herr Waitleys lista. Jag har för både min och er skull dessutom lagt till tre punkter som jag tycker att boken missade, så att ni ska få ut lite extra av denna artikel.

Tretton egenskaper som vinnare har

Så vilka är dessa tretton egenskaper undrar ni säkert?
Jag kan redan nu ge ledtråden att det handlar mer om mental inställning än något annat, då vinnare är något man blir, inget som man föds till eller som står skrivet i stjärnorna:

1. De vårdar tiden och relationerna

De vårdar sin tid och sina relationer väl. En vinnare slänger inte bort vare sig tid (eller energi) på skitsaker, skitmänniskor och kortsiktiga tillfredställelser utan lägger den hellre på saker och människor som lyfter dem och för dem framåt i livet. De kan konsten att planera och prioritera sin tid mer än de flesta. För en vinnare är ju tiden den kanske viktigaste resursen då denna inte kan köpas, tätt följd av relationer då man faktiskt blir summan av de fem personer som man umgås mest med. Dessa kan göra ens liv fantastiskt på många sätt, likväl som de har förmågan att förstöra det. Vinnare slösar därför ogärna bort sin tid på negativa, drivare och energitjuvar till personer som har ett dåligt inflytande på dem och bara drar ned dem till deras låga nivå.

Därför umgås de sällan med avundsjuka och missunnsamma människor, än mindre med drivare som slänger bort sina korta liv.

2. De sätter upp tydliga mål

Detta är kanske den mest utpräglade egenskapen (tillsammans med ettan) som alla vinnare har gemensamt, nämligen ”tydlig målsättning”. De har oftast klart och tydligt definierade mål i livet där de vet vad de vill, ämnar uppnå och framförallt när de ämnar uppnå det. Sedan jobbar de mot de uppsatta målen på bästa möjliga sätt och justerar dem (eller tillvägagångssättet) allteftersom de uppnås eller ej. Hursomhaver så är det här med målsättning inte bara en vinnaregenskap, den skänker en också mening och syfte med livet, samtidigt som man avger ett sorts löfte till sig själv. Ett löfte om att försöka bli en bättre, sundare och livskraftigare människa.

Vad kan vara mer vinnaraktigt än att avge ett löfte av detta slag där man tvingas rannsaka sig själv och bejaka det personliga ansvaret?

3. De försöker att se det positiva i allt

Att vara optimistisk, fokusera på och se det positiva i alla möjliga situationer och handlingar som utförts är något som kännetecknar en vinnare av rang. Det spelar ingen roll hur jobbig, omständlig eller påfrestande situationen ifråga är, de ser ändå alltid någonting positivt med den. Inte minst lärdomarna och erfarenheten den ger. Skulle de själva ha råkat orsaka den genom dåliga beslut och handlingar så tar de alltid personligt ansvar, lär från det hela och genomför det bättre nästa gång. Man kan säga att de är verkliga problemlösare när det behövs som mest.

4. De har makt över sig själva

Vinnare besitter en stor grad av självbestämmande och personligt ansvar, vilket innebär att de har full kontroll över sig, själva, sina liv och är sin egen lyckas smed. Att skapa sig det bästa möjliga livet (utifrån den egna förmågan) anser de vara ett ansvar som ligger helt på dem själva och inte ska lastas på någon annan. Gör man det så blir man ju beroende av att andras välvilja och handlingar ska skänka en (högst tillfällig) lycka och glädje.
De har ödet helt och hållet i sina egna händer, är aldrig beroende av att andra ska göra något och är därför fria i själen och tanken.  

5. De känner sig själva (och andra)

God självinsikt och självkännedom är en annan egenskap som kännetecknar vinnare. För att kunna sätta tydliga mål och veta vad du vill ha ut av livet så behöver du känna till dina kvalitéer och brister. För gör du inte det, vet du inte heller vad du behöver förbättra. Detta är vinnare experter på då de oftast är väl insatta i vad de är bra, respektive dåliga på och därmed vet de exakt vad de behöver förbättra och lägga ned mer tid på. Detta kräver samtidigt självrannsakan och en stor dos ödmjukhet då insikten i att man varken vet eller kan allt är en förutsättning för fortsatt framåtskridande. Avsaknaden av självrannsakan (dvs det egna personliga ansvaret) och ödmjukhet är många gånger en stor bov i dålig självkännedom och därmed en bidragande orsak till att de flesta människor inte blir vinnare.

6. De är uthålliga och vågar göra misstag

Det som på engelskan kallas ’grit’ och som på svenska bäst översätts som uthållighet eller envishet är kanske den mest utpräglade vinnaregenskapen av alla. Att misslyckas och begå misstag är både mänskligt, naturligt och en del av livet. Dock är det en helt annan femma hur du ser på misslyckandena och misstagen och framförallt vad du gör med dem. En vinnare låter sig inte besegras av de tillfälliga nederlagen utan försöker igen och igen och igen, tills det går vägen och om det fortfarande inte gör det så testar han/hon nya vägar som kanske fungerar bättre. Det är just denna uthållighet och envishet, att försöka gång efter annan, trots motgångar, bakslag och omgivningens prat som gör att vinnarna förr eller senare vinner, till skillnad mot förlorarna som ger upp efter ett enda misslyckat försök.

Vinnare vågar också ta risker, framförallt risken att begå stora misstag då de ser på misstag som lärdomar och erfarenheter som berikar.Det säger sig självt; ifall man aldrig vågar ta risken att begå ett misstag så kommer man heller aldrig att vinna någonting. Däremot, ju fler misstag du vågar göra och ju hårdare du faller i samband med dem, desto mer har du att lära och att vinna.

7. De besitter en god självdisciplin

”Självdisciplin slår talang alla dagar i veckan” eller dylikt, är ett citat som har stått sig i alla tider och gäller än mer idag. Att kunna få saker gjorda/utförda, fastän man inte alltid vill, kan eller känner för det, dessutom utan någon som driver på en, är själva definitionen av ordet självdisciplin.
En person med en talang som försakar den och inte praktiserar den regelbundet kommer förr eller senare (pga sin lathet) falla i glömska och sluta som en förlorare. Därav faran med medfödda talanger som inte åtföljs av god självdisciplin.

Vinnaren däremot varken maskar eller drar ut på saker. Han ser istället till att skrida till verket snarast möjligt (då han vet att tiden är dyrbar) och få saker gjorda, oavsett hur jobbiga, omständliga eller tråkiga de må vara. Han gör det dessutom inte bara någon enstaka gång utan kontinuerligt, därav de goda resultat som förr eller senare kommer som ett brev på posten.

8. De räds inte sig själva

Vinnare kan konsten att självprata konstruktivt, dvs att ha den där inre dialogen med sig själv som man många gånger behöver. Inte bara för att fundera ut lösningarna på komplicerade och aktuella problem, utan även för den där nödvändiga självrannsakan som man behöver för att växa som människa. Denna kan bara uppstå när man sitter tyst i stillhet med sina tankar och inte flyr från dem med hjälp av en massa bakgrundsbrus. Därmed räds de inte den inre dialogen utan omfamnar den för utan denna kan de aldrig rannsaka sig själva eller se lösningarna på svåra problem. En vinnare räds därmed aldrig den inre dialogen och sina demoner, hur hemska de än må vara.

9. De är ganska kompletta som personer

Något som undertecknad noterat hos flertalet vinnartyper (förutom att de är intressanta och fascinerande) är att de oftast har flera talanger som de frikostigt gärna delar med sig av till andra. De vet även hur man hanterar svårigheter och verkar därmed vara ganska kompletta som personer. Dvs, de har nästan alla goda egenskaper/kvalitéer som tänkas kan och trots det så jobbar de alltid på dem och är samtidigt väldigt anpassningsbara då de inte räds plötsliga förändringar, oavsett hur omvälvande de än må vara.

10. De lever i nuet

Även ifall många vinnare planerar långsiktigt och för framtiden så kräver det samtidigt att de lever i nuet för det är genom att ta tillvara på nuet (och göra mesta möjliga utav det) som de påverkar sin framtid. Därför går inte vinnare och dagdrömmer i onödan (och tänker på det som kanske komma skall) eller ältar gamla oförrätter då sådana vanor är ett slöseri med dyrbar tid. De skrider istället till verket och åstadkommer det bästa som går att åstadkomma här och nu. Vetskapen om att det bara finns ett här och nu gör att de försöker vara så närvarande som möjligt, oavsett situation eller omständighet.

11. De har god självkontroll

Vinnare besitter även en god självkontroll, dvs de förmår att skjuta upp de där små, tillfälliga belöningarna till förmån för större belöningar längre fram. I dagsläget är det just förmågan att skjuta upp belöningarna (som vanligtvis är en form av konsumtion) som kanske är den mest särpräglade vinnaregenskapen och kanske en utav de mest avgörande för hur ditt liv gestaltar sig. I synnerhet i dagens konsumtionssamhälle och spektakelkultur där man hela tiden frestas till att förtära eller köpa någonting som man egentligen inte behöver, på bekostnad av ens egen hälsa och välmående. Kan man däremot stå emot trycket, så har man mycket att vinna i en värld där så få ens försöker, än mindre klarar av det. Då har du i princip öppet mål gentemot den stora massan!!

12. De är nyfikna och vetgiriga

Vinnare är nyfikna själar som ständigt bildar, utbildar sig och omprövar gamla föreställningar. De är oftast stora bok- och tidningsläsare som aldrig ser sig själva som färdigutbildade, snarare tvärtom. De utmanar och omprövar ständigt vad de redan vet, även ifall det går emot den personliga övertygelsen. Att påstå sig vara färdigutbildad är en ganska arrogant och egocentrisk inställning som många idag dessvärre har och som hindrar dem från att lära sig nya saker och utvecklas och utvecklas som människor.

13. De är generösa

De är ofta generösa och bjuder gärna på sig själva, vare sig det gäller tid, pengar, kunskap eller något annat. De ger för att ge och ger mer än de tar och det märks på många sätt; inte bara när det gäller den härliga energi och glädje de sprider, utan även på resultaten de erhåller. ”Ifall man ger mycket så får man också mycket tillbaka” heter det. Detta är ingen tom floskel, utan en universell lag som vinnare vet om och behärskar till fullo.

Detta är som sagt tretton framträdande egenskaper hos mycket framgångsrika personer eller vinnare och som ni ser är dessa inte nödvändigtvis relaterade till yttre attribut och materiella tillgångar utan har mer med inställning att göra. Vinnare är ju något man blir och ingenting man föds till.
Jag hoppas att ni kan ha användning av denna lista när ni själva vandrar vinnarens väg!

I nästa artikel, som blir en uppföljning till denna, tar jag upp vad det är som utmärker en typisk förlorare. Jag vet att det inte är något jätteroligt ämne att läsa om (än mindre att skriva om) men likväl är det nödvändigt. Dels för att ni själva ska kunna identifiera era negativa vanor och tankemönster men framförallt för att ni ska kunna identifiera förlorartyperna i er omgivning och umgängeskrets. De typiska förlorarna är ena riktiga energitjuvar som är missunnsamma, försöker dra ned dig till deras låga nivå och som faktiskt har förmågan att ruinera ditt liv.  Genom att tidigt identifiera dem kan du således ta mer välgrundade beslut i vilka personer du själv släpper in i den egna umgängeskretsen.

Dela visdomen!

Se även: