Dyrköpta läxor ger störst lärdom

Misstag svider oftast och större misstag svider ordentligt. Dock är det just misstagen och särskilt de större misstagen som är ens bästa läromästare. De ringer högljuddast i väckarklockan och hänger kvar i minnet under lång tid framöver. Lär man sig inte då är sannolikheten stor att man aldrig gör det.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/dyrkopta-laxor-ger-storst-lardom/

Det enda egentliga misstaget är det som vi inte lär oss av.” Så sade industrimagnaten och företagsledaren Henry Ford en gång i tiden och det var just denna inställning som han hade att tacka för sina framgångar. För han var en man som begick många misstag under sina yrkesverksamma år, några av dem riktigt stora och kostsamma dessutom. I början av karriären blev han bankrutt och ruinerad två gånger innan framgångssagan om den berömda T-Forden tog fart.

Detta för att han lärde sig viktiga läxor från nybörjarmisstagen som senare kom till användning när han skulle försöka på nytt. Lärdomarna från misstagen, tron på den egna förmågan, och en stor dos uthållighet var det som sedermera gjorde Ford till dåtidens största biltillverkare, åtminstone för ett tag. Finns det någon som vågar spekulera i hur det hela hade kunnat sluta ifall Henry Ford inte hade lärt sig från de tidiga misstagen?

Det finns få saker som kan svida mer för ens personliga stolthet och ego än misstagen man begår till vardags och livet i stort. Dock behöver man begå dem för att kunna lära sig från dem, förbättra resultatet till nästa gång och för att inte återupprepa dem i framtiden. De är en naturlig del av livet och ju tidigare man inser detta, desto tidigare kan man ta med sig lärdomarna och gå vidare.

Därför ligget det något i citatet som säger att man tidigt i livet bör begå så många misstag som möjligt, hur pinsamma och besvärliga de än må vara. Gör man det vänjer man sig vid att ta små risker, vågar försöka snart igen och får snabbt en uppfattning om vad som fungerar och inte. Man bygger framförallt upp en tolerans mot alla de rädslor som håller så många tillbaka från att ens våga försöka.Läs även: Man får glädjas åt det lilla när inte allt går rätt väg

Stora misstag – gurun av läromästare

Sedan finns det stora misstag som man inte begår lika ofta men som har betydligt högre fallhöjd. Det vill säga, de som svider och kostar på betydligt mer att begå. Ni vet, de där misstagen som verkligen träffar egot och gör så ont att man bara vill gå under jorden ett tag. Fördelen är dock att de är ännu större läromästare än de ordinarie, vanligare misstagen, just för att fallhöjden är mycket högre.

Det är oftast dessa man minns under lång tid framöver och som kan bli mycket användbara läxor, vilket förutsätter att man erkänt dem och lärt sig från dem. För att bli framgångsrik inom något område behöver en ansenlig del av misstagen man begår vara av den större sorten, då det är dessa som på sikt trycker undan rädslan som hindrar en från att försöka. ”För att lyckas stort måste man våga misslyckas stort” var det någon som sade. Därmed kan man säga att de stora misstagen är gurun av läromästare i livets hårda skola.

Försök att tänka efter lite själva på några av de misstag ni har begått under livets gång. Vilka har de varit? Vad blev konsekvenserna? Och satte sig lärdomarna mer permanent efter de större, besvärligare misstagen jämfört med de mindre?

Jag kan nästan garantera att de större misstagen som sved mest gav fler och mer ihållande lärdomar än de mindre, samt att de gånger ni inte ens vågade försöka gav minst lärdomar av alla.

Att lära sig av sina misstag kräver dock en viss självrannsakan, personligt ansvarstagande och stark karaktär som många saknar, eller snarare inte vill eller orkar utveckla. Många gånger för att den personliga stoltheten och imagen inte får fläckas ned, kosta vad det kosta vill. Kan det vara därför som till exempel många toppolitiker sällan verkar lära sig från sina misstag utan kör på i samma hjulspår?

Ego och prestige – läromästarens bromskloss

Huvudanledningen till varför många aldrig lär sig från sina misstag (tror jag), och sedan aldrig utvecklas på det personliga planet, beror ofta på att de har ett för stort ego och ser varje misslyckande som en sorts prestigeförlust. Det innebär att självbilden ofta är uppblåst och gravt överskattad där man ser sig själv som ofelbar, nästintill fulländad och betydligt viktigare än man egentligen är. Ödmjukheten och självkännedomen hos denna grupp lyser därför oftast med sin frånvaro.

När självbilden hos dessa människor blir angripet, som det onekligen blir när någon påpekar ett begånget misstag, försöker det till varje pris att försvara sig, och då har man två val. Att ta smällen direkt, acceptera faktum och börja bearbeta de jobbiga känslor som uppstår hos ett sargat ego eller att till varje pris skydda egot genom ständigt förnekande av det begångna misstaget och det personliga ansvarets roll i det hela.

Personen i den förstnämnda gruppen kan tack vare sin ödmjukhet hantera dessa jobbiga känslor och lär sig därför från misstagen. De förmår att separera ens personliga fadäser från ens person varför deras egon endast blir lite naggat i kanten. För den senare gruppen ses ett misslyckande som en sorts oberättigad kritik eller angrepp på hela ens person då de inte förmår separera handlingar från person. Varje lite påpekande om ett begånget misstag ses därför som ett stort, välriktat angrepp på ens person.

Med inställningen ”Jag har alltid rätt och alla andra har fel eller är elaka mot mig” lär man sig aldrig från sina misstag utan förblir kvar i sandlådan under många år. Ofta livet ut vilket innebär ett liv där man kastat bort i princip hela sin utvecklingspotential. Allt bara för att skydda sin bräckliga självbild istället för att ta itu med den.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/jag-kan-flyga/

Personer med stora egon förväxlar oftast (eller alltid) egot med mental styrka. Ett stort ego handlar mer om arrogans än stora mentala muskler. För har man stora mentala muskler vågar man vara lite sårbar och erkänna både sina misstag, begränsningar och ofullkomlighet som människa. Man besitter även styrkan att kunna hantera och bearbeta de jobbiga, tunga känslor som oftast uppstår i samband med ett sargat ego.

Tennisstjärnan John McEnroe skyllde ofta misslyckandet på domaren. Skärmavbild: YouTube/ESPN

Psykoterapeuten och författarinnan Amy Morin beskriver i sin bok ”13 Things Mentally Strong People Don’t Do vad som kännetecknar personer med stora egon.

– De frågar aldrig andra om hjälp (utan spelar hellre smarta)
– De förnekar alla former av svagheter/tillkortakommanden
– De ser aldrig misslyckande som ett alternativ (de stångar huvudet blodigt mot väggen)
– De försöker sopa sina misstag under mattan
– De bryr sig mycket om vad andra tycker och tänker
– De förnekar smärta och jobbiga känslor (de försöker alltid fly från dem)

Vill du lära dig mer från dina misstag i framtiden bör du därför göra precis tvärtemot det som personer med stora egon gör. Det handlar om att vara ödmjuk, acceptera misstagen, erkänna sina brister och inte fästa för mycket uppmärksamhet kring vad andra tycker.

Det går att lära gamla hundar sitta (ibland)

När det gäller misstag och särskilt stora misstag är jag av uppfattningen att det absolut är möjligt att lära sig av dem, trots att man varit dålig på det tidigare. Det finns otaliga exempel på personer som tabbat sig i flera år innan de till sist börjar lära sig läxan. Dock sjunker vissa av lärdomarna in först efter det att kostnaden av att ha ignorerat de många mindre misstagen blivit alltför stor.

Det inträffar vanligtvis när man har gjort den där riktiga dundertabben som både svider och kostar på ordentligt. Först då blir man varse om orsakerna till den, det egna ansvaret i det hela och vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med problemet. Man blir genast illa tvungen att rannsaka sig själv då vetskapen om konsekvenserna av fortsatt nonchalans nu har präntats in på ett helt annat sätt. Gör som förut och få samma bedrövliga resultat (kanske värre till och med) eller lär dig från tabben och pröva något annat.

Resultat som talar

Att se vilka som lärt sig av de stora misstagen blir särskilt tydligt inom idrottens värld där det inom kort blir uppenbart ifall såväl tränare som spelare inom laget har lärt sig något av senaste storförlusten. Än mer så inom näringslivet där både vd och styrelse för börsbolagen måste lära sig av de större misstagen ifall de vill ha kvar någon framtida lönsamhet, kundkrets och förtroende bland såväl anställda som aktieägare.
Att lära sig från misstagen är också nödvändigt ifall bolagen vill kunna utvecklas, bli ännu bättre och i framtiden utöka sin verksamhet.

Utöver att reflektera över dina begångna missar, tänk också på människorna du omger dig med och ifall de tillhör typerna som antingen lär sig eller försöker sopa missar under mattan, eller skylla dem på andra. Umgås mer med personer som faktiskt vill lära sig och bli bättre människor i processen.

Så drar du nytta av de stora misstagen

Vill du på sikt bli en mästerlig människa behöver du agera som en mästare och en sådan vill ständigt lära sig nya saker där misstagen inte utgör något undantag. Det finns dock en del man kan göra för att underlätta denna inlärningsprocess där det kanske viktigaste är att tona ned egot till en anständig nivå. Ett alltför stort ego är den kanske största bromsklossen som många har när det gäller din personliga utveckling då det försvårar inlärningsprocessen något enormt.

Vill du snabbare och effektivare lära dig från misstagen bör du göra precis det motsatta till punkterna som jag radade upp för några stycken sedan. Ju snarare du kan svälja stoltheten, tämja egot och bemöta de jobbiga känslor som uppstår vid dundertabbarna, desto snarare kan du gå vidare och utvecklas som människa.

 • Fråga alltid andra om hjälp även om du framstår som en jubelidiot.
  Det skänker samtidigt lite självdistans och en större ödmjukhet över att inte veta allting
 • Erkänn dina svagheter och tillkortakommanden
  Då kan du snabbare få tag på den hjälp som krävs för att överkomma dem
 • Se ibland misslyckanden som ett alternativ
  Då slipper du fortsätta stånga huvudet blodigt mot väggen och kan börja om på ny kula med något som antagligen fungerar bättre. Försök dock ordentligt först innan du ger upp. Därefter kan du börja utvärdera de misslyckade försöken.
 • Erkänn misstagen och det personliga ansvaret
  Ju snarare du inser att det är du själv som är personligt ansvarig för misstagen, desto snarare kan du börja analysera vad det var som gick galet.
 • Bry dig inte om vad andra tycker och tänker
  Du kan inte bli omtyckt av alla, hur mycket du än försöker. Därför lönar det sig inte heller att bry sig för mycket om vad andra tycker och tänker om en.
 • Bemöt smärtan och jobbiga känslor när de uppstår
  Det är okej att må dåligt ibland och att inte alltid vara på topp. Du är inte värdelös bara för du inte alltid mår tiptop och har ett liv som leker. Bemöt därför smärtan och de tunga känslorna direkt istället för att fly från dem. På så sätt blir de mindre överväldigande och besvärliga med tiden.

  Kom ihåg att det är mänskligt att fela och göra bort sig ibland. Vi är ju inte mer än människor trots allt, men vilken människa du blir handlar mer om hur du tar det snarare än hur du har det.

Dela visdomen!

Se även: