10 karaktärsdrag som utmärker starka män!

Du bestämmer vilken nivå av man du vill vara

Ett tydligt tecken i tiden är att flertalet svenska och västerländska män inte längre vet vad det innebär att vara man. Decennier av massmedial hjärntvätt, skam- och skuldbeläggning kombinerat med biologisk krigföring och en inaktiv livsstil har tyvärr satt sina spår. Att kunna vara och bete sig som en normal man är en plikt och egentligen inte särskilt svårt eller knepigt. Allt som behövs är lite ryggrad, självdisciplin och goda förebilder.

Länk till originalartikeln på Frihetsnytt (där jag även är skribent):
https://frihetsnytt.se/inte-sa-knepigt-att-vara-en-riktig-man/

Goda tider har gjort oss veka

Man brukar säga att ”goda tider skapar veka män” och vi har utan tvekan befunnit oss i dessa goda tider ett bra tag, i synnerhet i Sverige och flertalet västländer. För det första har vi sluppit krig, konflikter och större katastrofer de senaste 150-200 åren. För det andra har vi omgivits av ett överflöd det senaste halvseklet som världshistorien aldrig tidigare skådat. Mina föräldrars generation var de första som inte behövde oroa sig för mat på bordet eller tak över huvudet under sin uppväxt.

Detta ses av många som enbart något gott, vilket det till viss del är. Livet blir ju lite enklare när man slipper svälta och kämpa för sitt liv dagligen. Dock blir just avsaknaden av umbäranden, lidanden och svårigheter något som förslappar och försvagar de flesta män då det är först i kristider som vi testas och får ett kvitto på vad vi är gjorda av. Med andra ord innebär kristider, svårigheter och lidanden utveckling snarare än avveckling.

Vi befinner oss onekligen i övergångsfasen mellan de goda överflödstiderna till de svårare kristiderna och det är här som var man har som störst utvecklingspotential. Med andra ord, tiden i vilken du som man, har världens chans att visa dig stark och livskraftig. Dock bör du inte vänta ända tills skiten träffar fläkten, utan helst inleda processen så snart som möjligt.

Vad är en stark man?

Jag skulle till att börja med inte kalla det för ”stark man” då det egentligen bara betyder en ”normal man” som naturen har format och under årtusenden. Med andra ord: den vanlige, naturlige, hälsosamme och sunt tänkande mannen som funnits omkring oss i vår omgivning fram tills för några decennier sedan. En man som styrts av naturen, sina instinkter, egna tankar och sunda förnuft snarare än av pådyvlat tankegods utifrån.

Idag dock, när dessa män blivit alltmer sällsynta, har den genomsnittlige mannen blivit såpass förslappad och vek att det vore en förolämpning att kalla de ännu naturliga männen för ’normala’ eller ’vanliga’. Därför behövs ett målande adjektiv som ’bra’ eller ’stark’ för att skilja dessa från de ’normala’ (vekare) männen, därav uttrycket ’stark man’ som jag föredrar att använda hädanefter.

Långt mer än bara svällande muskler

Men vad är det då som gör en stark man? Det är lätt att förledas av uttrycket och tro att det enbart skulle handla om de yttre attributen som vi ser hos actionfigurer eller bodybuilders med enorma muskler och enorm våldspotential. Även om styrka och det sistnämnda är väldigt viktiga bitar så utgör de ensamma inte helheten som även består av den mentala och sociala biten. Att vara en stark man handlar således lika mycket om självsäkerhet, rätt inställning, integritet och att vara den som gör det enda rätta och riktiga, oavsett kostnad. Han är den som leder andra, är en god förebild och lyfter hela sin omgivning. Skulle han haft otur i det genetiska lotteriet så klagar han inte utan spelar så gott han kan med de kort han tilldelats.

Han spelar inte heller någon påklistrad macho- eller alfahanneroll utan är mestadels väldigt naturlig och jordnära, även ifall han skulle tillhöra toppskiktet av starka män. Självsäkerheten är utmärkande då han både vet och känner innerst inne att han är stark och behöver därför inte bevisa något genom att klistra på en fasad. Att gå omkring och spela rollspel är för övrigt något som bara väldigt osäkra och veka män ägnar sig åt. Likväl de män som i sann modernistisk genus-anda sitter i diskussionscirklar och debattprogram och ber om ursäkt för sin existens och sina naturliga medfödda drifter, samtidigt som de inte vet vilka de är eller vilken deras uppgift på jorden är.
En rolig illustration av detta gjordes i en gammal Jönssonligan-film där svenska polisbefäl framstår som ganska mesiga och klena jämfört med de polska:

https://www.youtube.com/watch?v=3KkguoE3D30

Tiopunktslistan – utmärkande egenskaper hos starka män

1. De har integritet

En stark man står alltid för vad han tycker och gör alltid det som är rätt och riktigt, oavsett vad det kostar och vad omgivningen tycker. Han står alltid stadigt och viker inte för lite mothugg. Att vara populär och omtyckt bland medmänniskor är för honom alltid underordnat att vara respekterad, även om det innebär att bli hatad. En typiskt svag man som stryker folk medhårs och fjäskar blir snart föraktad. Inte bara av andra män utan även av omgivningen som han fjäskat för.

2. De tar hand om sin hälsa

Red heart and a stethoscope isolated on white background.

Att försumma sin hälsa är något av det vanskligaste var man kan göra, för ryker den så förstörs nästan automatiskt alla de andra punkterna på listan. För varje man som vill bli starkare borde det vara en självklarhet att träna regelbundet, härda sig, sova ordentligt, äta bra nyttig mat och att kunna hålla frestelser på armlängds avstånd det mesta av tiden. En god hälsa är en förutsättning för att både kunna försvara sina närmaste, tänka klart och sortera ut skadligt tankegods. En man som inte tar hand om sin hälsa har på det stora hela resignerat inför livet och kommer bara att kunna uppnå en bråkdel av sin potential. En potential som inte bara har förmågan att lyfta honom själv utan hela sin omgivning.

3. De dukar inte under för utmaningar

Vare sig utmaningen handlar om att lösa svåra problem, uppnå högt uppsatta mål eller ta sig igenom de jobbigaste av svårigheter och umbäranden, så lägger de sig inte ned och ger upp. De klagar inte över omständigheterna utan biter istället ihop och försöker att klara av dem så gott det bara går. Just för att de växer och härdas av utmaningar och prövningar. Det är där som den största tillväxtpotentialen finns, för ärligt talat, hur mycket växer man ifall allting går som på en räkmacka? Det är inför utmaningarna som de svaga männen vanligtvis kastar in handduken utan att ens ha försökt ordentligt.

Läs därför min artikel om varför elsparkcykeln bara är en onödig leksak. En stark man går aldrig denna minsta motståndets väg för att förflytta sig kortare sträckor:
https://vinnarskolan.se/artiklar/elsparkcykeln-en-onodig-leksak/

4. De skyddar och försvarar

Då detta borde sitta i ryggmärgen på varje man borde denna självklarhet inte ens behöva nämnas. Att med näbbar och klor försvara sina närmaste efter förmåga är var mans huvuduppgift här på jorden, även ifall det är farligt och man kanske riskerar att skadas eller dödas på köpet. Det är därför som våldspotentialen är väldigt viktig, då den avgör hur väl du (och dina närmaste) klarar sig under ett angrepp när adrenalinet flödar.
Man behöver dock inte vara någon kampsportmästare eller erfaren slagskämpe för att leva upp till denna uppgift då det är inställningen och tanken som räknas. En man med liten våldspotential som använder den vid rätt tillfällen är därför starkare och mer värdefull än en man med stor våldspotential som fegar ur när mycket står på spel.

5. De är görare och inte snackare

Starka män går ut och gör och skapar saker, utan en massa onödigt prat och klagomål. Hur tror ni att allting runtomkring oss som är skapat av mänsklig hand (maskiner, uppfinningar, byggnader, vägar, med mera) hade blivit till ifall männen gick runt och snackade och bara gjorde något när det passade dem? Starka män får saker gjorda och gör dem utan särskilt mycket prat och låter handlingen bevisa detta. Snackarna gör precis tvärtom och dessa har vi alltför många av idag. Tro därför på en mans handlingar istället för hans ord.

6. De är ledare och förebilder
för andra män

Starka män är så grundade och säkra på sig själva och sin roll att de förr eller senare blir de som leder andra män och agerar goda förebilder. De är männen som andra män ser upp till och vill vara, vilket förutsätter att ledarna inte avviker alltför mycket på den inslagna vägen.
Därför blir det problematiskt när andelen svaga män blir alltför stor för då finns det allt färre starka män som kan leda dem rätt. De kan i denna roll lägga känslorna åt sidan och fokusera helhjärtat på att leda klungan rätt. Det är därför det är så viktigt att varje man får växa upp med en stark, närvarande fadersfigur i hemmet, annars finns risken för ett liv kantat av psykisk ohälsa och kriminalitet.

7. De är bra beslutsfattare

Starka män kan konsten att fatta beslut ganska snabbt och välavvägt, även ifall besluten är svåra eller många. Det här är något som är vanligt bland de bästa cheferna inom näringslivet. De kan även tillfälligt lägga känslorna åt sidan och se till vad som är bäst på det stora hela. De fastnar oftast inte i oändliga analyser och överväganden då detta riskerar att inte bara sinka beslutsprocessen utan även försämra utgångsläget kraftigt.

8. De umgås med andra starka män

Hur många starka män därute tror ni umgås mycket med skräpmatsätande soffpotatisar som bara konsumerar TV-serier och dålig underhållning under sin fritid? Eller med giftiga män som bara ältar alla sina problem och hur dåligt, hopplöst och kört allting är, istället för att gräva där de står?
Det säger sig självt att det inte finns en enda stark man därute som lägger betydande tid på umgänge med andra män som sänker honom. ”Man blir summan av sina fem närmaste vänner” heter det.

9. De kan säga ”nej”

Varje stark man vårdar sin tid och har därför alltid sin prioriteringslista klar för sig där det viktigaste går först. De har ofta mycket på sina listor och måste därför kunna säga nej till sådant de inte har tid för, ifall det krockar med annat som är viktigare. De kan även säga nej till umgänget med giftiga människor, relationer förströelser, skräpmat, störningsmoment och annat som inte ger dem något på lång sikt. ”Nej” är därför det viktigaste ordet som varje stark man bör ha nära tillhands i sin vokabulär. Att kunna säga ifrån när något gått för långt eller när folk beter sig tarvligt och oanständigt är även det viktigt.
För ofta är det så, i vårt konflikträdda och gränslösa samhälle, att många av dagens barn, ungdomar och vuxna aldrig fått en reprimand för sina dåliga beteenden. Genom att dra en tydlig gräns har du inte bara vågat göra det som är rätt och riktigt utan även stärkt vederbörandes karaktär något och gjort omgivningen till en trevligare plats.

10. De är själv-disciplinerade
och kontrollerade

Att kunna driva sig själv är ett av de mest utmärkande dragen hos starka män. De gör saker och får dem gjorda på löpande band, utan att någon behöver yttra ett ord till dem. Samtidigt har de en stor dos självkontroll och kan mestadels säga nej till frestelser, förströelser och störningsmoment av olika slag. De besitter måttfullhetens dygd. Därför är starka män påfallande ofta även de mest asketiska av män, just för att asketism till stora delar bygger på dessa två ’s’ – självdisciplin och självkontroll.

Låt er inte avskräckas av listan

Till sist måste jag bara kasta in brasklappen att inte ta listan ovan personligt. Ifall du känner dig träffad eller kränkt över att inte uppfylla flertalet av punkterna så betyder det inte att du på något sätt är dömd till att förbli en vek man, även om denna väckarklocka kanske skakar om dig ordentligt till en början.

Kom därför ihåg att ingen föds till att bli en vek eller stark man. Det är något som du i allra högsta grad väljer att bli eller att inte bli, vi har alla ett val. Vill du bli en stark man behöver du helt enkelt arbeta på egenskaperna ovan efter bästa förmåga och nej – det är inte lätt, men livet är inte menat att vara lätt.

Det är ju trots allt när vi ställs inför utmaningar och svårigheter som vi växer som män och människor. I en uppföljare till denna artikel kommer jag därför att ge lite praktiska kom-igång-tips för hur man kan bli en starkare man. Det första tips jag kan ge blir därför att försöka att bli lite bättre än du var igår.

Dela visdomen!

Se även: