De dolda gifterna som påverkar din hälsa

De finns överallt men mycket kan du påverka själv

Merparten av det som är giftigt och skadligt idag avger inte nödvändigtvis någon frän lukt eller ser särskilt otäckt ut på ytan. Dock finns gifterna överallt i vår omgivning men istället för att bli defaitistisk och tro att vi inget kan göra åt det, så vill jag med dessa rader istället inge hopp.
Det finns faktiskt mycket vi kan göra för att minimera dem och därmed höja vår livskvalité.


Länk till originalartiklen på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/de-dolda-gifterna-som-paverkar-din-halsa/

Vad är då ett gift?

Ett gift är enligt definitionen ”En substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt”. I alltför stora koncentrationer är alla substanser potentiellt dödliga och därmed kan vad som betraktas som ett gift variera. Ett gift behöver inte heller vara synligt eller avge en frän lukt för att betraktas som ett sådant. 

Det räcker med att det kan orsaka framförallt fysisk (men även psykisk) skada för att vara ett gift. Man kan säga att nyhetssändningar på TV är ett sorts gift då de är fyllda med mycket negativitet, rädsla och dåliga energier som inger ångest, pessimism och defaitism. Något som påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Man brukar även säga att vissa människor är giftiga om de har ett mycket negativ inflytande på sina medmänniskor.

Likväl kan de skadliga kemikalier som finns i många hushållskemikalier betraktas som gifter, även om de inte alltid luktar otäckt eller ser otäcka ut på ytan. Diskmedel är till exempel ett gift då det (trots sitt färgglada utseende och goda doft) skadar dig redan vid liten förtäring.

Det är dock den sistnämnda gruppen jag hade tänkt ta upp i denna artikel, det vill säga de mer konkreta gifterna som framförallt påverkar vår biologi negativt.

De osynliga sabotörerna i vår omgivning

Många tror nog lite naivt att vi lever i en relativt giftfri omgivning då många av de skadliga kemikalier och tungmetaller som var vanliga för några decennier sedan, har fasats ut och bytts ut mot harmlösare alternativ. Som till exempel blyet i både färg och bensin, asbest i isolering eller PCB:erna som användes vid industritillverkning. 

Det är dessvärre lite av en illusion då många av dessa gifter istället har ersatts av nyare, mindre potenta sådana, som dock har en förmåga att ackumulera över tid. Sedan har det tillkommit flertalet nya vars potentiella skadeverkningar sällan kommer till allmänhetens kännedom, som till exempel buller och mikrovågsstrålning.

Tyvärr kan vi sällan se eller lukta oss till dessa moderna gifter utan vi får kanske, med lite (o)tur en indikation på detta i samband med diverse symtom som yrsel, illamående eller plötslig nedstämdhet. Dock är gifterna många till antalet så det kan vara bra att känna till vilka de är och vilken förmåga de har att påverka vår hälsa negativt. 

Syftet är dock inte att skapa defaitism eller hopplöshet då man själv kan göra ganska mycket för att minimera dem. Hur man gör det är därför ett ämne till uppföljaren på denna artikel då det blir för långt att ta upp här.

Men vilka är då dessa osynliga sabotörer som finns runtomkring oss? De är framförallt…

1. Hormonstörande ämnen i våra
hygienartiklar och kläder

De flesta deodoranter, duschtvålar, schampon, parfymer och även vissa hudkrämer innehåller mängder med syntetiska kemikalier och föreningar som de flesta aldrig hört talas om. Ofta innehåller de diverse petroleumföreningar och inte sällan parabener, triklosaner, ftalater, di-etanolamin, butan/isobutan och aluminium för att bara nämna några. Parabener, ftlater och triklosaner är kända för sina hormonstörande effekter medan övriga ämnen är cancerframkallande.

Man har till och med hittat skadliga kemikalier i kvinnliga hygienartiklar som borde vara helt fria från sådant. Fluoret (eller natriumfloridet) i tandkrämer, munskölj och tabletter ska vi inte ens prata om. Fluorid är ett gift med en rad kända biverkningar som inte har i kroppen att göra överhuvudtaget.
Många av de ovanstående ämnena är dessvärre, trots flertalet larmrapporter, fortfarande godkända av våra myndigheter som inte verkar bry sig nämnvärt.

2. Skadliga kemikalier i
rengöringsprodukter

Detta kommer kanske inte som en nyhet precis, men det finns en god anledning till att man håller rengöringsprodukter på armlängds avstånd från små barn. De är ju faktiskt dödliga för dem redan i små doser men kan även skada en vuxen vid inandning, hud- eller ögonkontakt. Ni har säkert alla fått handskas med fräna hushållskemikalier som blekmedel, ammoniak, aceton, lacknafta, biltvättmedel och väteperoxid. 

Förutom att de kan verka hudirriterande så kan de under vissa förutsättningar även avge flertalet giftiga ångor som fräter på slemhinnor i ögon, näsa, mun och hals. Något som kan ge bestående skador, särskilt ifall man utsätts för dem dagligen eller några gånger per vecka.

Särskilt utsatta är givetvis de som använder dessa dagligen i sin yrkesutövning (städpersonal, billackerare, målare, med mera).

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/fettaktivismen-forstor-folks-liv/

3. Buller och bakgrundsbrus

Detta är det kanske mest underskattade giftet i vår omgivning då det är både osynligt och lukt- och strålningsfritt, men att konstant bli utsatt för buller och bakgrundsbrus av olika slag är skadligt på många sätt. 

Förutom att man blir invändigt stressad och får stora svårigheter med att varva ned, finns en rad andra biverkningar som faktiskt påverkar hela kroppen och vår hälsa. Pulsen blir konstant förhöjd, likaså blodtrycket, man blir orolig, får koncentrations- och sömnsvårigheter och producerar mer av stresshormonet kortisol. Små barn som växer upp i en sådan miljö utvecklas ofta kognitivt långsammare än sina mer bullerfria kamrater. Därmed sagt är det inte heller bra att gå på konserter utan hörselskydd eller att gå omkring med hörlurar dagarna i ända och utsättas för detta bakgrundsbrus.

Jag minns själv hur bullerskadad jag blev under de fyra år jag bodde i en New York-förort. Varje gång jag åkte hem till Sverige ringde det i mina öron några dagar när jag äntligen fick uppleva tystnaden och stillheten.

4. Strålning från mobiler, master
och elektronik

Det här är heller ingen nyhet, men vi omges dagligen av strålning från alla håll och kanter och det är omöjligt att värja sig från den helt. Jag tänker inte bara på de otäcka 5G-masterna som ploppar upp som svampar (och som fått många närboende att flytta därifrån) utan även mikrovågsstrålningen från smarta telefoner, skärmar och mikrovågsugnar. 

Bara för att strålningen, till skillnad från röntgenstrålar och radioaktiva material, inte är joniserande (eller lika högfrekvent) betyder det inte att den är ofarlig. Just strålningen från mikrovågsugnar är väldigt underskattad då dess skadliga effekter inte hade utretts ordentligt innan de började säljas till allmänheten på 1980-talet. Det finns en rad olika sätt på vilka mikrovågor är skadliga där framförallt skadorna på hjärnan och nervsystemet sticker ut. 

Här är en lång lista på alla de biverkningar som kan uppstå vid långvarig exponering för mikrovågor:

5. Luftföroreningar – utomhus såväl
som inomhus

Det är inte främst avgaserna från bilar, lastbilar och tyngre fordon som man idag bör oroa sig för. Dels har fordonen blivit mycket renare än förr i tiden och dels bor vi i ett ganska glesbefolkat land med relativt få fordon per kvadratkilometer. Det är framförallt dålig inomhusluft som vi bör bekymra oss för. Detta är något som kan påverka vår hälsa ytterst negativt och ni har säkert varit på en sådan plats där ni känner er sömniga och håglösa efter bara några minuter. Det om något, är ett tecken på dålig, och potentiellt skadlig, inomhusluft.

Denna kan orsakas av skadliga material och ämnen i isoleringen och annat byggmaterial som avger partiklar, men även från maskiner, giftiga ångor och damm som virvlar upp. På sikt kan det ha en förödande effekt på hälsan med bland annat andningsbesvär, trötthet och koncentrationssvårigheter som följd.
Läs även: Vi är omringade – av skräpmat

6. Maten vi äter och dricker

Ultraprocessad industrimat är oftast maten
med flest gifter och minst näring

Det här skulle jag kunna skriva hur mycket som helst om, men maten vi äter är giftig på ganska många sätt. Vi har alla bekämpnings- och konserveringsmedel som använts vid framställningen av de flesta grödor, alla tillsatser i flertalet matvaror, tillsatt socker och antinäringsämnen som hämmar vårt näringsupptag och skadar matsmältningen. Det mesta som står på hyllorna är i princip kemiska cocktails, tomma kalorier och näringsfattigt skräp. Mat som höjer ens blodsocker, triggar sötsuget och bara vill få oss att äta mer av denna skräpmat.

Få människor förstår nog vilken förödande effekt denna moderna, bearbetade industrimat har på deras hälsa och livskvalité. Detsamma gäller i allra högsta grad alla sötade, kolhydratrika drycker (saft, läsk, öl och alkohol) och även kranvattnet. Det sistnämnda innehåller idag fler läkemedelsrester än de någonsin gjort, samtidigt som kvalitén har sjunkit. Många gånger till följd av gamla, slitna rör och dåligt underhåll.

7. De flesta moderna läkemedel
och kosttillskott

De flesta moderna läkemedel gör inte patienten bättre utan mildrar bara symtomen som uppkommit till följd av den moderna, bekväma livsstilen. De är oftast petroleumbaserade, syntetiska och har en rad otrevliga biverkningar som knappast bidrar till en ökad hälsa, trots den höga prislappen. Att tillverkarna av dem vill få oss att bli livstidskonsumenter råder det ingen tvekan om, kosta vad det kosta vill i folkhälsa.

Sedan har vi alla kosttillskott som blivit en nödvändighet för många på grund av smärre bristsjukdomar orsakade av en näringsfattig kost. I bästa fall har de en liten eller försumbar verkan och i värsta fall kan de till och med vara giftiga redan vid små doser. Många av dem säljs tyvärr i många butiker och näthandlar, fastän de belagts med försäljningsförbud.

8. Låga och dåliga energier
från andra människor

Det här kan vara ett av de absolut farligaste gifterna, men samtidigt det som är lättast att värja sig ifrån. Har du giftiga människor runtomkring dig (folk som har låg energi, livsglädje, är avundsjuka, missunnsamma, negativa och klagar mycket) så kan de kort sagt ruinera hela ditt liv då du lätt dras in i deras destruktiva vanor och tankemönster. 

Det räcker med en enda sådan person i din närhet för att ditt liv ska bli ganska outhärdligt. I synnerhet ifall det är någon som du bor med och/eller interagerar med dagligen.

Det bästa du kan göra är att minimera ditt umgänge med dessa, även ifall de kostar dig ’vänskapen’, ’grannsämjan’ eller vad det nu är. Det är faktiskt ditt liv och din hälsa det handlar om. 

I min nästa artikel går jag lite mer in på hur du kan värja dig från flertalet av dessa vardagsgifter och på så sätt förbättra både din hälsa och din livskvalité.

/Alexander Söderberg

Före detta analytisk kemist och elitidrottare

Dela visdomen!

Se även: